Sukcesy młodych tenisistów z Frampola

wtorek, 28 październik 2014 01:00

23 października w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty Biłgorajskiego. W zawodach Gminę Frampol reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Teodorówce i Gimnazjum we Frampolu.

W zawodach uczestniczyło sześcioro gimnazjalistów z naszej Gimnazjum. Wśród dziewcząt niepokonana była Kasia Spólnik, a na drugim miejscu uplasowała się Magda Brodziak (obie z kl. IIb). W kategorii chłopców najlepiej wypadł Karol Karwat (IIIb), który zajął V miejsce w turnieju. Pozostali uczniowie gimnazjum - Kamila Myszak (I b), Bartłomiej Kozak (IIb) i Marcin Komornik (Ib), choć nie zajęli wysokich lokat, walczyli dzielnie.

Sukcesy odnieśli także uczniowie Szkoły Podstawowej w Teodorówce. Szkołę reprezentowali: Marlena Dziura kl. VI, Julia Jakuła kl. VI, Izabela Smyl kl. IV, Maciej Sosnowy kl. V, Filip Chwiejda kl. V,  Dominik Leń kl. VI. W kategorii dziewczęta - Szkoły podstawowe I miejsce zajęła Marlena Dziura, II miejsce Julia Jaskuła. Natomiast w kategorii chłopcy - szkoły podstawowe I miejsce zajął Maciej Sosnowy, a V miejsce Filip Chwiejda. Wszyscy zawodnicy wykazali zaangażowanie i wolę walki.

Serdeczne gratulacje dla naszych sportowców !

Więcej zdjęć - pod tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - frampol.pl - Gmina Frampol

Dział : Sport


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lubycza.pl  - Gmina Lubycza Królewska

Dział : Sport

W dniu 30 listo­pada br. pod­czas odby­wa­ją­cych się w Szcze­brze­szy­nie Indy­wi­du­al­nych Mistrzo­stwa Powiatu Zamoj­skiego i Mia­sta Zamość w Teni­sie Sto­ło­wym, złoty medal wywal­czył Miłosz Mali­now­ski w kate­go­rii chłop­ców rocz­nik 2003 i młodsi.  Jego kole­żanka Domi­nika Kasied­czak w tej samej kate­go­rii zdo­była medal srebrny, nato­miast Jakub Sirko w kate­go­rii chłop­ców rocz­nik 2001–2002 zdo­był medal brą­zowy. Cała trójka meda­li­stów to ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej w Zawa­dzie. Orga­ni­za­to­rem Mistrzostw było Powia­towe i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Zamo­ściu.  Szcze­gó­łowe wyniki zawo­dów na stro­nie orga­ni­za­tora lzszamosc.y0.pl.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Mistrzo­stwa Gminy Zamość w Teni­sie Stołowym

niedziela, 09 październik 2011 11:00

Ter­min: 12.11.2011 r.
Miej­sce: Hala spor­towa w Zawadzie.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

 
Dział : Sport

Reklama

Pogoda w Zamościu

Zamość

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

Our website is protected by DMC Firewall!