Jak skutecznie promować Roztocze Wschodnie? To główny temat I Konferencji Promocji Regionu, która przez dwa dni od 25 do 26 czerwca odbywa się w Horyńcu Zdroju i Baszni Dolnej. Biorą w niej udział specjaliści z dziedziny marketingu terytorialnego wspólnie z lokalnymi samorządowcami i liderami opinii. Wśród gości byli radni województwa: Anna Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Nepelski.

Konferencja podzielona jest na dwa bloki tematyczne. Pierwszego dnia, w Horyńcu-Zdroju, o potencjale turystycznym i kulturalnym Roztocza Wschodniego i Ziemi Lubaczowskiej mówił doc. dr Marek Wiśniewski z PWSTE w Jarosławiu i PWSZ w Zamościu. W dalszej części programu odbyła się dyskusja panelowa „Roztocze Wschodnie – atuty i wyzwania”, którą poprowadził Krzysztof Nepelski z radia RMF FM. Wzięli w niej także udział samorządowcy oraz przedstawiciele Muzeum Kresów w Lubaczowie i Uzdrowiska Horyniec.  W debacie uczestniczył również Michał Tabisz – dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej.

W piątek, drugiego dnia konferencji, uczestnicy przeniosą się do Kresowej Osady w Baszni Dolnej, gdzie specjaliści z branży marketingowej, medialnej i turystycznej będą opowiadać o praktycznych aspektach promocji miejsc. Swoje prezentacje przedstawią: Michał Basiński - Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Łukasz Habrzyk i Piotr Kuryło – Connective, Piotr Lutek - Kancelaria Doradcza Synergia, Krzysztof Nepelski - RMF FM, Krzysztof Staszewski – Stowarzyszenie Pro Carpathia, Bartłomiej Walas - Polska Organizacja Turystyczna oraz Łukasz Wilczyński - PLANET PR.

Konferencję zakończy panel dyskusyjny „Podkarpacka część Roztocza - pytania o tożsamość”, moderowany przez Jarosława Górskiego  z Best Place - Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc.

I Konferencję Promocji Regionu „Odkrywamy Roztocze Wschodnie” organizuje Województwo Podkarpackie, Powiat Lubaczowski, Gmina Horyniec-Zdrój i Gmina Lubaczów. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Partnerem  merytorycznym jest BEST PLACE - Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Patronat medialny: Portal marketingmiejsca.com.pl, TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów i Grupa RMF.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - horyniec-zdroj.pl - Urząd Gminy Horyniec

Dział : Turystyka

Roztocze Tomaszowskie - konferencja LGD

%AM, %20 %315 %2010 %07:%Mar

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie serdecznie zaprasza na konferencję pt. "Inicjatywa LEADER szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Roztocze Tomaszowskie".

Program konferencji do pobrania pod tym - odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

 

Dział : Turystyka

Konferencja LGD

%AM, %13 %247 %2011 %06:%Maj

Roztocze ponad granicami

Konferencja LGDW piątek 13 maja w Narolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy lokalnych grup działania „Roztocze Tomaszowskie” i „Serce Roztocza” zatytułowany „Zapraszamy na Roztocze”. Celem projektu była promocja regionu oraz integracja pomiędzy grupami działania i branżą turystyczną.

Na konferencję przybyli przedstawiciele lokalnych grup działania oraz wójtowie i burmistrzowie gmin partnerskich. Uczestników powitał gospodarz miasta i gminy Narol, burmistrz Stanisław Woś, który podkreślił wyjątkowość projektu łączącego samorządy 9 samorządów gminnych z dwóch sąsiadujących województw, lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki takiej współpracy ponad granicami, powiedział burmistrz, Roztocze ma ogromną szansę na rozwój turystyki i gospodarki. Michał Basiński, koordynator projektu przedstawił zebranym efekty trwających od początku roku działań projektowych. Dzięki projektowi wydany został informatora turystyczny Roztocze 2011. Informator prezentuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu oraz zawiera praktyczne i aktualne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej. Kolejne działanie polegało na opracowaniu i instalacji 18 zestawów tablic informacyjnych, zawierających opisy i mapy atrakcji turystycznych partnerskich grup działania. Zestawy znajdą się w każdej gminie objętej projektem w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów. W kwietniu partnerzy wzięli udział w Krakowskim Salonie Turystycznym, targach na których we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną i lokalnymi przedsiębiorcami zaprezentowali region Roztocza mieszkańcom Małopolski. Wartość całego projektu wyniosła 175 158 złotych.

W kolejnym punkcie programu spotkania Ewa Piwko-Witkowska, prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” i Barbara Broź, prezes LGD „Serce Roztocza” przedstawiły uczestnikom działalność swoich stowarzyszeń. Kulminacyjnym momentem konferencji było podpisanie umowy o dalszej współpracy pomiędzy LGD „Roztocze Tomaszowskie” a LGD „Serce Roztocza”.

Partnerami projektu były Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie obejmująca swoją działalnością 6 gmin powiatu tomaszowskiego: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i gm. Tomaszów Lubelski oraz Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza działająca na terenie województwa podkarpackiego w gminach Cieszanów, Horyniec-Zdrój i Narol. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

Dział : Turystyka

W imieniu Wojciecha Żukowskiego, burmistrza Tomaszowa Lubelskiego zapraszam na konferencję Marka Roztocza – wspólny cel rozwoju turystyki”. Konferencja odbędzie się 13 lipca 2011 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 57. Spotkanie ma na celu podjęcie zintegrowanych działań promocyjnych regionu Roztocza w oparciu o markę „Roztocze – witalność z natury”.

Program konferencji :

  1. Powitanie uczestników i prezentacja celu konferencji.
  2. „Marka Lubelskie – założenia i działania” Piotr Franaszek, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
  3. „Dotychczasowy rozwój Roztocza w ujęciu programistycznym” Ryszard Boguszewski, firma EuroCompass
  4. „Schwarzwald – modelowe rozwiązanie marki regionu turystycznego” Michał Basiński, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze
  5. Prezentacja założeń, celów i sposobu budowania wspólnej marki regonu Roztocza -Piotr Lutek, Kancelaria Doradcza Synergia
  6. Dyskusje i konsultacje.
  7. Ustalenie kolejnych działań i propozycja porozumienia.

Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

Dział : Turystyka

Rezerwat biosfery RoztoczeKonferencja w sprawie utworzenia transgranicznego rezerwatu biosfery Roztocze


      W dniach 27-28.03.2014r. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „ROZTOCZE”, w którym brał udział Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

      Roztocze jest regionem o unikalnych walorach przyrodniczych. Jego położenie na pograniczu Polski oraz Ukrainy powoduje konieczność współpracy na poziomie regionów i państw. W zakresie ochrony przyrody ważną formą współpracy jest rozwijanie światowej sieci rezerwatów biosfery w ramach programu UNESCO ˝Człowiek i Biosfera˝ (MAB). Należy podkreślić, że Roztocze spełnia wszystkie kryteria stawiane przez UNESCO, w tym dotyczące różnorodności systemów ekologicznych oraz dużą powierzchnię pozwalającą realizować funkcje: ochronną, rozwojową i wspierania logistycznego.

      Projekt utworzenia rezerwatu biosfery zakłada połączenie sieci obszarów chronionych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza oraz tworzenie wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju. Prace nad powołaniem rezerwatu biosfery rozpoczęły się w dniu 8 października 2004 r. we Lwowie podpisane zostało memorandum dotyczące współpracy między wojewodą lubelskim i wojewodą podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Lwowską Obwodową Administracją Państwową (Ukraina) w sprawie utworzenia międzynarodowego rezerwatu biosfery Roztocze.

      Na wniosek wojewody lubelskiego opracowano projekt rezerwatu biosfery na Roztoczu, który swoim zasięgiem obejmuje także część Puszczy Solskiej, jako obszaru integralnie związanego z kompleksem leśnym Roztocza. Projekt przygotował zespół pod kierunkiem prof. Tadeusza Jana Chmielewskiego. Równolegle prace projektowe prowadzone były na Ukrainie. W celu wymiany informacji o postępach prac organizowano w latach 2006-2007 konferencje międzynarodowe oraz samorządowe.

      W 2006 r. wojewoda lubelski, wojewoda podkarpacki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizowali konferencję pt. ˝Projekt rezerwatu biosfery Roztocze - Puszcza Solska - przykład harmonii przyrody i kultury oraz wieloaspektowej współpracy transgranicznej˝. Do udziału w konferencji zaproszono także przedstawicieli strony ukraińskiej.

      W listopadzie 2007 r. w umowie podpisanej pomiędzy Roztoczańskim Parkiem Narodowym w Zwierzyńcu a Jaworiwskym Narodowym Przyrodniczym Parkiem (Ukraina) zapisano, że umawiające się strony, realizując cele umowy, będą prowadzić działania sprzyjające planowanemu utworzeniu międzynarodowego rezerwatu biosfery Roztocze. Rezerwaty biosfery, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego, nie są prawnymi formami ochrony przyrody. Obiekty te uznawane są na wniosek zainteresowanych państw członkowskich przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu ˝Człowiek i Środowisko˝, funkcjonującą w strukturze UNESCO. Na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery są obecnie 553 obiekty usytuowane w 107 krajach, z tego w Polsce 9. Instytucją odpowiedzialną za współpracę Polski z Międzynarodowym Programem MAB jest Polski Komitet Narodowy UNESCO - MAB, działający przy Polskiej Akademii Nauk, który przedkłada krajowe wnioski w sprawie utworzenia rezerwatu biosfery. Istotnym elementem dla projektowanego rezerwatu biosfery było podpisanie przez Roztoczański Park Narodowy umowy z partnerem po stronie ukraińskiej, która jest dodatkowym instrumentem wspierającym utworzenie międzynarodowego rezerwatu biosfery. Po stronie polskiej Roztoczański Park Narodowy jest planowany jako tzw. strefa centralna rezerwatu biosfery.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - tomaszow-lubelski.pl  - Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim

Dział : Turystyka

Zamość, 9 lipca 2012 r. – W sobotę, 14 lipca 2012 roku, w Galerii Twierdza w Zamościu odbędzie się konferencja „Odlotowa ulica”, której przewodnim tematem będzie sztuka ulicy. Tego dnia
w centrum handlowym odbędzie się również prezentacja uczestniczek oraz laureatek edycji Dziewczyna Wiosny w konkursie Dziewczyna Zamojszczyzny 2012.

Konferencja „Odlotowa ulica” rozpocznie się o godzinie 12:30 w części restauracyjnej. W programie przewidziane są wystąpienia Marzeny Miśkiewicz, prezesa Stowarzyszenia Art Avanti, którego działalność obejmuje aktywizację oraz promocję życia kulturalnego w Zamościu, oraz dr Małgorzaty Sławek-Czochra, która przedstawi prezentację pod tytułem „Graffiti – sztuka czy wandalizm?”. Następnie Krystyna Rybińska-Smyk, wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu, poprowadzi panel dyskusyjny na ten temat. Oprócz wymiany poglądów, w trakcie panelu przedstawione zostaną wyniki sondy ulicznej dotyczącej graffiti. Konferencji będą towarzyszyły również pokazy artystów sztuki ulicznej, m.in. grupy Stforky zajmującej się sztuką graffiti. Prace artystów graffiti, które powstaną podczas imprezy, zostaną udostępnione klientom centrum handlowego w postaci wystawy. Wystawa będzie działała w Galerii Twierdza do końca sierpnia 2012 roku. Dodatkowo artyści z grupy Stforky wykonają obraz, który zostanie przekazany na cele charytatywne Fundacji Anny Dymnej. Oficjalnej prezentacji oraz przekazania obrazu dokonają Piotr Szymański, odznaczony przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, oraz Marzena Miśkiewicz ze Stowarzyszenia Art Avanti.

O godzinie 16:00 rozpocznie się prezentacja uczestniczek oraz laureatek edycji Dziewczyna Wiosny w konkursie Dziewczyna Zamojszczyzny 2012. Panie zostaną na tę okazję ubrane
w kolekcje ze sklepów działających w Galerii Twierdza oraz otrzymają nagrody ufundowane przez centrum handlowe oraz jego najemców. Imprezę uświetni występ zespołu ONI, który zaplanowano na godzinie 17:30.

„Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Zamościa do odwiedzenia Galerii Twierdza
w sobotę, 14 lipca i uczestnictwa w przygotowanych przez nas wydarzeniach. Bardzo cieszymy się, że nasze centrum handlowe może się zaangażować i przyczynić do promocji lokalnych inicjatyw kulturalnych i społecznych” – powiedziała Joanna Wyrostek, dyrektor Galerii Twierdza w Zamościu.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - questiapr.pl  - Questia sp. z o.o. sp.k.


Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!