W dniu 19 sierpnia br. między Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a Centrum Radioterapii i Usprawniania S.A. została podpisana umowa na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Radioterapii z Brachyterapią. Powierzchnia nieruchomości stanowiąca przedmiot dzierżawy wynosi 5000 m². Dzierżawca (Centrum Radioterapii i Usprawniania S.A.) zobowiązał się, że przedmiot dzierżawy zostanie przez niego we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarowany na budowę oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Ośrodka Radioterapii z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i brachyterapii. Inwestor zobowiązuje się do wybudowania ośrodka w ciągu roku. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 50 mln. zł.
Radioterapia to uzupełnienie metody leczenia w kompleksowym leczeniu choroby nowotworowej. I to element niezbędny. Po powstaniu w naszym szpitalu ośrodka radioterapii, Zamość stanie się drugim ośrodkiem po Lublinie, który będzie kompleksowo leczył pacjentów onkologicznych. Stworzy to sytuację, że pacjent po zgłoszeniu się do POZ dalej będzie diagnozowany i leczony kompleksowo w ośrodku zamojskim, gdyż posiadamy już Oddział Onkologii Klinicznej i Chirurgię Onkologiczną. Brakuje nam tylko radioterapii. W 2007 r. powstał zalążek zamojskiej onkologii w naszym szpitalu ponieważ został otworzony Oddział Onkologii Klinicznej. W ten sposób szpital cały czas realizuje uruchomienie kompleksowej pomocy chorym na nowotwory. Na początku był to oddział z kilkunastoma łóżkami. Pacjenci leczeni byli w trudnych warunkach. Łóżka - dostawki nie znikały z korytarza szpitalnego. Okazało się, że pacjentów onkologicznych stale przybywa dlatego w ubiegłym roku Oddział został przeniesiony i poszerzony. Obecnie posiada 33 łóżka, oprócz tego są jeszcze dostawki. Dzięki temu pacjenci leczeni są w godnych warunkach. Poza leczeniem chemicznym oddział zajmuje się leczeniem objawowym i diagnostyką nowotworów. Oddział realizuje programy lekowe w różnych typach nowotworów, takich jak: chłoniaki, rak piersi, rak jelita grubego, rak płuca, rak jajnika, chemioterapia niestandardowa. Poza programem leczenia raka nerki oraz kilku bardzo rzadko występujących nowotworów Oddział Onkologii Klinicznej realizuje wszystkie przewidziane procedury.
Od początku istnienia oddziału zwiększono liczbę leczonych pacjentów oraz liczbę zrealizowanych procedur. Rocznie opieką objętych jest ok. 3,5 tys. chorych na raka, z czego połowa pacjentów na różnym etapie choroby wymaga leczenia radioterapią. W szpitalu prowadzona opieka ambulatoryjna. W poradniach onkologicznych rocznie udzielanych jest ok. 13 tys. porad specjalistycznych. Ponadto, prowadzona jest chemioterapia w warunkach oddziału dziennego. Rocznie udzielanych jest ok. 4 tys. hospitalizacji jednodniowych.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Amazonki w służbie dla "zdrowia kobiet"

%PM, %16 %657 %2011 %16:%Paź

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi ”Amazonki” w Zamościu zakupiły dla naszego szpitala sondę śródoperacyjną. Urządzenie to jest wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych. Dzięki otrzymanemu urządzeniu można sprawdzić, czy węzły chłonne są zajęte przez komórki rakowe. Przy stwierdzeniu braku przerzutów choroby nie będzie konieczności usuwania zdrowego organu.  Dotychczas wykonywano zabieg usunięcia węzłów chłonnych profilaktycznie. Skutkowało to dodatkowymi dolegliwościami pacjentów. Zakupione urządzenie kosztowało 60 tys .zł. Pieniądze pochodzą z dobrowolnych składek darczyńców.

Działalność Zamojskich Amazonek

Społeczny lęk przed rakiem powoduje, że chorego otacza pustka – jakby ich czas skończył się w chwili zdiagnozowania choroby. W czerwcu 1997 roku grupa 27 kobiet chorych na raka piersi założyła Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi Amazonki, tym samym przełamując tabu mówienia o raku i stereotyp leżącego chorego na raka w oczekiwaniu na najgorsze. Aktualnie do naszego Stowarzyszenia należy 156 osób, w tym jeden mężczyzna. Jesteśmy organizacją samopomocową. Naszym statutowym celem jest pomoc kobietom chorym na raka piersi w przezwyciężaniu stresu wywołanego diagnozą i bardzo obciążającym leczeniem poprzez profesjonalną pomoc psychologiczną i rehabilitację fizyczną. Są to indywidualne porady dla osób o zróżnicowanych potrzebach rehabilitacyjnych jak również zajęcia grupowe. Prowadzimy również szkolenia z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej, obozy rehabilitacyjno-szkoleniowe, turnusy wypoczynkowo rehabilitacyjne, spotkania kulturalne i towarzyskie oraz warsztaty terapii zajęciowej. Każda forma zajęć to dla nas psychiczna mimikra - jesteśmy pewne siebie, aktywne, umiemy czerpać radość z życia. 14 lat istnienia naszego Klubu to także okres pracy Ochotniczek-kobiet, które przeszły piekło choroby, leczenia i rehabilitacji. Wszystkie są profesjonalnie przygotowane. Odbyły odpowiednie szkolenia przez psychologów i rehabilitantów. Pomagają kobiecie uwierzyć w skuteczność prowadzonego leczenia. Ochotniczka staje się ogniwem łączącym pacjentkę z zespołem leczącym i rehabilitacyjnym. Pomoc ta świadczona jest w sposób najlepszy, jaki w danym momencie jest potrzebny. Wykazują one empatię i dają dużo serca. Ochotniczki pełnią również dyżury w Klubie w Poradni Onkologicznej i na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej szpitala „papieskiego”. Na oddziale pielęgniarki oddziałowe dbają o takie kontakty i gdy jest taka potrzeba dzwonią do nas gdy widzą, że pacjentce jest potrzebna rozmowa. Takie gesty są bardzo cenne, bowiem świadczą o zainteresowaniu personelu, w jaki sposób pomóc takiej kobiecie. Uczestniczymy także w akcji Drzwi Otwarte Onkologii. Wspieramy akcje naszych lekarzy onkologów, a oni z kolei wspierają nasz Klub. Od początku naszej działalności jest z nami dr Teresa Sosnowska. Z całym zespołem lekarzy i pielęgniarek służą nam swoją wiedzą i doświadczeniem – taki nasz Breast Friends. Od 2000 roku rozpoczęłyśmy działalność na rzecz kobiet zdrowych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki raka piersi. Jednym z takich działań jest aktywizacja kobiet wiejskich podczas spotkań wyjazdowych oraz uczennic zamojskich Szkół Ponadgimnazjalnych. Ostatnio uczestniczymy w  akcji „Twoje pierwsze USG” – kierowanej do kobiet w wieku 40+ z terenu m. Zamościa. Spotkania takie obejmują wykład lekarza onkologa, naukę samobadania piersi, badania palpacyjne i w uzasadnionych przypadkach badania szczegółowe. To nasz mały sukces w procesie powszechnego uświadamiania, bowiem z takich badań skorzystało ponad 6000 kobiet, a młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu organizuje akcje „Mam haka na raka”. Działania edukacyjne prowadzimy w ramach projektów grantowych i sponsorowanych, m.in.: „Rak – pokonać strach”, „Zdążyć przed rakiem”, ”Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia”, „O raku bez tabu”, „Więcej wiem, lepiej żyję”, „SOS dla wiedzy i zdrowia”, „Większa świadomość - większe szanse na życie”.  W ramach tych projektów organizujemy konferencje, na których poznajemy nowoczesne metody leczenia raka piersi i stosowane terapie celowane. Wykładowcami są uznane autorytety z zakresu onkologii,  m.in.: prof. Cezary Szczylik, dr Maria Górnaś. Konferencje są również częścią integralna imprez otwartych takich jak: Piknik Różowej Wstążki, Marsz Życia i Nadziei czy Jarmark Hetmański w Zamościu. Informujemy wówczas kobiety o profilaktyce raka piersi i rozdajemy publikacje, które pomagają znaleźć potrzebną odpowiedź na nurtujące pytania, zarówno pacjentom onkologicznym jak i ich rodzinom.
We własnym zakresie wydałyśmy ulotki edukacyjne pt. „Odetchnij zdrową piersią”, która krok po kroku uczy samobadania piersi, wskazuje normalne zmiany i te niepokojące, które trzeba skonsultować z lekarzem. Po raz trzeci wznawiamy wydanie Poradnika dla Amazonki – „Z onkologiem przez leczenie” i „Więcej wiem – lepiej żyję”, w których lek. med. Teresa Sosnowska odpowiada na trudne pytania dotyczące i profilaktyki i leczenia, a mgr  rehabilitacji Piotr Żerebiec uczy krok po kroku jak lepiej żyć. Od 10 lat współpracujemy z Amazonkami niemieckimi – wymieniamy doświadczenia, a od 2002 r z Amazonkami  ze Lwowa i Użgorodu na Ukrainie. W projekcie wspólnym z Ukrainą - „Różowa Rewolucja - aktywność kobiet szansą na zdrowie”, zorganizowałyśmy szkolenia z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej, szkolenia dla wolontariuszek-Ochotniczek, imprezę edukacyjno –kulturalną w Użgorodzie oraz konferencję na temat rehabilitacji we Lwowie. Było to cenne doświadczenie.  Nie ma bariery granic i bariery języka – jest przyjaźń i wzajemna pomoc. Od 1995 roku miesiąc październik wpisał się w ogólnopolski kalendarz jako miesiąc walki z rakiem piersi. W 2001 r po raz pierwszy zorganizowałyśmy w Zamościu Marsz Życia i Nadziei. W tym okresie propagujemy wiedzę o raku piersi, o świadomym prowadzeniu badań profilaktycznych. 7 października br. jest zaplanowana konferencja pt.: „Co dziś oznacza rak piersi”, która odbędzie się o godz. 12-tej w sali konferencyjnej szpitala „papieskiego”. Ponadto,  odbędą się spotkania z młodzieżą w dwu szkołach średnich w Zamościu oraz  z kobietami z terenu gminy Zamość. W ramach akcji „Twoje pierwsze USG”, 50 kobiet w wieku 40+ nie objętych  żadnymi bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, skorzystają z bezpłatnych badań. Będzie to zarazem  promocja wykonywania takich badań i dbania o swoje zdrowie. Mimo wielu akcji propagujących profilaktykę raka piersi zachorowalność nie maleje, a  umieralność kobiet  utrzymuje się na niezmienionym poziomie.

Sonda śródoperacyjna

W naszym Szpitalu im. Papieża Jana Pawła II, na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, od ponad roku przeprowadzane jest leczenie chirurgiczne raka piersi. Mamy wspaniałych lekarzy, którzy z ogromnym poświęceniem leczą pacjentki, a Nasze Ochotniczki wspomagają je w tym trudnym okresie. Dla wielu kobiet jest to duże udogodnienie z uwagi na koszty leczenia i większą możliwość opieki ze strony rodziny. Problemem okazało się wyposażenie w sondę śródoperacyjną lekarza operującego, która pozwala lekarzowi w trakcie zabiegu operacyjnego w sposób profesjonalny ocenić stan węzłów chłonnych i podjąć właściwą decyzję  dotyczącą ich usunięcia lub pozostawienia. Usunięcie węzłów chłonnych pachy może skutkować powikłaniami prowadzącymi do powstania obrzęku limfatycznego, a w efekcie do kalectwa. Z tych względów podjęłyśmy decyzję o zdobyciu środków finansowych na zakup tej sondy. Ważne jest, że dzięki tej aparaturze lekarz operujący ograniczy swoje działania chirurgiczne do niezbędnego minimum.
Akcję zainicjowała nasza Koleżanka- Ochotniczka Bogusia Sternik, a MY-Zamojskie Amazonki wsparłyśmy ją w tym działaniu. Bardzo duże wsparcie otrzymałyśmy także od dr Teresy Sosnowskiej.  Dzięki  fundacjom, instytucjom oraz ludziom  wspaniałego serca mogłyśmy zakupić tę aparaturę. I za to, z serca dziękujemy. Będziemy dalej pracować dla dobra nas wszystkich, a naszym mottem przewodnim niech będą słowa K. K. Baczyńskiego: „Niebo złote Ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć…….”

 

Jadwiga Dubas
Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu
Raka Piersi ”Amazonki” w Zamościu

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

 


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Konferencja Hematologiczna 2013

%AM, %16 %368 %2013 %09:%Paź

11 października 2013 roku odbyło się IV Zamojskie Spotkanie Hematologiczne pod patronatem prof. dr hab. n. med. Anny Dmoszyńskiej – Konsultanta Wojewódzkiego ds. Hematologii oraz Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego.
Organizatorem konferencji byli: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. o.o.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem lekarzy i pielęgniarek z całego województwa lubelskiego.
Uczestnicy wysłuchali prelekcji wybitnych specjalistów i ekspertów w dziedzinie hematologii:prof. dr hab. n. med. Anny Dmoszyńskiej, prof. dr hab. n. med. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka, prof. dr hab. n. med. Jadwigi Dwilewicz-Trojaczek, prof. dr hab. n. med. Ewy Lech-Marańdy, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Polkowskiego, prof. dr hab. n. med. Iwony Hus, prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Giannopoulosa, dr hab. n. med. Marka Husa, dr hab. n. med. Marii Cioch.

Galerię zdjęć można obejrzeć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.com.pl - Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.

Dział : Zdrowie

30 marca odbyło się pierwsze spotkanie Rady Społecznej Szpitala w nowym składzie. Na inauguracyjne posiedzenie przyjechał wicemarszałek Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski. Rada zajęła się m.in. zaopiniowaniem planu finansowego na 2012 rok oraz przyjętych darowizny sprzętu medycznego. Ponadto, omówiono aktualne problemy funkcjonowania szpitala i ramowe założenia  planu pracy Rady na 2012 rok. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu szpitala, ordynatorzy oraz przedstawiciele izb lekarskich i pielęgniarskich oraz związków zawodowych. Radzie będzie przewodniczył przedstawiciel  Marszałka Województwa Lubelskiego Bogdan Kawałko. W skład rady wchodzą: Arkadiusz Bratkowski, Wiesław Chmielowiec, Wiesław Gumiela, Dariusz Handiuk, Andrzej Olborski  oraz  Tomasza Zając. Nowością w porządku obrad rady, jak podkreślił przewodniczący Kawałko, będzie zapraszanie na posiedzenia ordynatorów oddziałów. Dotychczas takiej praktyki nie stosowano.


Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Lekarze górą !

%AM, %02 %366 %2013 %09:%Paź

28 września w Zamościu odbyło się kolejne spotkanie piłkarskie Lekarzy i Prawników. Zawody poświęcone były pamięci zmarłemu ś.p. dr Jerzemu Mazurowi, lekarzowi Szpitala “Papieskiego”.  Spotkanie mimo niezbyt pomyślnej aury było niezwykle interesujące. –„W końcu udało nam się zwyciężyć z Prawnikami. I to w imponującym stylu bo aż 6 do 1. O ostatnich porażkach zupełnie zapomnieliśmy. Myślę, że pod względem taktycznym wypełniliśmy wszystkie założenia. Atmosfera w drużynie po wygranym meczu była wyśmienita. Trenujemy dalej aby podtrzymać dobrą passę”. – mówi dr Marek Mazurek z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Gratulujemy!
 

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Rehabilitacja – nowe otwarcie

%PM, %21 %659 %2013 %16:%Cze
21 czerwca odbyła się uroczystość oddania do użytku odremontowanego budynku dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji oraz podsumowania realizacji projektów przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz modernizacji Centralnej Sterylizatornii. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: ks. Prałat Adam Firosz Kanclerz Kurii Diecezjalnej (przewodniczył Mszy św.), Arkadiusz  Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Kowalik z-ca dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Stanisław Grzegorczyk z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, prof. dr hab. n. med. Piotr Majcher Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji Medycznej, Marcin Zamoyski Prezydent m. Zamość. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy szpitali, przedstawiciele samorządu, uczelni wyższych i instytucji współpracujących ze szpitalem oraz personel medyczny i administracyjno-techniczny. Szpital otrzymał na realizację inwestycji środki finansowe z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości ok. 1,5 mln. zł. Inwestycja ta został zrealizowana dzięki Zarządowi Województwa, który jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych na ten cel. O konieczności przeprowadzenia tej inwestycji osobiście zapoznał się Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Europoseł Arkadiusz Bratkowski. Budynek został odnowiony w całości począwszy od elewacji, dachu i wszystkich pomieszczeń wraz z piwnicami. Zamontowana została nowoczesna winda, która m.in. umożliwi sprawne przewożenie pacjentów między oddziałem a budynkiem głównym. Usytuowanie oddziału na parterze, jak podkreśla ordynator Oddziału Rehabilitacji dr n. med. Krzysztof Mataczyński, jest bardzo korzystne dla pacjentów. - „Mamy już kolejne plany, żeby wykorzystać przestrzeń wokół tego budynku, tj. przygotować tzw. „ścieżkę zdrowia”. Pacjenci mógłby także być rehabilitowani na zewnątrz. Jestem przekonany, że dyrektor szpitala wesprze nas w tym kolejnym pomyśle. Istotne jest, że ta inwestycja jest wyraźnym sygnałem, iż w szpitalu widzi się potrzebę istnienia naszego oddziału. I nadal inwestuje w nasz rozwój. Mimo trudności finansowych Oddział Rehabilitacji jest niezwykle potrzebny dla pacjentów z tego regionu. Jesteśmy drugim, oprócz Lublina, ośrodkiem pod względem możliwości i kadry specjalistów. Niezmiernie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, począwszy od Marszałka Województwa, dyrekcję szpitala i wszystkie służby administracyjno - techniczne”- mówi ordynator Mataczyński. - „Nie przypuszczałem, że uda się z takiej ruiny zrobić takie „cacko”. Jeszcze nie tak dawno budynek odstraszał swym wyglądem, a teraz wraz z odnowionym budynkiem głównym szpitala tworzy piękny kompleks”. – mówi dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek. I podkreśla. - „Wszystkie działania podejmowane w szpitalu mają służyć lepszemu wykorzystaniu bazy szpitala, w szczególności w zakresie dziedzin, które obecnie są najbardziej deficytowe a mianowicie: onkologii, intensywnej terapii i rehabilitacji. Temu celowi służy powiększenie Oddziału Anestezjologii I Intensywnej Terapii jak również przeniesienie Oddziału Rehabilitacji do nowego budynku w pełni wyposażonego i stwarzającego lepsze warunki dla pacjentów rehabilitowanych”. Na miejsce dotychczasowego Oddziału Rehabilitacji będzie przeniesiony Oddział Onkologii Klinicznej. Decyzja o takim rozwiązaniu podyktowana została  ze względu na zwiększającą się stale liczbę pacjentów onkologicznych. Obecnie Oddział Onkologii Klinicznej liczy 19 łóżek, a po przeniesieniu będzie miał ich ponad 30. Dyrekcja szpitala decydując się na przeniesienie oddziału onkologii kierowała się przede wszystkim poprawieniem jakości leczenia i komfortu pacjentów przez stworzenia godnych i ludzkich warunków dla pacjentów, którzy obecnie z braku miejsc w salach leżą na „dostawkach” na korytarzu oddziału. Nadzór administracyjno-techniczny nad inwestycją sprawowała z-ca dyrektora Bernarda Petryk przy pomocy kierowników Romana Kapicy i Mirosława Brzozowskiego a wzorowy nadzór inspektorski nad całą inwestycją pełnił inż. Ryszard Władyga z Działu Technicznego. Specjalizujemy się w ciężkich przypadkach. Na Oddział Rehabilitacji trafiają różni pacjenci. Zasadą jest jednak, że te osoby, które wymagają wysoko specjalistycznej rehabilitacji są kierowani do naszego szpitala. Oddział posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną przygotowaną do prowadzania takich przypadków oraz odpowiednie możliwości prowadzenia rehabilitacji. Oddział powiązany jest z Zakładem Rehabilitacji wyposażonym w gabinety zabiegowe. - „Specjalizujemy się w rehabilitacji ciężkich pacjentów. Jesteśmy ośrodkiem specjalistycznym i przyjmujemy pacjentów z różnych ośrodków z Województwa Lubelskiego. Dla przykładu mogę podać pacjenta, który trafił do nas z ośrodka oparzeń z Łęcznej. Był po przeszczepach skórnych. Powierzania oparzeń sięgała ponad 57% powierzchni ciała. W miejscu przeszczepów skórnych były liczne i rozległe odleżyny. Po trzech miesiącach intensywnej rehabilitacji pacjent o własnych siłach stanął na nogi po wielu miesiącach leżenia na łóżku szpitalnym. Pacjent nie był w stanie uwierzyć w to, że w tak szybkim tempie doszedł do zdrowia”. - mówi Ordynator Mataczyński. Oddział przyjmuje ok. 700 pacjentów rocznie. W Oddziale Rehabilitacji wyodrębniony jest 22 łóżkowy pododdział rehabilitacji neurologicznej oraz 8 -io łóżkowy oddział rehabilitacji ogólnej na który, trafiają pacjenci głównie po urazach w obrębie narządu ruchu rzadziej ze zmianami zwyrodnionymi stawów. 


Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Dnia 27.06.2012r. na terenie parku szpitalnego odbyła się wystawa poplenerowa prac uczniów Liceum Plastycznego pod hasłem „Zatrzymać chwilę”. W wystawie udział wzięli uczniowie, dyrekcja i pedagogowie Liceum Plastycznego oraz wszyscy ciekawi spotkania ze sztuką. Wśród zaproszonych gości byli również : Prezydent Miasta Zamość - Marcin Zamoyski, Przewodniczący Rady Miasta – Wojciech Matwiejczuk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZSzN Iwonna Stopczyńska, radni Miasta Zamość, pracownicy szpitali, mieszkańcy Zamościa , przedstawiciele sponsorów i mediów lokalnych. Wystaw poplenerowa jest efektem pracy uczniów, którzy w dniach 11-22. 06. 2012r. zmagali się z trudną materią jaką jest drewno oraz w własnym wysiłkiem, samodyscypliną i kreatywnością. Dzięki pasji i ciężkiej pracy powstały wspaniałe, duże przestrzenne rzeźby. Autorzy prac otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Zamojski Szpital Niepubliczny. Plener rzeźbiarski prowadzony na terenie szpitala okazał się wspaniałą przygodą ze sztuką, która niesie przesłanie najważniejszych dla człowieka wartości jakimi są życie i zdrowie. Dzieła młodych artystów, które powstały podczas tej niecodziennej imprezy będą stałą ekspozycją i ozdobą szpitalnego parku , a ich praca i wysiłek stanowią ważny wkład w życie artystyczne naszego regionu.

Galerię zdjęć można obejrzeć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.com.pl - Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.

Dział : Zdrowie

Uprzejmie informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, można poddać się bezpłatnym profilaktycznym badaniom piersi.

Na badania mogą zgłosić się kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Ważne : programem nie mogą być objęte kobiety u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Wskazane jest, aby uczestniczka programu przyniosła zdjęcia mammograficzne z poprzednich badań w celu ich porównania z aktualnym wynikiem.

Szpital zapewnia komfortowe i kompleksowe leczenie. Badania są wykonywane na nowoczesnym cyfrowym aparacie mammograficznym przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. W przypadkach kiedy badanie mammograficzne wykaże zmiany w tkance, zostaną wykonane badania uzupełniające: USG, biopsja celowana, ocena histopatologiczna, które pozwolą na pełne wyjaśnienie charakteru zmian. Jak podkreślają lekarze, wczesne wykrycie zmian nowotworowych daje szanse na pełne wyleczenie.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji Zakład Radiologii (I piętro) pod nr tel. (84) 677 3816, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Zostanie wówczas wyznaczony termin badania.
Badania są wykonywane w godz. 8.00-13.00 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek) oraz od 8.00-18.00 (czwartek). Na badanie należy przynieść dowód osobisty.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!