Uroczyście w szpitalu "papieskim"

%PM, %16 %696 %2011 %17:%Paź

Uroczystości obejmujące przekazanie sondy śródoperacyjnej, wręczenie Certyfikatów Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości oraz zakończenia realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Radiologii, odbyły się 30 września 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy szpitalnej pod przewodnictwem ks. prałata dra Adama Firosza, następnie w sali konferencyjnej szpitala kontynuowano spotkanie. Uczestniczyli w niej m.in. parlamentarzyści: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Posłowie na Sejm RP Mariusz Grad i Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, dyrektor NFZ Oddział w Lublinie Krzysztof Tuczapski. Na uroczystości przyjechali także Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, władze samorządowe, dyrektorzy szpitali, Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz instytucje współpracujące ze szpitalem.

Podczas spotkanie uczestnicy obejrzeli film o zastosowaniu sondy śródoperacyjnej podczas zabiegu operacyjnego, a następnie Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu, reprezentowane przez Jolantę Sprawkę prezesa zarządu oraz Dorotę Nowosad i Jadwigę Dubas, uroczyście przekazało zakupioną aparaturę Oddziałowi Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. W imieniu Szpitala aparaturę odebrał dyrektor Andrzej Mielcarek, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr n. med. Krzysztof Korneta oraz Pielęgniarka Oddziałowa Teresa Dziuba. Zakupione urządzenie kosztowało ok. 60 tys .zł. Pieniądze pochodzą z dobrowolnych składek darczyńców. Akcję zakupu  sondy zainicjowała i przeprowadziła Bogusława Sternik, członkini Zamojskich Amazonek.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie   przez przedstawicieli Polsko-Brytyjskiego Instytutu Certyfikacji Sp. z o.o. w Warszawie Certyfikatów Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości w Szpitalu: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, PN - ISO/IEC 27001:2007, HACCP wg CAC/RCP 1-1969, Rew. 4 (2003). Po wręczeniu certyfikatów dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek oraz z-ca ds. lecznictwa Marek Lipiec podziękowali wszystkim zaangażowanym pracownikom w procesy wdrażania zintegrowanych systemów oceny jakości oraz wręczyli podziękowania pełnomocnikom dyrektora: Urszuli Taczale i Mirosławowi Teteryczowi.
Ostatnim punktem spotkania była prezentacja filmów z realizacji zakończonych projektów podniesienia sprawności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Ucyfrowienia Radiologii. W imieniu szpitala dyrektor Andrzej Mielcarek, kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski oraz kierownik Zakładu Radiologii dr Jerzy Pokryszka wręczyli podziękowania osobom zaangażowanym w pozyskanie funduszy przez szpital. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bratkowski.
    Projekt: „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Etap I”, kosztował ok. 1,76 mln. zł., w tym ok. 1,5 mln. zł. (85% wartości projektu) pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu oddział został wyposażony w nowy sprzęt z różnych obszarów działania, m.in. defibrylatory z możliwością wykonania kardiowersji, przenośne zestawy resuscytacyjne, laryngoskopy, aparaty AMBU dla dzieci i dorosłych, przyłóżkowe zestawy rtg,  aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, stół zabiegowy, aparat do znieczulania, kardiomonitory,  zestawy do trudnej intubacji, monitor zwiotczenia mięśniowego i monitor głębokości znieczulenia, respiratory stacjonarne i transportowe, pompy infuzyjne, elektryczne urządzenia do ssania i aparaty do szybkiego przetaczania płynów. Oprócz zakupu aparatury na oddziale wykonano prace budowlane obejmujące wykonanie, m.in. postawienie ścian działowych, wykonanie niezbędnych instalacji w tym gazów medycznych i elektrycznych.
Inwestycja wdrożenia systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 3,7 mln. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu ok. 4,4 mln. zł. W ramach realizacji projektu, m.in. wdrożono jeden system radiologiczny umożliwiający ocenę, przetwarzanie i archiwizację wyniku badań rentgenowskich pozyskanych w postaci cyfrowej, z możliwością dystrybucji na oddziały szpitalne oraz poradnie; zakupiono i zainstalowano dwa kompletne stanowiska opisowo-obrazowe wyposażone w stacje diagnostyczne dedykowane do mammografii, zaś pozostałych osiem stanowisk zostało zmodernizowanych (razem 10 stanowisk); zakupiono aparat cyfrowy mammograficzny wraz z systemem kontroli jakości, aparat rentgenowski przyłóżkowy wraz z systemem kontroli jakościoraz multidiagnostyczny aparat rentgenowski fluoroskopowo-angiograficzny; zakupiono ogólnodiagnostyczy czytnik płyt obrazowych i cyfrowe kasety obrazowe w pełnym zakresie formatów do aparatu rentgenowskiego jezdnego oraz kamery do wydruków filmów ogólnodiagnostycznych i mammograficznych w technologii suchej. Wyposażenie to, po zintegrowaniu z wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym, umożliwi pełne wykorzystanie możliwości diagnostycznych mammografu i aparatów rentgenowskich.

 

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

 

Dział : Zdrowie

29 listopada w szpitalu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów jakości oraz dokonano otwarcia i poświęcenia wyremontowanego dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej nowego oddziału. Uroczystość była poprzedzona Mszą św. odprawioną w Kaplicy Szpitalnej, której przewodniczył JE ks. dr Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Europoseł Arkadiusz Bratkowski, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego dr Tomasz Pękalski, Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska oraz przedstawiciele świata medycyny, instytucji publicznych i samorządowych.

Certyfikaty jakości
Certyfikaty jakości Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN - ISO/IEC 27001:2007, na ręce Dyr. szpitala Andrzeja Mielcarka i Urszuli Taczały Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości, wręczyła Krystyna Stephens Dyrektor Zarządzający z Polsko-Brytyjskiego Instytutu Certyfikacji Sp. z o.o. w Warszawie. W przypadku pierwszego certyfikatu jest on wznawiany po raz trzeci, w drugim po raz drugi. Certyfikaty Certyfikaty są przyznawane na okres 3 lat.
- „W ramach Zintegrowanego Systemu Oceny Jakości w Szpitalu posiadamy jeszcze certyfikaty: ISO 9001:2008, PN-N 18001:2004 oraz HACCP. Oprócz systemów jakości ISO i Polskiej Normy posiadamy jeszcze Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia oraz Certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku.” – mówi mgr inż. Mirosław Teterycz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego , BHP i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Oddział Onkologii Klinicznej wsparty przez społeczeństwo
Drugim punktem uroczystości było otwarcie wyremontowanego dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej nowego oddziału, który dotychczas był zajmowany przez Oddział Rehabilitacji. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu Oddziału Rehabilitacji do nowego nie zajmowanego dotychczas budynku zaadaptowanego na jego potrzeby. Okolicznościowy wykład pt. „Dokąd zmierza współczesna onkologia” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej.
Szczególnym momentem spotkania było podziękowanie wszystkim darczyńcom, dzięki którym oddział mógł zostać wyremontowany i wyposażony. Podziękowania w imieniu szpitala złożył Dyr. Andrzej Mielcarek. – Serdecznie podziękowania składam wszystkim Sponsorom oraz Amazonkom Zamojskim – Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” i Fundacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy, a także wyrazy wdzięczności za nowe inicjatywy wspierania działalności szpitala jak powołana do życia Fundacji Onkologia Zamojska przez Krystynę i Szymona Kuczyńskich oraz Wiesława Gryn”. – podkreśla Dyr. Mielcarek.
Uroczystość zakończyła się otwarciem i poświęceniem Oddziału Onkologii Klinicznej.

Oddział Onkologii Klinicznej finansowo wsparli
Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Biłgoraj, Mircze, Chełm, Tomaszów Lubelski, Strzelce, Krasnystaw, Józefów, Janów Lubelski i Zwierzyniec)
PGE Dystrybucja oddz. Zamość
Firma Roche Polska
Krystyna Kuczyńska Hurtownia Środków Ochrony Roślin w Zamościu
PGE Obrót  S.A. Oddz. w Zamościu
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Polski Cukier w Toruniu
Adam Kustra Zakład Remontowo-Budowlany w Żdanowie
Kancelaria Prawnicza FORUM Radca prawny Piluś Krzysztof i Spółka w Zamościu
Kredyt INKASO S.A. w Warszawie
EGIS Polska Spółka z o.o. w Warszawie
PSS Robotnik Społem w Zamościu
Pan Jerzy Nizioł z Zamościa
Dr Maria Danuta Borek NZOZ Spiromet s.c w Zamościu
Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu
Euro Car  Sp. z o.o. w Zamościu
PSB METBUD S.J. Władysław Brodziak i Bereżański Mirosław w Zamościu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT w Zamościu
Lucyna Elżbieta Stąsiek z Zamościa
PPH Halina i Henryk Gajewscy w Żdanowie
ARMET Tadeusz Nowicki i Wspólnicy w Zamościu
Nauka Jazdy EXPERT Grażyna Błońska w Zamościu
Kancelaria Notarialna Barbara Soboń w Zamościu
Kancelaria Notarialna Kamila Kosicka w Zamościu
Kancelaria Notarialna Mirosław Piotr Bilski w Zamościu
Zarząd Osiedla Orzeszkowej i Reymonta w Zamościu
PH LUZAM  Wojtowicz Lucjan i Anna w Zamościu
Kancelaria Adwokacka Maciej Stopczyński w Zamościu
Maria Lucyna Dominik  Chyże Gm. Bełżec
Opiekunowie i dzieci z Koła Plastycznego działającego przy ODK „Okrąglak” prowadzonego przez Marię Śliczniak - Obrazy na ściany Oddziału – Dla uśmiechu chorego.
 

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!