W dniu 30 listo­pada br. pod­czas odby­wa­ją­cych się w Szcze­brze­szy­nie Indy­wi­du­al­nych Mistrzo­stwa Powiatu Zamoj­skiego i Mia­sta Zamość w Teni­sie Sto­ło­wym, złoty medal wywal­czył Miłosz Mali­now­ski w kate­go­rii chłop­ców rocz­nik 2003 i młodsi.  Jego kole­żanka Domi­nika Kasied­czak w tej samej kate­go­rii zdo­była medal srebrny, nato­miast Jakub Sirko w kate­go­rii chłop­ców rocz­nik 2001–2002 zdo­był medal brą­zowy. Cała trójka meda­li­stów to ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej w Zawa­dzie. Orga­ni­za­to­rem Mistrzostw było Powia­towe i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Zamo­ściu.  Szcze­gó­łowe wyniki zawo­dów na stro­nie orga­ni­za­tora lzszamosc.y0.pl.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

W dniu dzisiejszym w Tomaszowie Lubelskim rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Kadetów i Kadetek. Miło nam poinformować, że nasza drużyna w składzie : Ola Łuczka i Patrycja Rycaj zdobyła złoty medal. Wygrana ta jest również przepustką do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się 18-22.06.14 w Brzegu Dolnym.

Więcej zdjęć - tutaj.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - treflzamosc.com - AUKS PWSZ Trefl Zamość

Dział : Sport

Reklama

Pogoda w Zamościu

Zamość

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd