Gala Gazele Biznesu 2013

%AM, %03 %041 %2014 %01:%Mar

20 lutego 2014 r. w Lublinie w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Etiuda odbyła się uroczysta Gala Gazele Biznesu 2013. W trakcie Gali nagrodzone zostały najszybciej rozwijające się firmy z województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się również Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. Potwierdzenie przynależności szpitala do elitarnego klubu Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm odebrał Prezes Zarządu Mariusz Paszko.

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.com.pl - Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.


29-30 czerwca (sobota-niedziela)

Program rajdu:
Sobota – 29 czerwca

 930 – 1000 – rejestracja uczestników rajdu w pawilonie geoturystycznym (przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie). Uczestnicy rajdu otrzymają koszulki, mapy z trasą szlaku, plakietki oraz talony na posiłki.

1000– wyjazd na trasę – ok. 65 km,
przebieg trasy: Józefów- Majdan Nepryski – góra Młynarka – Senderki-Stara Huta - Krasnobród-Łuszczacz – góra Wapielnia - Łasochy – Kunki-Grabowica-Majdan Sopocki-Nowiny - Józefów. Trasa należy do bardzo trudnych, obfituje w liczne podjazdy i zjazdy.

 Tego dnia podczas rajdu jego uczestnicy odwiedzą pawilon geoturystyczny, ścieżkę poznawczą przy Nadleśnictwie Józefów i pracownię rzeźbiarską w Majdanie Nepryskim;
z wież widokowych w Józefowie i Krasnobrodzie oraz góry Młynarki obejrzą panoramę  Roztocza. Informacji o najciekawszych miejscach na szlaku geoturystycznym będzie udzielał przewodnik, a zarazem komandor rajdu – Tadeusz Grabowski. Kolumnę uczestników rajdu  na jego trasie będzie poprzedzał samochód – pilot i zamykał samochód techniczny.  Podczas każdego dnia rajdu zaplanowano dla jego uczestników dwa posiłki – w połowie trasy i na zakończenie.

ok. 1700– przy stanicy wędkarskiej w Józefowie zakończenie pierwszego dnia rajdu przy ognisku turystycznym.

Niedziela30 czerwca

1000 – wyjazd na trasę – ok. 55 km

 przebieg trasy: Józefów- rez. „Czartowe Pole”- kamieniołom w Nowinach - Borowe Młyny- rez.  „Nad Tanwią” – Susiec. Powrót z Suśca „Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza”. Podczas drugiego dnia rajdu jego uczestnicy zwiedzą rezerwat „Czartowe pole”, kamieniołom w Nowinach, gdzie znajduje się platforma widokowa oraz rezerwat „Nad Tanwią”.

ok. 1700– przy stanicy wędkarskiej zakończenie rajdu.

Głównym organizatorem rajdu są stowarzyszenia:
Józefowska Kawaleria Rowerowa i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”.

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Gminy: Józefów, Krasnobród i Susiec,

Nadleśnictwa: Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.

 

Cele rajdu :

·         popularyzacja „Szlaku geoturystycznego Roztocza Środkowego” jako markowego produktu turystycznego oraz roztoczańskich tras rowerowych w szczególności „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza” i „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej”.

·         promocja turystyki rowerowej na Roztoczu jako optymalnej formy uprawiania turystyki,

 

·         współpraca z administracją samorządową, nadleśnictwami Józefów i Zwierzyniec, Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz stowarzyszeniami na rzecz rozwoju tras dotyczących turystyki aktywnej w szczególności rowerowych i pieszych na Roztoczu,

·         promowanie w środkach masowego przekazu Roztocza jako regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,

·         lobbowanie  na rzecz rozwoju liniowych produktów turystyki aktywnej, w szczególności rowerowej i pieszej, jako modułu roztoczańskiej oferty turystycznej,

·         zwiększanie grona osób, instytucji, sponsorów współuczestniczących w rozwijaniu turystyki aktywnej,

·         wspieranie lokalnych podmiotów gospodarczych oraz osób zajmujących się obsługą turystów poprzez tworzenie lokalnego produktu turystycznego i jego promocję.

 

Regulamin rajdu :

 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia oraz opłaty wpisowej w wysokości 25 zł. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne
  z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną – wzór oświadczenia
  i karta zgłoszenia stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rajdu
  .
 •  Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: babsiwojciechowska@gmail.com                                    ewentualne informacje i pytania prosimy kierować do: Barbara Wojciechowska
  tel. 84 6879669, Robert Rabiega tel. 502 241 983 oraz Agnieszka Bielak tel. 84 6872 066 w. 323. Termin składania zgłoszeń upływa 26 czerwca o godz. 1200 .
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu.
 • Pokonanie ww. trasy wymaga od uczestnika rajdu sprawnego roweru, najlepiej MTB, bowiem połowa trasy przebiega drogami gruntowymi, leśnymi i szutrowymi.
 • Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru.
 • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, jednakże dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe.
  Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką odpowiedzialnego za nie pełnoletniego opiekuna.
 • Ratownik medyczny stanowi medyczne zabezpieczenie rajdu.

 

Liczba uczestników jest ograniczona – 120 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie – w załączeniu mapa turystyczna Gmina Józefów na Roztoczu, w której podana jest m.in. informacja o bazie noclegowej.

 

Informacja o Szlaku geoturystycznym Roztocza Środkowego.

            Projekt pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego”, którego realizacja wymagała nakładów w wysokości 1 440 872,20 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki,
w kwocie 816 693,85 zł.

W realizację projektu zaangażowane były: gminy - Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa – Józefów i Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy
i stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.

Długość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego.
O atrakcyjności produktu świadczy m.in. fakt, że szlak przebiega przez dwa parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki i dwa rezerwaty przyrody: „Nad Tanwią”
i „Czartowe Pole”.

Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia”; rezerwaty: „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”, pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone są „małą infrastrukturą” tj.:  tablicami informacyjnymi -18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka – 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci – 55. Tablice informacyjne zawierają opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone są mapy turystyczno-geologiczne.

Ponadto, wybudowano: pawilon geoturystyczny i basztę widokową
w Józefowie, platformę widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole”, przy wzgórzu „Kościółek”; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.

Szlak można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem; kierunek szlaku  wytyczają słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu jest monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.

W ramach projektu opracowano i wydano informator – mapę turystyczną pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego”, zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące szlaku, z jego mapą oraz charakterystyką wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, który
w perspektywie kilku lat przyciągnie na Roztocze tysiące turystów,
a w konsekwencji przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Karta zgłoszenia jest dostępna pod - tym odnośnikiem

Plakat Rajdu można obejrzeć pod - tym odnośnikiem


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - krasnobrod.pl - Urząd Miejski Krasnobród

Dział : Turystyka

20 lutego 2014 r. w Lublinie w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Etiuda odbyła się uroczysta Gala Gazele Biznesu 2013. W trakcie Gali nagrodzone zostały najszybciej rozwijające się firmy z województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się również Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. Potwierdzenie przynależności szpitala do elitarnego klubu Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm odebrał Prezes Zarządu Mariusz Paszko.

Więcej zdjęć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - szpital.com.pl - Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.

Dział : Zdrowie

II zawody kajakarskie o Puchar Burmistrza Zwierzyńca - 16 sierpień 2013 r.


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - zwierzyniec.info.pl - Urząd Miejski Zwierzyniec

Dział : Sport

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd