Rezerwaty przyrody na Roztoczu

%PM, %21 %633 %2008 %16:%Sie

Bukowa Góra - rezerwat leśny o powierzchni 132 h. Ochronie podlegają drzewostany jodłowe i jodłowo - bukowe.

Bukowy Las - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Narol w województwie podkarpackim. Numer wg rejestru wojewódzkiego - 63, powierzchnia wg aktu powołującego - 86,29 ha, dokument powołujący - Dz.U.98.161.1083, rodzaj rezerwatu - leśny, przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) - kompleks lasów bukowych o wysokim stopniu naturalności.

Czartowe Pole - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Józefów w województwie lubelskim. Powierzchnia (wg aktu powołującego) – 63,71 ha, powierzchnia (dane nadesłane z nadleśnictwa) - 80,07 ha, rok utworzenia - 1958, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 63, poz. 363)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) - zachowanie przełomu Sopotu przez strefę krawędziową Roztocza Środkowego. Czartowe Pole - galeria zdjęć
Debry - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Adamów w województwie lubelskim. Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) - 179,62 ha, rok utworzenia: - 1983, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 11, poz. 38)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) - zachowanie fragmentu lasu bukowo - jodłowego naturalnego pochodzenia.

Hubale - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Zamość w województwie lubelskim . Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 35 ha, rok utworzenia: - 1982, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP 10 nr , poz. 74)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie stanowiska susła perełkowanego. Hubale - galeria zdjęć

Imielity Ług - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Modliborzyce w województwie lubelskim. Powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 737,8 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 802,68 ha, rok utworzenia: - 1988, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 5, poz. 48)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie charakterystycznych dla Puszczy Solskiej rozległych obszarów bagien, zarastających zbiorników wodnych z rzadką i chronioną roślinnością, stanowiącą ostoję ptactwa.

Jalinka - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Lubycza Królewska w województwie lubelskim. Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) - 3,80 ha, rok utworzenia: - 2000, dokument powołujący - Rozporządzenie nr 105 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 16, poz. 340)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie naturalnego zbiorowiska grądowego z udziałem jodły i rzadkimi gatunkami roślin oraz skamieniałych drzew trzeciorzędowych w glebie.

Jarugi - rezerwat leśny o powierzchni 200 h.Ochronie podlega tutaj buczyna karpacka oraz grądy lipowo-grabowe.

Jedlina - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Cieszanów w województwie podkarpackim. Numer wg rejestru wojewódzkiego - 45, powierzchnia wg aktu powołującego - 66,97 ha, dokument powołujący - M.P. 1995.5.80, rodzaj rezerwatu - leśny, przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) - starodrzew jodłowy.

Kacze Błota - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Dzwola w województwie lubelskim. Powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 168,67 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 167,89 ha, rok utworzenia: - 1988, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 stycznia 1988 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 5, poz. 48)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej.

Księżostany - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Łabunie w województwie lubelskim. Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 50,55 ha, rok utworzenia: - 2003, dokument powołujący - Rozporządzenie nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 53, poz. 1921)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnej buczyny karpackiej – formy podgórskiej ze starodrzewem bukowym, występującej w pobliżu północno – wschodniej granicy zwartego zasięgu buka.

Lasy Janowskie - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Dzwola oraz Janów Lubelski w województwie lubelskim. Powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 2 676,87 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 2 674,44 ha, rok utworzenia: - 1984, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 15, poz. 108)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie kompleksu lasów mieszanych w miejscu upamiętniającym największą na ziemiach polskich bitwę partyzantów. Lasy Janowskie - galeria zdjęć

Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Jarczów w województwie lubelskim. Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 12,41 ha, rok utworzenia: - 1967, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 60, poz. 285)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie fragmentu lasu lipowego naturalnego pochodzenia.

Łabunie - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Łabunie w województwie lubelskim. Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 108,54 ha, rok utworzenia: - 1959, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 97, poz. 526)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie stanowiska bardzo rzadkich roślin stepowych.

Machnowska Góra - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Lubycza Królewska w województwie lubelskim. Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 25,30 ha, rok utworzenia: - 2003, dokument powołujący - Rozporządzenie nr 81 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 213, poz. 4044)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk roślinności kserotermicznej z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin.

Marynopole - rezerwat jest położony w województwie lubelskim, powiat kraśnicki, gmina Gościeradów. Położenie geologiczne: Roztocze, powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 156,76 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) - 156,12 ha, rok utworzenia: - 1976, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1976 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 24, poz. 108) zm. MP z 1984 roku nr 15, poz. 107., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie stanowiska jodły występującej grupowo przy płn. - wsch. granicy zasięgu.

Minokąt - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Narol w województwie podkarpackim. Numer wg rejestru wojewódzkiego - 48, powierzchnia wg aktu powołującego - 23,47 ha, dokument powołujący - M.P. 1996.5.48, rodzaj rezerwatu - leśny, przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) - las jodłowo-bukowy z charakterystycznym runem buczyny karpackiej. Minokąt - galeria zdjęć

Nad Tanwią - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Susiec w województwie lubelskim. Powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 41,33 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 47,49 ha, rok utworzenia: - 1958, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 62, poz. 335)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie przełomu Tanwi przez strefę krawędziową Roztocza Środkowego. Nad Tanwią - galeria zdjęć

Natalin - rezerwat jest położony w województwie lubelskim, powiat kraśnicki, gmina Urzędów. Położenie geologiczne: - Wzniesienia Urzędowskie, położenie geograficzne: - Roztocze Środkowe, powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 2,35 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 2,52 ha, rok utworzenia: - 1976, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1976 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 24, poz. 108) zm. MP z 1984 r. nr 15, poz. 107., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie najbardziej wysuniętego na północny wschód naturalnego stanowiska jodły.

Nowiny - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Susiec w województwie lubelskim. Powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 3,80 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 3,83 ha, rok utworzenia: - 1990, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr , 48 poz. 366)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie torfowisk przejściowych z szeregiem niewielkich oczek wodnych.

Obary - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Biłgoraj w województwie lubelskim. Powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 82,25 ha, rok utworzenia: - 1975, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 11, poz. 64)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie fragmentu torfowiska przejściowego i wysokiego.

Piekiełko - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Tomaszów Lubelski w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Kotlina Pobuża, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 1,20 ha, rok utworzenia: - 1962, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1962 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 60, poz. 287)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie skupiska głazów narzutowych.

Przecinka - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Rachanie w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Roztocze Środkowe, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 32,91 ha, rok utworzenia: - 1998, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 161, poz. 1098)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie starodrzewia bukowego z licznymi sędziwymi o okazałych rozmiarach drzewami.

Skrzypny Ostrów - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Tarnawatka w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Roztocze Środkowe, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 1,80 ha, rok utworzenia: - 1967, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 61, poz. 291)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie stanowiska modrzewia polskiego.

Szklarnia - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Dzwola oraz Janów Lubelski w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Równina Biłgorajska, powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 278,32 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 278,14 ha, rok utworzenia: - 1989, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 marca 1989 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 9, poz. 77)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej, obejmujących głównie drzewostany naturalnego pochodzenia ze znacznym udziałem jodły.

Sołokija - rezerwat przyrody położony na terenie gminy Horyniec w województwie podkarpackim. Numer wg rejestru wojewódzkiego - 33, powierzchnia wg aktu powołującego - 7,43 ha, dokument powołujący - M.P. 1989.44.357,rodzaj rezerwatu - florystyczny. Przedmiotem ochrony (wg aktu powołującego) są naturalne skupiska jałowca pospolitego o zróżnicowanych, osobliwych formach. Jałowcom towarzyszy bogata szata roślinna, będąca swoistą osobliwością tej części Roztocza. Do wspomnianych roślin należą chaber drakiewnik, dziewięćsił pospolity, przytulia łąkowa, psianka słodkogórz, rozchodnik ostry, szczotlicha siwa, szparag, świerzbnica polna, wilczomlecz sosnka. W rezerwacie można spotkać takie ptaki jak: pokrzewka cierniówka, piegża, srokosz oraz gryzonie: koszatkę, orzesznicę, popielice, ryjówkę i żołędnicę. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków mrówek (południowych i pontyjskich). Można również spotkać nadobnicę alpejską oraz modliszkę. Największy jałowiec na terenie Roztocza znajduje się w przysiółku Bełżca. Liczy ok. 7,5 m wysokości i obwód pnia ponad 90 cm. Sołokija - galeria zdjęć

Szum - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Józefów w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Roztocze Środkowe, powierzchnia: (wg aktu powołującego) – 19,96 ha, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 18,17 ha, rok utworzenia: - 1958, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 63, poz. 362)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – Zachowanie przełomu Szumu przez strefę krawędziową Roztocza Środkowego. Szum - galeria zdjęć

Święty Roch - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Krasnobród w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Roztocze Środkowe, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 202,60 ha, rok utworzenia: - 1983, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 16, poz. 91)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie fragmentu lasu bukowo – jodłowego naturalnego pochodzenia. Święty Roch - galeria zdjęć

Wieprzec - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Zamość w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Roztocze Środkowe, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 31,92 ha, rok utworzenia: - 1990, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 48, poz. 366)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie torfowisk niskich i przejściowych z udziałem gatunków chronionych.

Zarośle - rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Tomaszów lubelski w województwie lubelskim. Położenie geograficzne – Roztocze Środkowe, powierzchnia: (dane nadesłane z nadleśnictwa) – 64,02 ha, rok utworzenia: - 1998, dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 161, poz. 1103)., przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – zachowanie lasów jodłowo – bukowych z gatunkami roślin rzadkich i chronionych.

Źródła Tanwi - rezerwat przyrody położony na terenie gminy Narol w województwie podkarpackim. Numer wg rejestru wojewódzkiego - 65, powierzchnia wg aktu powołującego - 186,54 ha, dokument powołujący - Dz.U.98.161.1105, rodzaj rezerwatu - leśny, przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) - naturalne zespoły torfowiskowe oraz bory bagienne i wilgotne z licznymi gatunkami chronionych roślin zielnych. Źródła Tanwi - galeria zdjęć

 

Lista rezerwatów na Roztoczu artykuł na stronie Gmina Dzwola


- Źródła opisów i wykorzystane materiały - http://www.wikipedia.pl


Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!