Rezerwat biosfery RoztoczeKonferencja w sprawie utworzenia transgranicznego rezerwatu biosfery Roztocze


      W dniach 27-28.03.2014r. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „ROZTOCZE”, w którym brał udział Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

      Roztocze jest regionem o unikalnych walorach przyrodniczych. Jego położenie na pograniczu Polski oraz Ukrainy powoduje konieczność współpracy na poziomie regionów i państw. W zakresie ochrony przyrody ważną formą współpracy jest rozwijanie światowej sieci rezerwatów biosfery w ramach programu UNESCO ˝Człowiek i Biosfera˝ (MAB). Należy podkreślić, że Roztocze spełnia wszystkie kryteria stawiane przez UNESCO, w tym dotyczące różnorodności systemów ekologicznych oraz dużą powierzchnię pozwalającą realizować funkcje: ochronną, rozwojową i wspierania logistycznego.

      Projekt utworzenia rezerwatu biosfery zakłada połączenie sieci obszarów chronionych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza oraz tworzenie wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju. Prace nad powołaniem rezerwatu biosfery rozpoczęły się w dniu 8 października 2004 r. we Lwowie podpisane zostało memorandum dotyczące współpracy między wojewodą lubelskim i wojewodą podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Lwowską Obwodową Administracją Państwową (Ukraina) w sprawie utworzenia międzynarodowego rezerwatu biosfery Roztocze.

      Na wniosek wojewody lubelskiego opracowano projekt rezerwatu biosfery na Roztoczu, który swoim zasięgiem obejmuje także część Puszczy Solskiej, jako obszaru integralnie związanego z kompleksem leśnym Roztocza. Projekt przygotował zespół pod kierunkiem prof. Tadeusza Jana Chmielewskiego. Równolegle prace projektowe prowadzone były na Ukrainie. W celu wymiany informacji o postępach prac organizowano w latach 2006-2007 konferencje międzynarodowe oraz samorządowe.

      W 2006 r. wojewoda lubelski, wojewoda podkarpacki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizowali konferencję pt. ˝Projekt rezerwatu biosfery Roztocze - Puszcza Solska - przykład harmonii przyrody i kultury oraz wieloaspektowej współpracy transgranicznej˝. Do udziału w konferencji zaproszono także przedstawicieli strony ukraińskiej.

      W listopadzie 2007 r. w umowie podpisanej pomiędzy Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu a Jaworiwskym Narodowym Przyrodniczym Parkiem (Ukraina) zapisano, że umawiające się strony, realizując cele umowy, będą prowadzić działania sprzyjające planowanemu utworzeniu międzynarodowego rezerwatu biosfery Roztocze. Rezerwaty biosfery, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego, nie są prawnymi formami ochrony przyrody. Obiekty te uznawane są na wniosek zainteresowanych państw członkowskich przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu ˝Człowiek i Środowisko˝, funkcjonującą w strukturze UNESCO. Na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery są obecnie 553 obiekty usytuowane w 107 krajach, z tego w Polsce 9. Instytucją odpowiedzialną za współpracę Polski z Międzynarodowym Programem MAB jest Polski Komitet Narodowy UNESCO - MAB, działający przy Polskiej Akademii Nauk, który przedkłada krajowe wnioski w sprawie utworzenia rezerwatu biosfery. Istotnym elementem dla projektowanego rezerwatu biosfery było podpisanie przez Roztoczański Park Narodowy umowy z partnerem po stronie ukraińskiej, która jest dodatkowym instrumentem wspierającym utworzenie międzynarodowego rezerwatu biosfery. Po stronie polskiej Roztoczański Park Narodowy jest planowany jako tzw. strefa centralna rezerwatu biosfery.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - tomaszow-lubelski.pl  - Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim

Dział : Turystyka

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd