Nowe technologie w kardiologii

%AM, %07 %248 %2015 %06:%Cze

W dniach 13-14 maja 2015 r. w Oddziale Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przeprowadzono pierwsze w historii oddziału zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy mają zwiększone ryzyko udaru mózgu.
Zabiegi przeprowadził zespół Oddziału Kardiologii z udziałem prof. dra hab. med. Zbigniewa Kalarusa, kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii w Śląskim Centrum Chorób Serca, prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz dra. n. med. Witolda Streba. Zabiegom poddanych zostało pięciu pacjentów.
- „Zalecaną metodą profilaktyki udarów niedokrwiennych mózgu jest stałe przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Ale jest część chorych, którzy nie mogą ich stosować, bo są one przeciwwskazane albo skuteczna terapia napotyka na trudności. Głównie chodzi o powikłania i ryzyko krwawień. Dlatego za pomocą tej nowej metody zabiegowej zamykamy uszko lewego przedsionka, czyli miejsce gdzie tworzą się skrzepliny, chroniąc chorych przed ewentualnym udarem. Tych chorych jest relatywnie dużo i jest to dla nich alternatywa. Staramy się wykonywać tych zabiegów coraz więcej. Jest to jedna z nielicznych metod wprowadzona do refundacji w ostatnim czasie”- mówi prof. Zbigniew Kalarus.
I dodaje. – „Zespół w Zamościu jest świetnie przygotowany, aby tę nową technikę wdrożyć w ciągu kilku miesięcy jako rutynową”.
– „Wdrożenie tej metody zabiegowej wprowadza nasz ośrodek do grupy zaledwie kilku placówek kardiologicznych w Polsce, w których wykonywane są tego typu zabiegi. Głównym celem jest skrócenie drogi chorego człowieka do tego rodzaju procedury. Nasz pacjent często odmawia wyjazdu do wielkich ośrodków kardiologicznych w Polsce, ponieważ ograniczają go jego możliwości, w tym m.in. koszty przejazdu. Dlatego dążymy do stworzenia naszym pacjentom możliwości skorzystania z nowych technologii którymi dysponują najlepsze placówki w kraju”. – podkreśla dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok, Ordynator Oddziału Kardiologii.
Zaplanowano przeprowadzenie kolejnej serii tego typu zabiegów, w sytuacji, w której zgłoszeni zostaną pacjenci i zostaną zakwalifikowani do wykonania zabiegu z wykorzystaniem nowej metody leczenia.
Wizyta prof. Z. Kalarusa została wykorzystana do spotkania z lekarzami w ramach posiedzenia naukowego Oddziału Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poruszane tematy dotyczyły najważniejszych aspektów terapii kardiologicznej, w tym zabiegów zamykania uszka lewego przedsionka oraz stymulacji resynchronizującej i prowadzenia pacjentów ze stymulatorem resynchronizującym.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Najlepiej zarządzany szpital w kraju

%PM, %25 %819 %2015 %20:%Kwi

21 kwietnia br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień najlepszym szpitalom w ramach przeprowadzonego badania - System benchmarkingu szpitali „Portrety szpitali – mapy możliwości”. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła w Zamościu zdobył wyróżnienie dla Najlepszego Szpitala w kraju w kategorii zarządzanie, które osobiście odebrał Marek Lipiec, z-ca dyrektora ds. lecznictwa szpitala.
Drugim szpitalem z Lubelszczyzny wyróżniony został SP ZOZ w Parczewie, który w kategorii Najlepsze Szpitale w kategorii Szpital Powiatowy zdobył drugie miejsce. W tegorocznej edycji badaniu poddało się 151 szpitali z całego kraju.
- „Porównywanie się z innymi nie zawsze jest łatwe, ponieważ trzeba odkryć samego siebie. Od wielu lat staramy się uczestniczyć w różnych badaniach i rankingach, ponieważ mamy świadomość, że tylko zdrowa konkurencja i wymiana doświadczeń może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług dla naszych pacjentów. Cieszę się, że uczestniczymy w tym projekcie, ponieważ możemy dowiedzieć się co robimy dobrze a co powinniśmy jeszcze poprawić. Wiemy także, że jeszcze wiele brakuje nam do doskonałości i dużo przed nami pracy aby było normalnie czyli po europejsku”. – mówi Andrzej Mielcarek, dyrektor szpitala.
Benchmarking jest to rodzaj usługi polegającej na przetwarzaniu danych według jednolitych algorytmów i prezentacji na uśrednionym tle wyników lub innych ogólnie przyjętych wskaźników. Celem benchmarkingu jest doskonalenie usług poprzez dostosowywanie strategii działania do rozwiązań stosowanych przez najlepszych. Porównywanie się z innymi na zasadach benchmarkingu to bardzo dobry sposób na sprawne i nowoczesne zarządzanie oraz dostosowanie szpitali do otoczenia. Informację, że wyniki są gorsze niż w szpitalu o podobnym profilu, menedżer powinien potraktować jako motywację do zmian i inteligentnego wdrażania odpowiednich wzorców zachowań zarządczych i rynkowych. Prowadzenie analiz porównawczych to narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, bardzo użyteczne w zarządzaniu. Jego największą zaletą jest możliwość zidentyfikowania i włączenia najodpowiedniejszych procesów w podmiocie leczniczym oraz dążenie do ich doskonalenia (źródło: http://www.portretyszpitali.pl).
Projekt Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.6, Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na podstawie umowy UDA-POKL. 05.02.01-00-115/10-00 zawartej z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Partnerami projektu są Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., Związek Powiatów Polskich oraz Health Policy Institute Centralny Instytut Polityki Zdrowotnej.
W ubiegłym roku w tym samym badaniu SPSW im. Papieża Jana Pawła II był uhonorowany tytułem Najlepszego Szpitala na Lubelszczyźnie.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Podziękowania od WOŚP

%PM, %29 %648 %2015 %16:%Mar

Zamojski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował tegoroczny finał akcji. W dniu 4 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbył się koncert pt. „Dziękujemy za pomoc i wspaniałe serce". Na estradzie wystąpiły zespoły muzyczne i grupy taneczne działające w MDK. Podczas podsumowania akcji wręczono podziękowania dla osób, firm i instytucji, które włączyły się w organizację tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główny kompozytor zamojskiej Orkiestry Andrzej Szumowski w imieniu całego sztabu także wręczył podziękowania pracownikom Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w tym Hannie Orjanik, Andrzejowi Mielcarkowi, prof. Krzysztofowi Marczewskiemu oraz Ryszardowi Pankiewiczowi.
Podczas ostatniego finału zamojska Orkiestra zebrała ponad 111 tys. zł.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

 

Dział : Zdrowie

W dniach 13-14 lutego br. odbyła się ósma edycja konferencji diabetologicznej pod hasłem „Cukrzyca – problem interdyscyplinarny”. Do Zamościa przyjechali wybitni eksperci i specjaliści m.in.: prof. dr. hab. med. Krystyna Widecka, prof. dr. hab. med. Małgorzata Szelachowska, prof. dr. hab. med. Maciej Małecki, prof. dr. hab. med. Edward Franek, prof. dr hab. med. Tomasz Miazgowski, prof. dr hab. med. Waldemar Placek, dr hab. med. Janusz Krzymień, dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek.
Kierownikiem naukowym konferencji był Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii prof. dr. hab. med. Grzegorz Dzida. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent m. Zamość Andrzej Wnuk oraz Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II Andrzej Mielcarek. Konferencję poprowadziła lek. med. Elżbieta Kramarczuk, inicjatorka spotkań diabetologicznych. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2008 r.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Obchody Dnia Chorego

%AM, %20 %000 %2015 %00:%Lut

Z racji obchodzonego w dniach 11 i 13 lutego br. Dnia Chorego w szpitalu, podsumowano najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia i wydarzenia przeprowadzone w szpitalu, w tym obchody jubileuszu XX – lecia działalności medycznej. Wręczono kolejne odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla osób zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu oraz za zasługi dla ochrony zdrowia przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, uzyskane certyfikaty potwierdzające utrzymanie ciągłości wdrożenia zewnętrznych systemów oceny jakości oraz zdobyte kolejne dwa nowe certyfikaty. Ponadto wręczono dyplomy uznania dla Pracowników przyznane przez dyrekcję szpitala.
Pierwszy dzień obchodów rozpoczęto Mszą św. w intencji chorych i pracowników służby zdrowia, której przewodniczył biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Biskup także nawiedził chorych na oddziałach szpitalnych. Odbył się akt poświęcenia przeprowadzonych inwestycji w 2014 r. i uroczyste przecięcia wstęgi z udziałem Arkadiusza Bratkowskiego członka Zarządu Województwa oraz dyrekcji i szefów poszczególnych jednostek szpitala.
W ubiegłym roku w szpitalu pomyślnie przeprowadzono inwestycje za ok. 2,5 mln. zł., głównie dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubelskiego oraz środków własnych. Udało się zakończyć i uruchomić zmodernizowane całodobowe lądowisko dla helikopterów, którego koszt wyniósł ok. 725 tys. zł., z czego aż 650 tys. zł. wyniosło wsparcie Samorządu Województwa Lubelskiego. Dzięki skutecznym negocjacjom, nowoczesną aparaturę do diagnostyki endoskopowej o wartości 2 mln. zł., udało się zakupić za ok. 915 tys. zł. W szpitalu „papieskim” w Zamościu stworzono referencyjny ośrodek endoskopowy, który jest jednym z najlepiej wyposażonych w Województwie Lubelskim. Do wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni dokupiono nowoczesny sterylizator plazmowy za prawie 420 tys. zł. Zgodnie z przyjętym planem odnawiania oddziałów szpitalnych przez dyrekcję placówki, przeprowadzono generalny remont Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, którego koszt wyniósł ok. 420 tys. zł. Wyjątkowym punktem obchodów Dnia Chorego było uroczyste poświęcenie nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego zakupionego dla Szpitala i dedykowany Oddziałowi Onkologii Klinicznej przez Fundację Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. Wartość zakupu aparatu wyniosła ok. 123 tys. zł.
Drugiego dnia obchodów wręczono kolejne odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla osób zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom Szpitala wręczenia odznaczeń dokonał Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, w asyście członka Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego. Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI – Andrzej Kleinrok; za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i działalności społecznej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI – Andrzej Mielcarek; za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – Krzysztof Gąsiorek oraz MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – Adam Harasimiuk. Ponadto, postanowieniem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza za zasługi dla ochrony zdrowia ODZNAKĄ HONOROWĄ odznaczony został – Adam Harasimiuk.
Dodatkowo, dyrekcja szpitala wyróżniła 107 pracowników dyplomami uznania w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu.
Podczas gali także podsumowano zrealizowane projekty w 2014 r. W imieniu Zarządu Fundacji Szpitala prezes Zarządu i jednocześnie Przewodniczący Rady Społecznej Bogdan Kawałko dokonał aktu przekazania zakupionego aparatu USG dla Szpitala, dedykowany Oddziałowi Onkologii Klinicznej. Podziękował także Panu Janowi Kraczkowi dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz wszystkim Nadleśniczym, którzy przekazali środki dla Fundacji na zakup tego aparatu.
Ponadto, na piątkowej uroczystości Bartosz Ratowski, dyrektor zarządzający jednostki certyfikującej United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o., wręczył oficjalnie certyfikaty potwierdzające utrzymanie ciągłości wdrożenia zewnętrznych systemów oceny jakości potwierdzających zgodności Systemu Zarządzania Jakością z Normą ISO 9001:2008, zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z Normą ISO 14001:2004, zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z Norma PN-N 18001:2004, zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z Normą ISO 27001:2005 oraz pierwsze certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z Normą OHSAS 18001:2007 i potwierdzenia zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności z Normą ISO 2200:2005.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
Najlepszym szpitalem w Polsce
pod względem jakości opieki medycznej


30 października br. zostały oficjalnie opublikowane i ogłoszone wyniki rankingu „Złotej Setki Szpitali” w Polsce. W tegorocznej edycji rankingu szpitali opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita ” Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu został uznany za Najlepszy szpital w Polsce pod względem jakości opieki medycznej. W klasyfikacji szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych i onkologicznych uplasował się na 6 miejscu w Polsce. Oprócz tego szpital odebrał także wyróżnienie Wicelidera w Województwie Lubelskim.
W rankingu uczestniczyło ponad 240. szpitali z całej Polski. Ranking opracował zespół Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia. Centrum oceniało zarządzanie szpitalem, jakość opieki i opiekę medyczną. Maksymalnie szpital mógł zdobyć 1000 punktów.
Nasz szpital zdobył najwięcej punktów w zakresie opieki medycznej spośród wszystkich szpitali w kraju (360,34 pkt.). W stosunku do ubiegłorocznej edycji szpital awansował z drugiego na pierwsze miejsca w kraju. W klasyfikacji ogólnej szpital zdobył 884,71 punktów (w ubiegłym roku 895,58).
Na uroczystej gali, która odbyła się 30 października br. w Warszawie, wyróżnienie dla Najlepszego szpitala w Polsce pod względem jakości opieki medycznej oraz dyplom za zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce w kraju, z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego oraz Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dra Jerzego Henniga, odebrał dyrektor Andrzej Mielcarek oraz z-ca dyrektora ds. medycznych Marek Lipiec.
- „Najbardziej cieszymy się z tego, że zostaliśmy ocenieni najwyżej w kategorii, która dla pacjenta jest najważniejsza. Wszyscy dobrze wiemy, że z jakością opieki medycznej w kraju nie jest jeszcze najlepiej. I trzeba wiele wysiłku aby dorównać standardom światowym. W naszym szpitalu jest jeszcze wiele do zrobienia i mamy świadomość, że jeszcze nam daleko do ideału. To, że jesteśmy najlepsi wcale nas nie usypia. Dlatego bierzemy się do ciężkiej pracy, aby stale podwyższać jakość opieki dla naszych pacjentów”. – mówi Marek Lipiec, z-ca dyrektora szpitala.
Szpital w Zamościu w rankingu „Rzeczpospolitej” zajmował wielokrotnie miejsca w czołówce szpitali w kraju. W jedenastoletniej historii rankingu szpital zajmował już m.in.: dwukrotnie 2 i 4 oraz 3 miejsce. Największe sukcesy szpital odniósł w 2011 r. zdobywając tytuł Najlepszego szpitala w Polsce rankingu „Bezpieczny szpital”, oraz w 2002 r. gdy został wyróżniony Najlepszym szpitalem w kraju wg Rankingu Szpitali przeprowadzonego przez Newsweek Polska i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej. Ponadto w latach 2006-2009, 2011, 2012 szpital był sklasyfikowany jako Najlepszy Szpital na Szpital na Lubelszczyźnie.

Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.zam.pl - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dział : Zdrowie

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!