Turniej - ''Roztoczańskie nalewki, Wina, Wina owocowe, Miody Pitne''

Dział : Kultura i Rozrywka Dodane przez -   25 kwiecień 2015 wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
Turniej - ''Roztoczańskie nalewki, Wina, Wina owocowe, Miody Pitne''

ORGANIZATOR:

Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze

ul. Kościelna 9, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Roztoczański Park Narodowy

ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

Burmistrz Zwierzyńca

ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość

 

AMBRA S.A.

ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu

ul. Jasna 7

22-400 Zamość

RESTAURACJA SONATA

ul. Biłgorajska 3, 22-470 Zwierzyniec

CEL:

Turniej „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne” skierowany jest do osób mieszkających, działających lub inspirujących się Roztoczem zarówno polskim jak i ukraińskim, hobbystów wytwarzających nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne w warunkach domowych często wg autorskich, starych, rodzinnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie, bez przeznaczenia komercyjnego, za wyjątkiem sprzedaży gospodarskiej na targach.

Turniej będzie okazją nie tylko do zaprezentowania własnych wyrobów, ich oceny, ale też okazją do spotkania lokalnej społeczności, wymianą doświadczeń czy popularyzacji wiedzy o walorach przyrodniczo-kulturowych gmin położonych w projektowanym Rezerwacie Biosfery Roztocze zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej, Roztoczańskiego PN i Roztocza.

Ogłoszenie wyników I Etapu Turnieju odbędzie się podczas Dni Kultury Łowieckiej w dn. 23.08.2015r. W tym też dniu odbędzie się II Etap Turnieju czyli konkurs wiedzy o Roztoczańskim Parku Narodowym i Roztoczu. Wtedy też nastąpi wyłonienie laureatów Turnieju.

Zakłada się, że głównym celem Turnieju „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne” będzie:

- budowanie tożsamości kulturowej Roztocza, regionu pogranicza przyrodniczo- kulturowego,

- wspieranie działań mających na celu lepszą identyfikację Roztocza na turystycznej mapie Polski i Ukrainy,

- wspieranie rozwoju produktów regionalnych,

- wspieranie rozwoju enoturystyki na Roztoczu,

- wspieranie rozwoju lokalnych produktów turystycznych,

- integracja osób i instytucji zajmujących się turystyką na Roztoczu,

- tworzenie bogatszej oferty kwater agroturystycznych funkcjonujących w gminach roztoczańskich,

- kultywowanie tradycji nalewkarskiej wśród myśliwych,

- wspieranie rozwoju pszczelarstwa,

- wspieranie rozwoju upraw miododajnych,

- odtworzenie dawnych przepisów kuchni staropolskiej z Roztocza, jak również ukraińskiej,

- utrwalanie w krajobrazie zadrzewień śródpolnych z głogiem, tarniną, dereniem oraz innymi odmianami owocowych drzew i krzewów,

- budowanie dobrego wizerunku Organizatorów wśród lokalnej społeczności.

HARMONOGRAM:

24 kwietnia   2015 r. ogłoszenie Turnieju

Do 31 lipca 2015 r. do godz. 14.00  termin nadsyłania, dostarczania nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych

Do 22 sierpnia 2015 r. I Etap -  obrady Jury,

23 sierpnia 2015 r. Ogłoszenie wyników I Etapu publikacja wyników I etapu Turnieju na  stronie internetowej Roztoczańskiego PN www.roztoczanskipn.pl

23 sierpnia 2015 r. II etap konkursu - Turniej wiedzy o Roztoczu i RPN

Uroczyste ogłoszenie wyników.

MIEJSCE:

Miejsce przyjmowania próbek:

Restauracja „Sonata”, ul. Biłgorajska 3, 22-470 Zwierzyniec

SPOSÓB DOSTARCZANIA PRÓBEK:

Próbki nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych mogą być dostarczane osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015r. do godz. 14.00, na przesyłce należy umieścić dopisek: Turniej „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne”.

Do każdej próbki należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

Produkty zgłaszane do Turnieju dostarczane w formie przesyłki pocztowej, kurierskiej powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający stłuczenie, opatrzone etykietą: szklane.

Produkty dostarczone po w/w terminie nie będą brały udziału w Turnieju i nie będą odsyłane nadawcom. Liczy się data dostarczenia przesyłki.

SPOSÓB PPRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO TURNIEJU:

Uczestnicy zgłaszający produkty do Turnieju zobowiązani są dostarczyć w przypadku:

NALEWEK:

- dwie próbki tego samego produktu o pojemności 500 ml,

- zgłaszane do Turnieju nalewki muszą być wytworzone na bazie alkoholu pochodzącego z legalnego źródła,

- powinny na etykiecie mieć: nazwę i główny składnik, z którego nalewka została przyrządzona (główny składnik to określenie ogólne np. wiśniowa, ratafia, ziołowa, krupnik itp.), rocznik zbioru owoców, rocznik nastawienia trunku oraz dane identyfikacyjne autora nalewki (Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, tel/e-mail do kontaktu),

MIODÓW PITNYCH:

- dwie próbki tego samego produktu o pojemności 500 ml,

- ewentualny alkohol do wzmocnienia dwójniaka oraz półtoraka powinien pochodzić z legalnego źródła,

- powinny na etykiecie mieć nazwę, rodzaju miodu z jakiego wyprodukowano miód pitny oraz kategorię miodu: czwórniak (1 objętość miodu+ 3 objętości wody), trójniak (1 objętość miodu + 2 objętości wody, dwójniak (1 objętość miodu + 1 objętość wody), półtorak (jedna objętość miodu + pół objętości wody), oraz dane identyfikacyjne autora nalewki (Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, tel/e-mail do kontaktu),

WIN i WIN OWOCOWYCH:

- dwie próbki tego samego produktu o pojemności 750 ml,

- na etykiecie powinny mieć nazwę, podany szczep winogron użyty do produkcji wina lub nazwa owoców dla wina owocowego, rocznik zbioru owoców, data rozpoczęcia fermentacji, dane identyfikacyjne autora nalewki (Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, tel/e-mail do kontaktu).

Szczegółowe informacje/cechy produktów dotyczące produktów konkursowych zawiera karta zgłoszenia do Turnieju, którą należy wypełnić oddzielnie dla każdego zgłaszanego produktu.

Produkty należy dostarczyć w szklanych lub ceramicznych pojemnikach, przy czym liczba zgłaszanych przez jednego uczestnika produktów do Turnieju może być dowolna.

Do Turnieju zgłaszać można wyłącznie produkty, które nie są dostępne w sprzedaży z wyjątkiem sprzedaży gospodarskiej na targach produktów regionalnych i podobnych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZASAD UCZESTNICTWA, KRYTERIUM OCENY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH został określony w Regulaminie Turnieju  (Załącznik do Komunikatu nr 1).

ZGŁOSZENIE SIĘ DO TURNIEJU jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Turnieju.

 UDZIAŁ W TURNIEJU JEST BEZPŁATNY.

ORGANIZATOR NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT TYTUŁEM UDZIAŁU W TURNIEJU.

 SPONSORZY NAGRÓD:

- PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu

- AMBRA S.A. w Warszawie

- Burmistrz Zwierzyńca

- Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

- Inni

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do:

- zmiany postanowień Regulaminu Turnieju,

- publikacji danych osobowych Uczestników Turnieju (Imię i Nazwisko, Miejscowość),

- publikacji nazw zgłoszonych do Turnieju produktów, z wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas Turnieju, w tym zdjęć osób i produktów turniejowych,

- możliwości otwartej degustacji produktów zgłoszonych do Turnieju, w dniu jego rozstrzygnięcia

INNE:

Informacja o Turnieju zostanie przekazana na spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym, ul. Biały Słup 16 w Zwierzyńcu, w czasie konferencji dotyczącej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. Data ta jest oficjalnym terminem rozpoczęcia Turnieju. Informacja o Turnieju zostanie ponadto przekazana za pośrednictwem  mediów lokalnych min. Radio Lublin, stronach internetowych Organizatorów, Urzędów Gmin oraz Instytucji i Organizacji współpracujących z Parkiem, portalach społecznościowych.

Autorzy zgłaszanych do Turnieju produktów, którzy chcą upowszechniać swoje przepisy mogą je przedstawiać na karcie zgłoszeniowej wraz z wyrażeniem zgody na ich publikowanie.  Będzie to inspiracją do stworzenia ciekawego zbioru przepisów i domowych receptur, które w przyszłości będą mogły być opublikowane na portalach roztoczańskich oraz w planowanym wydawnictwie.

Czytany 1174 razy

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

Our website is protected by DMC Firewall!