Gmina Zamośc i Chu­tor TARKA zapra­szają na Kre­sowe Spo­tka­nia Miło­śni­ków Konia Orien­tal­nego które odbędą się 19 sierp­nia 2012 r. w Wólce Wie­przec­kiej (w Stad­nine Koni Mało­pol­skich „TARKA”)

Pro­gram zawo­dów w sko­kach przez przeszkody:

  • Roz­po­czę­cie zawo­dów o godzi­nie  9:00, zakoń­cze­nie ok. godz. 18:00
  • Kon­kurs nr 1 – 80 cm, z oceną stylu
  • Kon­kurs nr 2 — 90 cm, z oceną stylu
  • Kon­kurs nr 3 – 100 cm, o wzra­sta­ją­cym stop­niu trud­no­ści z Jokerem
  • Kon­kurs nr 4 – 110 cm, zwykły
  • Kon­kurs nr 5 – 120 cm, dwu­naw­ro­towy o Puchar Wójta Gminy Zamość.

W trak­cie:
O godz 15:30 Ofi­cjalne otwar­cie Kre­so­wych Spo­tkań Miło­śni­ków Konia Orien­tal­nego, Pokazy spe­cjalne, Pokazy Zamoj­skiego Brac­twa Rycerskiego.

Zawo­dom towa­rzy­szy Pik­nik Rodzinny (od godz. 10:00 do godz. 17:00), w ramach któ­rego zapra­szamy dzieci na dmu­chane zamki (wstęp wolny), malo­wa­nie twa­rzy oraz do udziału w kon­kur­sach pla­stycz­nych, wie­dzy i zabawach.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

 


Zawody odbędą się 21 sierp­nia 2011 r. w Wólce Wieprzeckiej.

Pro­gram zawo­dów :
• Roz­po­czę­cie zawo­dów o godz. 9.00
• Kon­kurs nr 1 – 80 cmzwy­kły (towa­rzy­ski)
• Kon­kurs nr 2 – 90 cmzwy­kły
• Kon­kurs nr 3 – 100 cmo wzra­sta­ją­cym stop­niu­trud­no­ści z Joke­rem
• Kon­kurs nr 4 – 110 cmzwy­kły
• Kon­kurs nr 5 – 120 cmdwu­naw­ro­towy
• Kon­kurs nr 6 – kon­kurs spe­cjalny skok na wyso­kość
.

W trak­cie spo­tka­nia odbędą się pokazy specjalne

Spraw­dze­nie doku­men­tów w dniu 21.08.2011 w godz. 8.30–9.00w biu­rze zawodów.

Zakoń­cze­nie imprezy o godz. 19:00

Plakat imprezy można obejrzeć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd