Gmina Zamośc i Chu­tor TARKA zapra­szają na Kre­sowe Spo­tka­nia Miło­śni­ków Konia Orien­tal­nego które odbędą się 19 sierp­nia 2012 r. w Wólce Wie­przec­kiej (w Stad­nine Koni Mało­pol­skich „TARKA”)

Pro­gram zawo­dów w sko­kach przez przeszkody:

  • Roz­po­czę­cie zawo­dów o godzi­nie  9:00, zakoń­cze­nie ok. godz. 18:00
  • Kon­kurs nr 1 – 80 cm, z oceną stylu
  • Kon­kurs nr 2 — 90 cm, z oceną stylu
  • Kon­kurs nr 3 – 100 cm, o wzra­sta­ją­cym stop­niu trud­no­ści z Jokerem
  • Kon­kurs nr 4 – 110 cm, zwykły
  • Kon­kurs nr 5 – 120 cm, dwu­naw­ro­towy o Puchar Wójta Gminy Zamość.

W trak­cie:
O godz 15:30 Ofi­cjalne otwar­cie Kre­so­wych Spo­tkań Miło­śni­ków Konia Orien­tal­nego, Pokazy spe­cjalne, Pokazy Zamoj­skiego Brac­twa Rycerskiego.

Zawo­dom towa­rzy­szy Pik­nik Rodzinny (od godz. 10:00 do godz. 17:00), w ramach któ­rego zapra­szamy dzieci na dmu­chane zamki (wstęp wolny), malo­wa­nie twa­rzy oraz do udziału w kon­kur­sach pla­stycz­nych, wie­dzy i zabawach.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

 


Zawody odbędą się 21 sierp­nia 2011 r. w Wólce Wieprzeckiej.

Pro­gram zawo­dów :
• Roz­po­czę­cie zawo­dów o godz. 9.00
• Kon­kurs nr 1 – 80 cmzwy­kły (towa­rzy­ski)
• Kon­kurs nr 2 – 90 cmzwy­kły
• Kon­kurs nr 3 – 100 cmo wzra­sta­ją­cym stop­niu­trud­no­ści z Joke­rem
• Kon­kurs nr 4 – 110 cmzwy­kły
• Kon­kurs nr 5 – 120 cmdwu­naw­ro­towy
• Kon­kurs nr 6 – kon­kurs spe­cjalny skok na wyso­kość
.

W trak­cie spo­tka­nia odbędą się pokazy specjalne

Spraw­dze­nie doku­men­tów w dniu 21.08.2011 w godz. 8.30–9.00w biu­rze zawodów.

Zakoń­cze­nie imprezy o godz. 19:00

Plakat imprezy można obejrzeć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

Our website is protected by DMC Firewall!