Rajd dwudniowy o charakterze turystyczno - krajoznawczym. Do przejechania dystans ok. 30 km – pierwszego dnia i ok. 55 km – drugiego dnia. Trasy poprowadzone są w dużej części drogami polnymi i leśnymi. Uczestnicy rajdu będą mieli okazję podziwiać piękne krajobrazy Roztocza Wschodniego i Rawskiego oraz liczne obiekty historyczne i  przyrodnicze.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lubycza.pl  - Gmina Lubycza Królewska

 

Dział : Turystyka

Z nieukrywaną satysfakcją mamy przyjemność poinformować, że już po raz czwarty organizowany jest Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych – KRESY 2011.

Rajd Nocny zaplanowany na 1-3 lipca 2011 na trasie Zamość – Majdan Sopocki – Narol.

Organizatorami Rajdu są Roztoczańska Grupa Weterańska, Urząd Miasta i Gminy Narol i GOK Narol. Honorowy patronat nad Rajdem obejmuje pan Marcin Zamoyski - prezydent miasta Zamość.

Rajd Nocny to impreza dla motocyklistów-weteranów, okazja do sprawdzenia wiedzy, umiejętności, sprawności, poznaniaIV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych Kresy 2011 walorów Roztocza i spotkania w gronie pasjonatów motocykli zabytkowych. Jego celem jest także wzbudzenie zainteresowania mieszkańców Regionu tą szczególną dziedziną motoryzacji, promocja kultury technicznej, dbałości o zabytki techniki, zapoznanie z historią motocyklizmu.

IV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych to impreza adresowana do motocyklistów-weteranów oraz osób nie związanych z motocyklizmem, a chcących poznać tę wyjątkową dziedzinę motoryzacji. Z myślą o nich przygotowaliśmy bogaty program. Motocykliści będą zapraszać widzów do wspólnej zabawy. Podczas rajdu rozegrane zostaną konkursy z nagrodami, Uczestnicy i widzowie wybiorą najpiękniejszy motocykl Rajdu i najbardziej „stylowo” ubranego motocyklistę.

Na trasie Rajdu przewidziane są liczne konkurencje. Motocykliści będą musieli poprawnie rozpoznać modele motocykli, nazwać części silnika, wykazać się zręcznością i opanowaniem maszyny. Miejsca sprawdzianów, punktów pomiaru czasu nie są znane uczestnikom. Dotrą do nich na podstawie tzw. Itinerera, schematycznego przewodnika opisującego punkty orientacyjne i odległości między nimi.

IV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych Kresy 2011IV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych to impreza dla prawdziwych twardzieli. Ponad 150 km nie tylko utwardzonymi drogami, na maszynach pamiętających młodość naszych dziadków i w części pod gwiazdami nakłada na startujących wyjątkowe rygory sprawności i koncentracji.

W Rajdzie udział wezmą jedynie maszyny oryginalne, odrestaurowane, mające co najmniej 25 lat. Niektóre z nich to bezcenne zabytki światowej motoryzacji, jak na przykład Sokół 600, NSU OSL 251, Harley Davidson WLA, Zundapp KS600, Indian.

Więcej informacji o Rajdzie na www.nocnyrajdweteranow.pl lub telefonicznie :


1. Rysiek Krawczyk, r_krawczyk@interia.pl tel. 502 635 917

2. Daniel Żuk, soviet_emka@poczta.fm tel. 500 333 684

3. Waldemar Klimaszewski waldekklimaszewski@wp.pl tel. 502274757


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

Dział : Turystyka

Informator "Roztocze 2011" już dostępny

%AM, %12 %199 %2011 %05:%Kwi

Informujemy, że dostępny jest już bezpłatny Informator turystyczny "Roztocze 2011", który przygotowany i wydany został w ramach projektu współpracy "Zapraszamy na Roztocze !".

W informatorze można znaleźć informacje o atrakcjach turystycznych Roztocza oraz praktyczne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej. Został on wydany w nakładzie 30 tysięcy sztuk. Informator będzie dostępny w biurach partnerskich Lokalnych Grup Działania, punktach informacji turystycznej (m. in. w Zamościu, Lublinie i Tomaszowie Lubelskim), oraz w wybranych hotelach, pensjonatach i restauracjach. Publikacja będzie także dostępna na ogólnopolskich targach turystycznych i imprezach kulturalnych w regionie. Informator można również pobrać ze strony internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl w formacie PDF.

Projekt "Zapraszamy na Roztocze !" jest realizowany przez Lokalne Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” i „Serce Roztocza”.
Kolejnym działaniem objętym projektem będzie instalacja 18 zestawów turystycznych tablic informacyjnych w szczególnie
atrakcyjnych miejscach gmin członkowskich partnerskich LGD.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

Dział : Turystyka

Gmina Zamość zapra­sza na rodzinny festyn ekologiczno-turystyczny Zie­lone serca Europy — Letni Festi­wal Tury­styczny II Dzień Susła, który odbę­dzie się 31 lipca 2011 r. na boisku śródle­śnym w Mokrem.

PROGRAM :
15.00 – “Smer­fuj na całość” pro­gram dla naj­młod­szych
16.00 – Ofi­cjalne otwar­cie Dnia Susła
16.30 – Letni Kon­cert Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej OSP Bia­ło­wola
17.00 – Roz­strzy­gnię­cie gmin­nego kon­kursu „Sołec­two na wido­kówkę”
17.20 – Boney M Cover
18.00 – Pokaz tańca nowo­cze­snego w wyko­na­niu Edyty Zając z towa­rzy­sze­niem grup tanecz­nych z Gminy Zamość
18.30 – Pokazy sumo
19.00 – Kon­cert zespołu The Shout (w reper­tu­arze­ prze­boje The Beatles, Czer­wo­nych Gitar i inne znane utwory z lat 60–70 XX wieku)
20.00 – Kon­cert Abba Cover
21.00 – Zakoń­cze­nie festynu

IMPREZY TOWARZYSZĄCE :
III Targi Wyrobu Natu­ral­nego – pro­dukty, usługi firm i insty­tu­cji z Gminy Zamość i regionu
– ple­bi­scyt na naj­cie­kaw­szy pro­dukt Tar­gów (roz­strzy­gnię­cie o godz. 19:00)
– kon­kurs „Poszu­ki­wa­nie susła”
– kon­kursy pla­styczne dla dzieci
– spo­tka­nie z suseł­kiem pereł­ko­wa­nym
– dmu­chane zamki (wstęp bez­płatny)
– szczu­dla­rze
– malo­wa­nie twarzy

Pod­czas festynu Wójt Gminy Zamość przyj­muje Inte­re­san­tów we wszyst­kich gmin­nych spra­wach od 16:30–19:00.

Wstęp wolny ! Zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych.

Więcej informacji pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

 Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!