%PM, %12 %528 %2010 %12:%Mar Dodane przez -
Promocja Tomaszowa Lubelskiego i Horyńca Zdroju Promocja Tomaszowa Lubelskiego i Horyńca Zdroju

Miasto Tomaszów Lubelski, jako wnioskodawca, w partnerstwie z Gminą Horyniec Zdrój realizuje projekt pn. Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec - Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego. Projekt ten ma na celu wzrost popularności turystycznej i gospodarczej oraz identyfikowalności regionu Tomaszowa Lubelskiego i Horyńca-Zdroju. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną działania takie jak :

- zaprojektowanie wykonanie i umieszczenie na stronie internetowej „Wirtualnego spaceru po mieście” ukazującego walory turystyczne i gospodarcze miasta Tomaszów Lubelski oraz gminy i okolic,
- wykonanie publikacji o takim samym charakterze (przewodnik),
- wydanie filmu promującego turystykę Tomaszowa Lubelskiego i Horyńca-Zdroju,
- oznakowanie infrastruktury turystycznej oraz zabytków w obydwu miejscowościach tablicami informacyjnymi,
- umieszczenie na terenie miejscowości dużych tablic informacyjnych z mapą.

W pierwszym kwartale 2010 roku wydane zostaną przewodniki turystyczne, ukazujące walory naszych regionów. Na wykonanie całości zadania zaplanowano kwotę w wysokości 228282,00 zł, z czego 10% to wkład własny wnioskodawcy i partnera. Pozostałe koszty finansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

%PM, %10 %572 %2009 %14:%Kwi Dodane przez -

Projekt zakłada budowanie kapitału społeczno-gospodarczego poprzez budowę ponadlokalnej marki mającej kojarzyć się potencjalnym inwestorom i turystom z regionem hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskim. Zasięg projektu obejmuje 7 gmin powiatu hrubieszowskiego, 2 powiatu tomaszowskiego i 1 gminie powiatu zamojskiego. Zgodnie z Umową partnerską, wszystkie gminy są partnerami projektu. Podmiotem wspierającym projekt na rynku międzynarodowym jest Miasto Włodzimierz Wołyński, które będzie upowszechniało rezultaty projektu na obszarze Ukrainy. Teren, na którym będzie realizowany projekt stanowi obszar spójny i jednolity pod względem geograficznym i przyrodniczym, społeczno-gospodarczym, historycznym i kulturowym. Wykorzystanie tych walorów np. na potrzeby rozwoju turystyki, realizacja wspólnych działań w zakresie wdrażania i promocji ponadlokalnej marki może przynieść wymierne efekty rozwoju społeczno-gospodarczego. Nieprzypadkowo zawarto w tytule projektu słowo „Gotania”. Bazując na wynikach badań historycznych i wykopaliskach archeologicznych w dawnych czasach Goci zamieszkiwali region objęty projektem i w założeniach jednym z kierunków marki będą Goci ze swoim bogatym dorobkiem, który samorządy zamierzają odtworzyć i wykorzystać dla kreowania sukcesu gospodarczo- kulturowego. Podjęta przez partnerów inicjatywa stworzenia strategii marki z zastosowaniem spójnego systemu identyfikacji wizualnej, stworzeniem kompatybilnych planów promocyjnych i inwestycyjnych pod katem tworzenia infrastruktury związanej z wdrażaniem marki przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz przełoży się na bardziej racjonalna i efektywna gospodarkę gmin, dając swoisty "efekt synergii". Działania te nadadzą gminom ekonomiczny (turystyczny) charakter, który obecnie jest rolniczy. Rozwój turystyki, przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów i determinacji władz i mieszkańców nada nowa tożsamość dla obszaru, przyciągnie inwestorów i turystów, co wpłynie na podwyższenie jakości życia jego mieszkańców. Stworzona marka wdrażana będzie pod katem realizacji zaplanowanych inwestycji, pozyskiwania inwestorów oraz prowadzenia działań promocyjnych wskazanych w strategii. Stosowany będzie jednolity system identyfikacji wizualnej marki. Działania partnerów wspierane będą przez stowarzyszenie-Lokalną Organizacje Turystyczna, która zostanie zawiązana w rezultacie niniejszego projektu przez samorządy (partnerów projektu), przedsiębiorców, osoby fizyczne.


Tekst w całości został zaczerpnięty z oficjalnej strony projektu - www.gotania.pl

%AM, %28 %260 %2009 %07:%Sie Dodane przez -

W imieniu Grupy Obrony Kolei na Roztoczu zapraszam na ostatnie pożegnanie z pociągami, które odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 9.45 na stacji kolejowej w Bełżcu. Wspólnie pożegnamy wtedy ostatni pociąg z Zamościa do Wrocławia, który przybędzie do Bełżca o godz. 10.04. Przy dźwiękach orkiestry pogrzebowej i w żałobnym nastroju zamanifestujemy kolejny raz swój sprzeciw wobec likwidacji połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie.

Od momentu powstania naszej grupy codziennie staraliśmy się wywalczyć zmianę tej niekorzystnej dla nas decyzji. Odbyło się wiele spotkań i rozmów na różnych szczeblach. Niestety na próżno. PKP Intercity będące spółką Skarbu Państwa nie zważając na protest społeczny doprowadziło do likwidacji ostatnich kolejowych połączeń naszego regionu z Polską. Tym samym spółka Skarbu Państwa dokonała zamachu na samo Państwo czyli na nas -- Obywateli. Odbierając nam nadane Konstytucją RP prawo do zrównoważonego rozwoju (Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.) skazano nasz region na zacofanie i zapomnienie. Na ponury żart zakrawa informacja, która ukazała się dziś w mediach dotycząca planów rozwojowych PKP IC. Plany te dotyczą tylko już rozwiniętych i bogatych regionów naszego kraju. Dlatego ponownie zaprotestujemy przeciw cywilizacyjnej degradacji Roztocza i Zamojszczyzny pokazując PKP IC "czerwoną kartkę". Jednocześnie liczymy na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego i przejęcie przez województwo współfinansowania wraz z PKP Przewozy Regionalne likwidowanych połączeń. To, że mogą one być opłacalne niech świadczy ten prosty fakt z dnia dzisiejszego. Do pociągu relacji Zamość -- Wrocław tylko na stacji Bełżec wsiadło 45 osób. W załączeniu fotografie. Nasz region i jego mieszkańcy potrzebują regularnej i dobrze zorganizowanej komunikacji publicznej z resztą Polski.

Mamy nadzieję na liczne przybycie na nasze pożegnanie z koleją przedstawicieli mediów, samorządów oraz zwykłych mieszkańców regionu. Jeszcze raz głośno wyrazimy swój zdecydowany protest przeciwko marginalizacji naszej pięknej małej ojczyzny.

Michał Basiński
Grupa Obrony Kolei na Roztoczu
tel. 604 544 636

Andrzej Adamek - Wójt Gminy Bełżec
Michał Basiński - prezes LOT Roztocze
Robert Marchwiany - portal zamosconline.pl
Marian Kuropaś - w-ce przew. MZZ Rewidentów Taboru ZC IC
Alicja Kuropaś - Stowarzyszenie Art Avanti z Zamościa
Sławomir Zimosz
Stowarzyszenie Padwa Północy z Zamościa


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %12 %243 %2011 %06:%Maj Dodane przez -

Powrót zabytkowego ikonostasu do cerkwi w Gorajcu

W sobotę 14 Maja w miejscowości Gorajec (gmina Cieszanów, pow. Lubaczów) o godzinie 10.00 odbędzie się oficjalna uroczystość powrotu do XVI-wiecznej drewnianej cerkwi, zabytkowego ikonostasu, który przez ostatnie 16 latach poddawany był renowacji w krakowskiej pracowni Fundacji Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej. Jest to jeden z najcenniejszych ikonostasów obecnie znajdujących się w Polsce.

Uroczystości wspólnie organizuje Gmina Cieszanów, parafia rzymsko-katolicka w Cieszanowie oraz Rada Sołecka Gorajca

Wśród zaproszonych gości będą między innymi :

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz

Biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Wacław Depo

Wojewódzki Konserwator Zabytków Grażyna Stojak

Przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, z burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisławem Zadwornym na czele.

Informacje o cerkwi i ikonostasie

Gorajecka cerkiew zbudowana została w 1586 r. a jej pierwszy ikonostas został napisany  bespośrednio na belkach. W końcu XVII wieku w świątyni stanął nowy ikonostas architektoniczny, zasłaniając na ponad 200 lat pierwotne malowidła. Wielokrotne remonty i przebudowy cerkwi znacznie zmieniły jej wygląd i wystrój. Dopiero remont i konserwacja prowadzone w latach 1991-2001 przywróciły cerkwi pierwotny wygląd, ku zaskoczeniu konserwatorów odkryto  również przepiękne polichromie. Powracający właśnie ikonostas datowany jest na drugą połowę XVII  wieku, choć niektóre z ikon pochodzą z XVIII i XIX stulecia. Wielość i różnorodność ikon stwarza  możliwość prześledzenia rozwoju roztoczańskiego ikonopisarstwa na przestrzeni ponad  400 lat. Aby wyeksponować cenne polichromie, podjęto decyzję o wybudowaniu specjalnego podestu oraz o montażu  ikonostasu na oddzielnym stelażu, tak żeby nowa konstrukcja  nie zasłaniała oryginalnych malowideł i umożliwiła zwiedzającym dostęp do nich. Prace montażowe pod kierownictwem pani konserwator zabytków Jadwigi Styrny trwały ponad 2 tygodnie. Wszystkie 73 ikony zostały zabezpieczone przed kradzieżą - zamontowano specjalny system monitoringu obiektu. Oficjalnym kustoszem i przewodnikiem po cerkwi został historyk i regionalista Mirosław Piotrowski,  można go łatwo odnaleźć w znajdującym się naprzeciwko “Chutorze Gorajec”. Na zwiedzanie wnętrza cerkwi najlepiej  umówić się mailowo mpiotr4@onet.eu lub chutorgorajec@onet.eu

Dodatkowe informacje związane z odsłonięciem ikonostasu uzyskać można w Urzędzie Gminy Cieszanów ( sekretariat tel. 16 6311076 ) oraz na stronie internetowej www.roztocze-gorajec.com lub za pośrednictwem adresu mailowego chutorgorajec@onet.eu

foto: Mirosław Piotrowski


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %28 %041 %2011 %02:%Wrz Dodane przez -

We wtorek 27 września, w siedzibie TVP Lublin odbyła się II Lubelska Gala Turystyki zorganizowana z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Na gali wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego a także certyfikaty dla regionalnych punktów informacji turystycznej. Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze z rąk Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa lubelskiego otrzymała wyróżnienie w kategorii obszar za markę „Roztocze – Witalność z natury”.

 Pierwsze miejsce w konkursie zdobyły Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa organizowane przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina. Drugą nagrodę przyznano szlakowi kajakowemu Bug-Krzna, a trzecie miejsce zajął Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa otrzymały również tytuł Perełki Lubelszczyzny 2011. Perłą Lubelszczyzny zostały zaś Wojsławice. Wśród wyróżnionych znalazło się miasto Zamość za trasę turystyczną – Bastion VII Nadszaniec.

Punkt IT przy biurze LOT Roztocze otrzymał trzy gwiazdki Polskiego Systemu Informacji Potrójny sukces LOT RoztoczeTurystycznej. -Oznacza to awans w stosunku do roku poprzedniego kiedy to nasz punkt zdobył dwie gwiazdki -mówi Michał Basiński, prezes LOT Roztocze. -Ten sukces to zasługa wszystkich pracowników biura ale także samorządów, które bardzo wspierają naszą działalność i przedsiębiorców, członków naszego stowarzyszenia. Trzy gwiazdki otrzymał również Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej a dwie punkt informacji w Krasnobrodzie i Roztoczańskim Parku Narodowym. Po raz pierwszy certyfikat z jedną gwiazdką otrzymał punkt IT przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu.

Zarząd Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej postanowił również uhonorować osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych obok Andrzej Potrójny sukces LOT RoztoczeKozłowskiego i Stanisława Turskiego znalazł się Michał Basiński, prezes zarządu LOT Roztocze. -Działania, której podejmujemy od 4 lat w widoczny sposób przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie. Cieszy mnie to, że są one zauważane w skali regionu lubelskiego. Nagrody i wyróżnienia dopingują nas do dalszej pracy.

LOT Roztocze

na zdjęciu foto1: Krzysztof Hetman, marszałek woj. lubelskiego i Michał Basiński, prezes LOT Roztocze.

Foto2: Wyróżnieni za wkład w promocję turystyczną województwa lubelskiego.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %03 %041 %2010 %01:%Lut Dodane przez -

Trwa akcja posprzątajmy.pl. Dzięki promocji akcji na naszym portalu oraz wśród członków grupy Roztocze na Facebook i forum Roztocze na gazeta.pl pojawiły się dwa zgłoszenia z naszego regionu. Miłośnicy Roztocza odkryli dzikie wysypisko znajdujące się przy czerwonym szlaku rowerowym na trasie między Szczebrzeszynem a Dzielcami. Drugie wysypisko znajduje się przy czarnym szlaku turystycznym pomiędzy Lipowcem i Turzyńcem (szlak dalej biegnie do Zwierzyńca). Wysypisko to zlokalizowane jest w przepięknym ogromnym wąwozie lessowym (jednym z większych na Roztoczu). Jak informuje zgłaszający władze gminy Zwierzyniec już kilkakrotnie były o tym informowane. Liczymy na szybki odzew odpowiedzialnych osób i zlikwidowanie wysypisk przed sezonem turystycznym. Czekamy na kolejne zgłoszenia, których niestety spodziewamy się więcej ze względu na pokrywę śniegu, która dopiero gdy zniknie ujawni nam wstydliwe miejsca. Szczegóły akcji i lokalizacja wysypisk na stronie www.posprzatajmy.pl.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %25 %041 %2010 %01:%Sty Dodane przez -

Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze zachęca do udziału w walce z nielegalnymi wysypiskami śmieci na Roztoczu i w całej Polsce. Pomóc ma w tym serwis internetowy posprzatajmy.pl, który jest bazą dzikich wysypisk śmieci.

"Posprzatajmy.pl jest inicjatywą obywatelską stawiającą sobie za cel walkę z nielegalnymi wysypiskami w Polsce. Wiemy, że jest ich bardzo dużo, psują nie tylko krajobraz, ale również zagrażają środowisku naturalnemu. Samorządy często się tłumaczą, że nie mają informacji na temat ich lokalizacji. Ten serwis ma to zmienić.” -piszą organizatorzy akcji. „Każdy użytkownik może zamieścić fotografie wysypiska i przyporządkować je do mapy, opisując charakterystykę miejsca. O tworzonej bazie będziemy informować media, zainteresowane samorządy, a nawet najwyższe władze państwowe.” Inicjatorem i koordynatorem serwisu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, natomiast partnerem technologicznym jest firma IDEO sp. z o.o..

LOT Roztocze będzie promować akcję na swoich stronach internetowych oraz wśród członków stowarzyszenia i turystów odwiedzających region. Na wiosnę zostaną zorganizowane akcje sprzątania najpopularniejszych miejsc odwiedzanych na Roztoczu Środkowym m.in. susieckich "szumów" i rezerwatu Czartowe Pole.

Przyłączmy się do akcji i posprzątajmy Roztocze!


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %29 %369 %2013 %09:%Kwi Dodane przez -

Logo Polskie SzlakiW tym roku zaskakująco nie Kraków, a Kołobrzeg zyskał miano najpiękniejszego miasta w Polsce. Znamy wyniki corocznego zestawienia Top Atrakcji wg. użytkowników portalu krajoznawczego PolskieSzlaki.pl. Badanie przyniosło więcej niespodzianek.

Pod koniec zeszłego roku portal PolskieSzlaki.pl rozpoczął ankietę na temat najpiękniejszych atrakcji w Polsce. Przez kilka miesięcy trwały eliminacje, w których użytkownicy głosowali na atrakcje w kilku kategoriach. W kwietniu 2013 odbył się wielki finał w 4 kategoriach: "Miasta i miejscowości", "Krajobraz", "Zamki i pałace" oraz "Parki rozrywki". Każda z tych kategorii przyniosła zaskakujące wyniki.

W kategorii "Miasta i miejscowości" faworyzowany Kraków (16% głosów) przegrał nie tylko z Kołobrzegiem (26% głosów), ale również z Zamościem (24% głosów) zajmując dopiero trzecie miejsce. Tuż za podium uplasowała się stolica Dolnego Śląska - Wrocław. W kategorii "Krajobraz" zatryumfowało natomiast przepiękne Roztocze (26% głosów) przed Bieszczadami (14% głosów), Jurą Krakowsko-Częstochowską i Tatrami (po 12% głosów). W kategorii "Zamki i pałace" zwyciężył natomiast niecodziennej urody zamek w Mosznej (32% głosów), wyprzedzając krzyżacki zamek w Malborku (15% głosów), królewski Wawel (14% głosów) i jurajski zamek Ogrodzieniec (12% głosów).

Nowością tegorocznej edycji Top Atrakcji była kategoria "Parki Rozrywki", w której zwyciężyło zooPolacy wybrali najpiękniejszą atrakcję Polski - Roztocze zwycięża ! w Opolu, zdobywając 27% głosów. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Mikrokosmos w Ujeździe (17%), Park Miniatur w Inwałdzie i JuraPark Bałtów (po 13% głosów).

"Tegoroczne wyniki są dla nas zaskakujące. Pokazują, że Polacy w swoich turystycznych wyprawach sięgają głębiej. Te najbardziej znane kierunki jak Malbork, Kraków czy Tatry, może już nam trochę spowszedniały i szukamy czegoś mniej oczywistego, ale równie pięknego i interesującego. Oczywiście Malbork czy Kraków wciąż będą się cieszyć ogromną popularnością, ale raduje niezmiernie, że coraz częściej odwiedzamy te mniej znane miejsca." - tłumaczy wyniki Anna Piernikarczyk z portalu PolskieSzlaki.pl.

Badanie zostało sporządzone na podstawie ponad 7000 głosów oddanych przez Internautów.Polacy wybrali najpiękniejszą atrakcję Polski - Roztocze zwycięża !


W załączniku przesyłam infografikę przedstawiającą wyniki głosowania, zdjęcie zwycięskiego miasta Kołobrzeg oraz logo serwisu PolskieSzlaki.pl

Pełne wyniki ankiety dostępne są na stronie http://www.polskieszlaki.pl/top/2012/

 


Źródło informacji i wykorzystane materiały - polskieszlaki.pl - Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce

 

%AM, %08 %404 %2013 %10:%Maj Dodane przez -

Do końca pierwszej fazy akcji „Milka. Moje miasto się przytula” pozostały jeszcze blisko
2 tygodnie i Twoje miasto wciąż może dołączyć do grona najmilszych w Polsce. Od chwili rozpoczęcia akcji Polacy wysłali już ponad 2,5 miliona
 wirtualnych przytuleń,
a liczba oddanych głosów i zainteresowanie rywalizacją cały czas
rośnie! Mieszkańcy i sympatycy miast, miejscowe urzędy, gminy, lokalne media – wszyscy angażują się w wirtualne głosowanie na wybrane przez siebie miejscowości.

Aktualnie w czołówce rankingu znajdują się Rawa Mazowiecka, Drawno, Bytom, Ostrów Wielkopolski, Elbląg. Bardzo miłym zaskoczeniem w czołówce jest Drawno, liczące 2,5 tysiąca mieszkańców, które w tej chwili znajduje się na 2. miejscu w rankingu. Przykład Drawna pokazuje, że wcale nie trzeba być dużym miastem, by udowodnić, że mieszkają w nim mili
i życzliwi ludzie. W konkursie wszystkie miasta mają równe szanse, bo to nie liczba mieszkańców, ale ich zaangażowanie decydują o tym, jak miasto radzi sobie w tej zabawie.

Wszystkie miasta, które znajdują się w czołówce rankingu bardzo zaangażowały się
w promocję akcji wśród swoich mieszkańców. Na przykład mieszkańcy Bytomia przytulali się na rynku i nakręcili swój spot promujący ich miasto w naszej akcji, a podczas XXIII Międzynarodowego Biegu Solidarności w Sztumie można było wysyłać wirtualne przytulenia na specjalnie do tego przygotowanym stoisku. Obserwujemy wiele form zaangażowania – otrzymujemy wiersze na cześć miast, filmiki promocyjne i wiele innych. Atmosfera jest naprawdę gorąca.

Niech i Twoje miasto dołączy do grona najmilszych w Polsce !

Ranking cały czas się zmienia i wszystkie miasta wciąż mogą pokazać, że należą do najmilszych w Polsce. Z dnia na dzień do konkursu włącza się bowiem coraz więcej miast i rywalizacja staje się coraz bardziej ekscytująca. Wyniki dla każdego z miast można sprawdzić tutaj.

Można głosować jeszcze do 18 maja !

Akcja „Milka. Moje miasto się przytula” wystartowała 22 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br. W tym czasie uczestnicy będą mogli wybrać najmilsze ich zdaniem miasto w Polsce. Wyboru Polacy dokonają w kilku fazach, wysyłając wirtualne przytulenia na www.fioletowastrona.pl (możliwość rejestracji przez konto na facebooku lub przez adres e-mail) oraz dzięki zaangażowaniu w liczne miejskie aktywacje, zaplanowane na najbliższe dwa miesiące.

18 maja zakończy się pierwszy faza, czyli głosowanie, w ramach którego zostaną wybrane 3 miasta-finaliści, które dalej będą walczyć o nagrodę o wartości pół miliona złotych i wielkie plenerowe imprezy rodzinne, które odbędą się w tych miastach 30 czerwca.

Finalistów – czyli 3 najmilsze miasta w Polsce, które powalczą o nagrodę główną – poznamy już 19 maja br.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - alertmedia.pl - Biuro Prasowe "Milka. Moje miasto się przytula"

%PM, %08 %702 %2012 %16:%Lis Dodane przez -

Sukces roztoczańskich połączeń kolejowych

W porównaniu z ubiegłorocznymi wakacjami dwukrotnie zwiększyła się frekwencja w szynobusach kursujących w tym roku do Zamościa i na Roztocze. Z pięciu najpopularniejszych połączeń w naszym regionie skorzystało w wakacje blisko 21 tys. podróżnych. Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych z optymizmem planuje kolejny sezon.

Jak bardzo potrzebna jest komunikacja kolejowa na Zamojszczyźnie pokazały wyniki frekwencji Podsumowanie sezonu połączeń kolejowych na Roztoczuwakacyjnych połączeń regionalnego przewoźnika. Na zwiększenie ilości podróżnych największy wpływ miało wprowadzenie do rozkładu nowych kursów do Jarosławia i Rzeszowa. Dzięki temu podróżni mogli wygodnie i szybko przemieszczać się po całym Roztoczu od Zamościa aż do Horyńca-Zdroju. -Frekwencja mile nas zaskoczyła – mówi Zofia Dziewulska, naczelnik działu sprzedaży Lubelskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. -Liczne listy pochwalne skierowane do nas pokazują, że te połączenia pomogły naszym podróżnym realizować plany wycieczkowe i wypoczynkowe na Roztoczu -dodaje. Największym powodzeniem cieszyło się połączenie z Zamościa do Rzeszowa o 16.11 i do Jarosławia o 11.57. W przyszłym roku roztoczańskie szynobusy powrócą w majowy weekend i a następnie wraz z początkiem wakacji będą jeździły do końca sierpnia.

Spółka Przewozy Regionalne informuje również o rozszerzeniu oferty obecnego rozkładu jazdy. Od początku października pociągi z Lublina do Zamościa o 13.35 oraz z Zamościa do Lublina o 12.10 kursują codziennie. Więcej informacji dotyczących rozkładu jazdy znajduje się na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl w zakładce rozkład jazdy.

Tekst i zdjęcie

Michał Basiński

LOT Roztocze

Kontakt do Lubelskiego Zakładu Przewozów Regionalnych

20-406 Lublin, ul. Gazowa 4

tel. 722 349 302, fax. (81) 472 59 54

pr.lublin@p-r.com.pl


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %29 %262 %2009 %06:%Paź Dodane przez -

Lwów - rynekZapraszamy do głosowania w kolejnym plebiscycie internetowym. Tym razem magazyn turystyczny Wasze Podróże wybiera najpiękniejszy rynek i plac 2009 w Polsce i zagranicą. W obu kategoriach mamy swoich kandydatów. Możemy zagłosować na Rynek Wielki w Zamościu oraz na Rynek we Lwowie, który leży na Roztoczu. Swoje głosy oddać można na stronie : http://waszepodroze.pl/?3,9,-1


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

Zdjęcie lwowskiego rynku - źródło - www.roztocze.com

%AM, %09 %390 %2012 %10:%Wrz Dodane przez -

Pięć zalewów - morze atrakcji - Na szlaku Czarnej Perły - Festy Kulturalno - Turystyczny - Chłopków 23 wrzesień 2012 r.


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - zwierzyniec.info.pl - Urząd Miejski Zwierzyniec

%AM, %31 %434 %2009 %11:%Lip Dodane przez -

W trakcie Dni Krasnobrodu zainaugurowano emisję Dukata Krasnobrodzkiego

Krasnobród, zwany Perłą Lubelszczyzny od minionej soboty promuje się poprzez emisję własnej waluty, dukata krasnobrodzkiego. Jego emisja nawiązuje do 70 rocznicy szarży Ułanów Wielkopolskich pod Krasnobrodem. Odnotowuje także przyznanie miastu zaszytego miana „Perły Lubelszczyzny”. Emisję dukata krasnobrodzkiego zainaugurował i ogłosił w sobotę, 24 lipca 2009 r. Burmistrz Tadeusz Oś, w obecności licznej grupy mieszkańców i turystów zgromadzonych na rynku. Parę godzin wcześniej na polach pod Krasnobrodem odbyło się widowisko historyczne będące inscenizacją ostatniej bitwy ułanów. Mimo siąpiącego deszczu oglądało je kilka tysięcy mieszkańców i turystów. Po bitwie, uczestnicy i aktorzy widowiska przeszli na rynek i tam oficjalnie wprowadzono dukata krasnobrodzkiego do obiegu. Producentem dukata krasnobrodzkiego jest Mennica Polska S.A., co zapewnia jego jakość artystyczną i technologiczną, a zatem i wartość kolekcjonerską. Wyemitowano tylko 15.000 dukatów krasnobrodzkich o nominale 7 oraz niewielką liczbę, 500 sztuk wyprodukowanych ze stopu srebra Ag 500 dukatów kolekcjonerskich o nominale 70. Srebrne dukaty krasnobrodzkie wyróżniają się od innych emisji zastosowaną techniką menniczą. Mają oksydowana powierzchnię, nadającą dukatowi wygląd charakterystyczny dla starych numizmatów. Stanowi to o ich kolekcjonerskiej atrakcyjności. Dukaty krasnobrodzkie wyróżniają się także urodą graficzna. Jest to zasługa projektanta ale także emitenta, który czynnie uczestniczył w procesie projektowania, dbając wierność historyczna szczegółów dotwarzanych na awersie dukata. Przedstawia on fragment szwadronu 25. Pułku Ułanów. Poniżej zamieszczone są fotografie obydwu dukatów.

Począwszy od dnia inauguracji emisji mieszkańcy Krasnobrodu i wypoczywający w nim turyści mają możliwość nabycia dukatów krasnobrodzkich w Punkcie Wymiany, którym jest INFORMACJA TURYSTYCZNA przy ul. Tomaszowskiej 25. Dla osób, które nie mogą przyjechać do Krasnobrodu stworzono możliwość nabycia dukatów krasnobrodzkich przez Internet na stronie www.dukatypolskie.pl. Do końca września 2009 roku za 7 dukatów krasnobrodzkich będzie można nabywać towary i usługi w placówkach usługowych i handlowych na terenie miasta, które akceptuję je jako bon towarowy o wartości 7 złotych. Są one oznaczone naklejką o treści „Tu honorujemy dukaty krasnobrodzkie”. Trzeba podkreślić, że 7 dukatów krasnobrodzkich to w okresie obowiązywania bon towarowy za który można nabyć towary i usługi o wartości nominalnej. Jego akceptowanie jest dobrowolne. Przede wszystkim jednak dukaty krasnobrodzkie i towarzyszące im materiały informacyjne są jest nośnikiem informacji o Krasnobrodzie i jego urokach w kraju, a często także za granicą.

 

KRASNOBRÓD TO SERCE ROZTOCZA

Położony jest w południowo-wschodniej Polsce, nad rzeką Wieprz, wśród malowniczych wzgórz Roztocza Środkowego. Nazwa miasta wywodzi się od wyrazów: „krasno" - „piękno” oraz „bród" – „płycizna w rzece umożliwiająca pieszą lub kołową przeprawę”. Krasnobród to także uzdrowisko, Gmina Krasnobród znajduje się w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET PL oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Krasnobród / 25 lipca 2009 r.

 

Więcej informacji :

UM Krasnobród
tel. (084) 660-71-58, (084) 660-76-92
dorota.smala@dmwaw.eu, tel. 608 229 469

 

Naklejka informacyjna punktów honorujących Dukat krasnobrodzki

Naklejka informacyjna punktów honorujących Dukat krasnobrodzki

 

 

Plakat informacyjny dotyczący akcji promocyjnej "Dukat Lokalny" - plakat - format PDF

Ulotka informacyjna akcji promocyjnej "Dukat Lokalny" - ulotka str. 1 - format PDF

Ulotka informacyjna akcji promocyjnej "Dukat Lokalny" - ulotka str. 2 - format PDF

 


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - DM Sp z o.o., Gmina Krasnobród

Administrator emisji : DM Sp z o.o.

Emitentem Dukatów Krasnobrodzkich jest Gmina Krasnobród

 

%PM, %17 %524 %2012 %13:%Lip Dodane przez -

W niedzielę 22 lipca odbędzie się otwarcie całorocznego ośrodka wypoczynkowego w Jacni. W ten sposób oferta stoku narciarskiego wzbogaci się o nowoczesne zaplecze noclegowe i gastronomiczne.

Nowy budynek zaprojektowany został z myślą o wypoczynku zimowym i letnim. Położony jest u podnóża stoku narciarskiego i w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu na rzece Jacynce. Znajdzie się w nim karczma z regionalną kuchnią, 12 pokoi gościnnych i sale konferencyjne. - W naszym ośrodku oferujemy dużą salę restauracyjną i mniejszą salę klubową – idealne do zorganizowania imprezy okolicznościowej, spotkania towarzyskiego, szkolenia, czy konferencji. Po trudach dnia goście mogą się zrelaksować w naszym kompleksie dla duszy i ciała w wannie z hydromasażem. W najbliższym czasie powstanie także sauna fińska i parowa oraz prysznic wrażeń -zachęca Dariusz Bojar, prezes firmy prowadzącej ośrodek.

Położenie ośrodka w sercu Roztocza na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego zobowiązuje do dbałości o środowisko naturalne. Budynek został wyposażony w instalacje wykorzystujące najczystsze źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, gaz ziemny, energia elektryczna). - Mamy nadzieję, że obiekt budowany z zachowaniem najwyższych standardów dbałości o komfort wypoczywających gości będzie miejscem, które pozwoli dobrze wypocząć o każdej porze roku.

Właściciele ośrodka zapraszają w najbliższą niedzielę o godzinie 12.00 do wspólnej zabawy i udziału w konkursach z nagrodami. Jedną z nich będzie promocyjny bon rabatowy na organizację przyjęcia weselnego. Już teraz można również rezerwować pobyt wakacyjny, szkolenia oraz imprezy okolicznościowe w tym wesela.

Więcej informacji o ośrodku na stronie www.jacnia.pl
tel. 513 75 95 92


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %02 %256 %2010 %07:%Lip Dodane przez -

Sezon turystyczny otwiera również Susiec - jedno z najpopularniejszych letnisk na Roztoczu Środkowym. W niedzielę 4 lipca o godzinie 13.00 w susieckim parku rozpoczną się występy i koncerty w niewymuszonej atmosferze letniej kanikuły. Na początek atrakcja dla dzieci przygotowana przez teatr Roma z Krakowa. Następnie scenę opanują Akustyczne Zgredy z recitalem przebojów pt. "Lato czeka". Każdy będzie miał także okazję do zaprezentowania swojego talentu wokalnego śpiewając wakacyjne piosenki w konkursie. Gwiazdą koncertu będzie rockowy zespół Yagooar a na zakończenie DJ Andre rozkręci zabawę taneczną.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %05 %510 %2012 %13:%Lip Dodane przez -

W niedzielę 8 lipca, odbędzie się oficjalne otwarcie popularnego „Zwierzyńczyka”. Projekt pod nazwą „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - zwierzyniec.info.pl - Urząd Miejski Zwierzyniec

%AM, %16 %414 %2013 %10:%Maj Dodane przez -

Zostało jeszcze tylko kilka dni głosowania na jedno z najmilszych miast w Polsce. Ranking miast w akcji „Milka. Moje miasto się przytula” cały czas może się zmienić. Jeśli nie wspierasz jeszcze Twojego miasta, wysyłając wirtualne przytulenia do znajomych, możesz to zrobić do 18 maja na www.fioletowastrona.pl

Nie czekaj! Niech i Twoje miasto dołączy do grona najmilszych Polsce!

W najbliższą niedzielę ogłosimy trzy miasta-finalistów, którzy przejdą do kolejnej fazy akcji. Uczestniczyć w dalszej zabawie mogą wszyscy Polacy, bez względu na to, czy ich miasto znalazło się w finałowej trójce, czy nie.

Trzy najmilsze miasta w drodze do finału

Kolejna faza akcji „Milka. Moje miasto się przytula” ma nazwę „Trzy najmilsze miasta w drodze do finału”, w której każde z miast-finalistów ma szanse przekonać Polaków, że to właśnie jemu należy się tytuł najmilszego miasta w Polsce. Podczas tej fazy wspólnie z radiem RMF FM zaprosimy wszystkich do nowego konkursu. Każdy będzie mógł zaproponować pomysł na zabawną prowokację, dzięki której sprawdzimy, czy mieszkańcy miast-finalistów są dla siebie rzeczywiście mili, życzliwi i przyjaźnie nastawieni na co dzień. Najciekawsze pomysły nie tylko nagrodzimy, ale także posłużą jako inspiracje do przeprowadzenia specjalnych akcji. Już niebawem dowiesz się więcej, bo zrelacjonujemy ich przebieg w mediach. Kolejna faza głosowania rozpocznie się 8 czerwca.

Aby śledzić aktualności, zajrzyj tutaj>>


Źródło informacji i wykorzystane materiały - alertmedia.pl - Biuro Prasowe "Milka. Moje miasto się przytula"

%AM, %31 %421 %2012 %11:%Lip Dodane przez -

Podstawowe informacje :

Budynek zaprojektowany został z myślą o wypoczynku zimowym i letnim. Położony jest u podnóża stoku narciarskiego i w bezpośrednim sąsiedztwie uroczego zbiornika wodnego na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Takie położenie zobowiązuje do maksymalnej dbałości o wyjątkowe tutaj środowisko naturalne życia człowieka, zwierząt i roślin. Mamy nadzieję, że obiekt  budowany z zachowaniem najwyższych standardów dbałości o wypoczywających gości będzie miejscem, które pozwoli dobrze wypocząć zimą na nartach a wiosną, latem i jesienią nad wodą czy też na niezliczonych duktach leśnych pieszych i rowerowych przepięknego ROZTOCZA. Dodatkowym atutem miejsca jest bliskość renesansowego Zamościa - "MIASTA IDEALNEGO"

Ośrodek Wypoczynkowy w JacniBudynek pełni trzy funkcje :
- gastronomiczną (Karczma z duża salą),
- rekreacyjną (sala klubowa z kompleksem mini-SPA)
- noclegową ( 11 pokoi 2-4 osobowych i jeden mini apartament)

Udogodnienia i technologie :Ośrodek Wypoczynkowy w Jacni
- przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
- wykorzystanie najczystszych źródeł energii ( kolektory słoneczne, pompy ciepła, gaz ziemny, energia elektryczna)
- wyposażenie każdego z pokoi: łazienka, TV, internet wi-fi, ( na życzenie wydzielone pasmo kablowe), klimatyzacja, szafki na sprzęt narciarski (lub inny np. wędkarski) na poziomie "0" budynku.
Ośrodek Wypoczynkowy w Jacni- winda

Informacje pozostałe

- obie sale przystosowane do prowadzenia szkoleń i  konferencji
- idealne miejsce na wesela, bankiety (duża sala), mniejsze imprezy okolicznościowe (sala klubowa) spotkania integracyjne z wykorzystaniem dowolnej sali z możliwością wyłącznej rezerwacji
- mini-SPA ( sauny, jacuzzi)  położonego w bezpośrednim sąsiedztwie sali klubowej.
- obie sale wyposażone w wydajny system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji


Ośrodek Wypoczynkowy Jacnia
Jacnia 142, 22-442 Adamów
tel.: +48 (513) 759-592
strona www : jacnia.pl

%AM, %29 %385 %2013 %10:%Lip Dodane przez -

Szanowni Państwo dziś otrzymaliśmy list z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który jest odpowiedzią na nasz apel dotyczący utworzenia pieszych przejść granicznych na Roztoczu i całej granicy wschodniej. W liście czytam, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do wojewodów o dokonanie oceny możliwości utworzenia pasów dla pieszych na obecnie istniejących przejściach. Czytamy również, że w woj. lubelskim utworzenie takich korytarzy będzie wiązało się z rozbudową infrastruktury przejść. Otrzymaliśmy także wyrazy poparcia dla naszej wspólnej inicjatywy.

Otrzymaliśmy także poparcie od portalu www.caravaningworld.pl - który adresowany jest co ciekawe do zmotoryzowanych turystów z camperami i przyczepami.

"Caravaning World podpisuje się pod apelem obiema rękami. Proszę ukierunkować nas tak, by wspólnie osiągnąć zamierzony cel. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję i zdeterminowani do działania." Pozdrawiam serdecznie Kazimierz Kluska "Caravaning World" www.caravaningworld.pl.

W załączeniu skan listu.

- odpowiedź - strona 1

- odpowiedź - strona 2


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %03 %021 %2012 %00:%Lut Dodane przez -

Urząd Marszałkowski w Lublinie przygotował nowe wydawnictwa promocyjne województwa lubelskiego. Na stronie poniżej (pod aktualnościami) znajdziecie Państwo wersje pdf
tych wydawnictw. Wersje papierowe będą dostępne na targach turystycznych
w kraju na stoiskach regionu lubelskiego.

www.lubelskie.pl/index.php?pid=534

Serdecznie polecamy.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

 
%AM, %09 %180 %2009 %05:%Maj Dodane przez -
 • 31 maja - Festiwal Piosenki Dziecięcej o "Józefowskiego Słowika"

 • 14 czerwca - Konkurs Piosenki Turystycznej

 • 11 - 12 lipca - Dni Józefowa

 • 2 sierpnia - XIV Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym

 • 15 -16 sierpnia - XVII Festiwal Kultury Ekologicznej

 • 16 sierpnia - Ogólnopolskie zawody wędkarskie spławikowe "Eko"

 • 18 - 19 września - XIII Ogólnopolski Rajd pieszy im. J. Jóźwiaka

 


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - ejozefow.pl

%AM, %11 %255 %2009 %07:%Wrz Dodane przez -

Inscenizacja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim "Ocalić od zapomnienia" zajęła II miejsce w konkursie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego. Wyróżnienie otrzymał również Kamienny Las na Roztoczu w Siedliskach koło Hrebennego.

Do rywalizacji zgłoszonych zostało 16 propozycji w tym aż 7 z terenu Roztocza. Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze" wytypowała 4 kandydatury: Szlak Szumów wspólnie z Urzędem Gminy w Suścu, Inscenizację Bitew pod Tomaszowem wraz z Urzędem Miasta Tomaszowa, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Roztocze oraz Kamienny Las na Roztoczu. Wnioski konkursowe przygotowali organizatorzy i zarządzający produktami przy współpracy z LOT Roztocze. Swoje dwie propozycje przygotowało biuro
turystyczne Quand oraz Józefowska Kawaleria Rowerowa -- Rajd Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza.

Uroczysta gala konkursu odbyła się w sali Trybunału Koronnego na lubelskim Starym Mieście.Kapituła w składzie: Piotr Franaszek - prezes Kapituły, Andrzej Wasilewski - sekretarz Kapituły, Robert Mazur - Członek Zarządu LROT, Właściciel BP WATRA-TRAVEL, Ryszard Montusiewicz - redaktor naczelny Radio Lublin, Krystyna Radzik - prezes Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie oraz Stanisław Turski - dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w tajnym głosowaniu pierwsze miejsce przyznała Jarmarkowi Jagielońskiemu w Lublinie. Drugie miejsce przypadło Urzędowi Miasta Tomaszowa za inscenizację bitew a trzecie Nocy Kultury organizowanej w Lublinie. Przyznano także 5 wyróżnień, z których jedno przypadło powstającemu w Siedliskach geoparkowi Kamienny Las na Roztoczu. W uzasadnieniu wybory inscenizacji bitew kapituła podkreśliła historyczno-turystyczną atrakcyjność przedsięwzięcia o charakterze widowiskowym oraz wymiar poznawczy i dydaktyczny imprezy, która nawiązuje do jednej z największych bitew Września 1939 roku. "Kamienny Las na Roztoczu" wyróżniony został za stworzenie dynamiczny rozwój
wyjątkowego produktu turystycznego we wsi Siedliska, w oparciu o unikalne pozostałości skamieniałych drzew ora inne atrakcje przyrodnicze i kulturowe tej części Roztocza.

Trzej główni laureaci awansowali do ogólnopolskiego konkursu na Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2009. Dzięki temu mogą liczyć na wsparcie LROT oraz Urzędu Marszałkowskiego w promocji oraz popularyzacji m. in poprzez krajowe i europejskie targi turystyczne. Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

 

 

%AM, %19 %391 %2012 %10:%Cze Dodane przez -

Ruszają wakacyjne autobusy szynowe Przewozów Regionalnych na Roztocze. Będą kursować od najbliższego piątku 22 czerwca do 2 września. Połączą Lublin, Zamość i Jarosław z roztoczańskimi letniskami.

Nowością tegorocznej oferty szynobusowej jest połączenie zNa Roztocze wracają szynobusy podkarpacką częścią Roztocza m. in. z Horyńcem. Dzięki temu turyści mogą przemierzyć szybko i wygodnie cały region odwiedzając po drodze najatrakcyjniejsze miejscowości Roztocza. Łatwiej będzie również dostać się turystom do Zamościa. Dotychczas kursy w kierunku Bełżca zatrzymywały się jedynie na stacji Zawada k. Zamościa. Od tych wakacji wszystkie pary szynobusów dotrą do hetmańskiego grodu. Będzie to okazja dla wypoczywających na Roztoczu do zaplanowania jednodniowej wycieczki i odwiedzenia zamojskiego Starego Miasta czy odremontowanego ogrodu zoologicznego. Przykładowo jeśli wyjedziemy z Suśca o godzinie 9.55 do Zamościa dojedziemy o 11.01. W powrotną drogę będziemy mogli udać się o 16.01 lub 18.46.

Na Roztocze wracają szynobusyAutobusy szynowe Przewozów Regionalnych są przystosowane do przewożenia rowerów dlatego zachęcamy również do organizowania wypraw kolejowo-rowerowych. Na przykład mieszkający w Zwierzyńcu rowerzyści będą mogli o godzinie 8.40 wyjechać do Hrebennego by po niewiele ponad godzinie znaleźć się na Centralnym Szlaku Rowerowym i odwiedzając po drodze m.in. Susiec, Józefów i Górecko Kościelne wrócić do miejsca pobytu. Ta cześć szlaku ma długość 86 km i prowadzi przez najciekawsze miejsca regionu. Rozkład jazdy szynobusów pozwala na bardzo dogodne planowanie roztoczańskich wypraw pieszych i rowerowych. Serdecznie zachęcamy turystów do skorzystania z tej oferty. Prosimy również wszystkich przyjmujących gości w swoich pensjonatach, kwaterach i innych miejscach o informowanie ich o możliwości podróżowania po regionie autobusami szynowymi.

 

Rozkład można obejrzeć pod tym odnośnikiem - rozkład jazdy szynobusów Lublin - Zamość - Roztocze - Jarosław.

 


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %21 %245 %2009 %05:%Mar Dodane przez -

Międzynarodowy Rajd Rowerowy
Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza

Józefów - Lubycza Królewska - Lwów
1 - 4 maja 2009 rok (piątek - poniedziałek)

REGULAMIN

Uwaga:
Rajd jest czterodniową imprezą o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Uczestnicy rajdu  będą mieli do przejechania dystans ok. 270 km. Trasa rajdu przebiega  drogami asfaltowymi, szutrowymi, polnymi i leśnymi; okraszona jest kilkoma trudnymi podjazdami.

Pierwszego dnia uczestnicy rajdu mogą wybrać jedną z dwóch  tras:

 • pierwsza prowadzi przez Roztocze Środkowe pętlą wokół Józefowa – rowerowej stolicy Roztocza, ukazując strefę krawędziową Roztocza, Puszczę Solską, Roztoczański Park Narodowy oraz lokalne trasy rowerowe i wiedzie z Józefowa przez Górecko Kościelne i Floriankę.
 • druga prowadzi przez Roztocze Południowe wokół Lubyczy Królewskiej ukazując Linię Curzona-Mołotowa, drewniane cerkiewki oraz „skamieniały las”. Wiedzie z Lubyczy Królewskiej przez Siedliska i Monastyr.

Drugiego dnia - uczestnicy rajdu mogą wybrać jeden z dwu wariantów:

 • pierwszy jednodniowy zakłada, że grupa jedzie z Lubyczy Królewskiej na przejście graniczne Hrebenne/Rawa Ruska, dalej przez Potylicz do Magierowa i wraca tą samą trasą do Lubyczy, kończąc rajd w dniu 2 maja.
 • Drugi wariat zakłada, że grupa jedzie z Lubyczy na przejście graniczne Hrebenne/Rawa Ruska, dalej przez Potylicz, Magierów, Krechów do Brzuchowic - dzielnicy Lwowa, Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza. 
 • UWAGA. Trasę do Magierowa obie grupy pokonują razem.

Trzeciego dnia - przejazd do Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego i zapoznanie się z jego największymi atrakcjami. 

Czwartego dnia - powrót do Lubyczy Królewskiej przez Żółkiew.

Na rajd organizatorzy zapraszają wszystkie osoby, które chcą zaznać „prawdziwych roztoczańskich klimatów” pośród turystycznej braci, są gotowe i czują się na siłach pokonać wyzwania trasy rajdu.

1. Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

2. Współorganizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Urząd Gminy w Lubyczy Królewskiej
 • Urząd Miejski w Józefowie
 • Roztoczański Park Narodowy
 • Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy na Ukrainie
 • Nadbużańska Straż Graniczna
 • Nadleśnictwo Józefów
 • Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski

3. Cele rajdu:

 • promocja Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza,
 • rozwój transgranicznego ruchu turystycznego na Roztoczu,
 • lobbowanie na rzecz otwarcia przejścia granicznego Hrebenne/Rawa Ruska  dla turystyki rowerowej,
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako optymalnej formy aktywnego wypoczynku,
 • zacieśnianie więzi polsko - ukraińskich,
 • integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorców organizujących turystykę na Roztoczu,
 • poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza - regionu pogranicza,
 • podsumowanie okresu pięcioletniej działalności stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa w piątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 • podsumowanie 35 letniej działalności Roztoczańskiego Parku Narodowego i 10 lecia Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego na Ukrainie na rzecz udostępniania dla edukacji i turystyki walorów przyrodniczych Roztocza.

4. Termin i miejsce rajdu:
Termin: 1-4 maja 2009 roku, 

Trasa rajdu:
I dzień: do wyboru
Józefów-Florianka-Józefów - ok. 36 km
lub
Lubycza Królewska-Siedliska-Monastyr-Lubycza Królewska - ok. 30 km,
II dzień:
Lubycza Królewska -przejście graniczne Hrebenne/Rawa Ruska- Potylicz-Magierów, Krechów-Brzuchowice (dzielnica Lwowa) - ok. 90 km.
lub
Lubycza Królewska -przejście graniczne Hrebenne/Rawa Ruska- Potylicz-Magierów,powrót tą samą trasą do Lubyczy Królewskiej - ok. 50 km.
III dzień:
Brzuchowice-Janów-Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy-Brzuchowice - ok. 50 km.
IV dzień:
Brzuchowice-Żółkiew-przejście graniczne Rawa Ruska/Hrebenne-Lubycza Królewska - 100 km.

Rozpoczęcie I etapu rajdu:
1 maja o godz. 1100 jednocześnie:

 • na boisku szkolnym przy ul. Broniewskiego w Józefowie,
 • na stadionie sportowym przy ul. Parkowej 4 w Lubyczy Królewskiej. 

Rozpoczęcie II etapu rajdu:
2 maja godz. 900

 • wyjazd na trasę z parkingu przy stadionie sportowym przy ul. Parkowej 4 w Lubyczy  Królewskiej.
 •  

 

 

 • Zakończenie rajdu dla grupy wracającej z Ukrainy w dniu 2 maja na stadionie w Lubyczy Królewskiej - godz. 1800

 

UWAGA! Samochody należy pozostawić na monitorowanym parkingu przy ul. Polnej 1 Plac firmy ELEWAR w Lubyczy Królewskiej. Biuro Rajdu czynne przy stadionie od godz. 800 

Zakończenie rajdu:
4 maja godz. 1900

Na  parkingu przy ul. Polnej 1. Plac firmy ELEWAR w Lubyczy Królewskiej.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Uczestnicy rajdu:
ok. 400 osób, w tym ok. 100 osób, które jadą całą trasę na Ukrainie i ok. 50 osób które jadą trasą ukraińską 2 maja.

5. Program rajdu:

 

1 maja ( piątek) I etap:

9:00 - 11:00

Rejestracja uczestników rajdu na boisku szkolnym przy ul. Broniewskiego w Józefowie i na stadionie sportowym w Lubyczy Królewskiej ul. Parkowa 4.

11:00

Powitanie uczestników rajdu, wystąpienia gości.

11:30-17:00

Przejazd trasą: Józefów-Florianka-Józefów- ok. 36 km; posiłek regeneracyjny we Floriance
lub

Lubycza Królewska-Siedliska-Monastyr-Lubycza Królewska - ok. 30 km; posiłek w Siedliskach.

18:00-21:00

Ognisko turystyczne z konkursami i piosenką turystyczną.

 

2 maja (sobota) II etap:

8:00-8:30

Rejestracja uczestników II etapu rajdu w Lubyczy Królewskiej na parkingu przy stadionie, ul. Parkowa 4.

UWAGA! Dojazd do Lubyczy Królewskiej uczestników rajdu udających się na Ukrainę -we własnym zakresie!

UWAGA! Samochody należy pozostawić na monitorowanym parkingu przy ul. Polnej 1. - plac firmy ELEWAR.

Bardzo, bardzo prosimy o punktualne stawienie się na starcie.

9:00

Przejazd trasą: Lubycza Królewska -przejście graniczne Hrebenne/Rawa Ruska - 9km.

9:30-10:00

Przekraczanie Granicy Państwa.

10:00-18:00

Grupa I

Przejazd trasą: Lubycza Królewska -Hrebenne - Rawa Ruska - Potylicz - Magierów - Krechów - Brzuchowice - ok. 90 km.

Grupa II

Przejazd trasą: Lubycza Królewska - Hrebenne - Rawa Ruska - Potylicz - Magierów - Potylicz - Rawa Ruska - Lubycza Królewska (na trasie w Potyliczu - posiłek regeneracyjny)

18:00-19:00

Obiadokolacja i zakwaterowanie w Sanatorium "Lwów" w Brzuchowicach przy ul. Kurortnej.

20:00

Ognisko turystyczne.

3 maja (niedziela) II etap:

8:00

Śniadanie

9:00

Wyjazd na trasę: Brzuchowice - Janów - Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy - ok. 50 km.

12:00

Zwiedzanie atrakcji Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego oraz degustacja ryb.

15:00-18:00

Powrót do Brzuchowic.

19:00

Obiadokolacja i ognisko turystyczne.

4 maja (poniedziałek) II etap:

8:00

Śniadanie

9:00

Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Trasa: Brzuchowice-Żółkiew- Hrebenne-Lubycza Królewska, ok. 100 km.

17:30-18:30

Przekraczanie przejścia granicznego Rawa Ruska/Hrebenne.

19:00

Zakończenie rajdu w Lubyczy Królewskiej.


6. Zgłoszenia oraz informacje organizacyjne dla uczestników:

Warunki uczestnictwa:

 • Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa w wysokości:

 

I ETAP

II ETAP

Józefów

Lubycza Królewska

Ukraina

1 maja

20,0 zł

20,zł

 

1-2 maja

50 zł

1-4 maja

210,0 zł

 

 • 210 zł za udział w całym rajdzie - 4 dni
 • 50 zł  za udział w rajdzie w ciągu 2 dni (jeden w Polsce jeden na Ukrainie - 1 i 2 maja)
 • 20 zł za udział w rajdzie po stronie Polskiej (jeden dzień - 1 maja )
 • Osoby niepełnoletnie są zwolnione z opłaty jeśli uczestniczą tylko w I etapie rajdu po stronie Polskiej.
 • W tytule wpłaty prosimy wpisywać: RAJD  oraz miejsce udziału w pierwszym dniu rajdu – Józefów lub Lubycza Królewska.
 • Numer rachunku bankowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Józefów jest następujący – 85 9644 1033 2007 3300 7465 0001
 • Ilość uczestników rajdu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat !
 • Zgłoszenia na wyjazd na Ukrainę przyjmowane są do 17 kwietnia 2009 roku
 • Udział w rajdzie po stronie Polskiej wymaga zgłoszenia się w biurze rajdu przed rozpoczęciem się imprezy w dniu 1 maja w Lubyczy Królewskiej bądź Józefowie.

2. Podczas rejestracji w przypadku wyjazdu na Ukrainę należy koniecznie na karcie zgłoszenia podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, dane adresowe, nr tel., e-mail,  nr Paszportu

3. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmuje:
Agnieszka Bielak - Roztoczański Park Narodowy - Zespół udostępniania, ul. Plażowa 3
22-470 Zwierzyniec; e-mail -
abielak@roztoczanskipn.pl , tel. 084 6872 286 wew. 323.

Informacji udziela również:

 • Marek Kellner – Gmina Lubycza Królewska, tel. 084 6617002, mob. 505 189 835,
  e-mail:
  informatyk@lubycza.pl
 • Robert Rabiega; Urząd Miejski w Józefowie, tel. 084 6878 133,
  e-mail:
  jozefow@ejozefow.pl

4. Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w rajdzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod opieką osób dorosłych.

5. Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w rajdzie na terenie Ukrainy pod opieką rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.

6. Zgłoszenie się na rajd i zapisanie się na listę uczestników rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

7. Organizacja przejazdu:

Przejazd uczestników rajdu będzie odbywał się w zorganizowanej kolumnie. Przed uczestnikami rajdu będzie jechał z włączonym migającym sygnałem ostrzegawczym samochód, za nim Kierownik rajdu, który z grupą 10 osób – przewodników turystyki rowerowej i członków Józefowskiej Kawalerii Rowerowej ubranych w kamizelki odblaskowe, będzie koordynował jazdą uczestników rajdu. Za powrót grupy do polski w dniu 2 maja odpowiada Wójt Lubyczy Królewskiej. Za uczestnikami rajdu podążał będzie serwis rowerowy, bus z ratownikiem medycznym i niezbędnymi akcesoriami związanymi z rajdem. W miarę możliwości samochody techniczne mogą wieść bagaż uczestników. Jednak najlepiej liczyć na siebie i we własnym zakresie zabezpieczyć się w sakwy. 
Jazda odbywać się będzie w kolumnie „gęsiego” z zachowaniem bezpiecznych odstępów pomiędzy rowerami. Na drogach publicznych wszystkich uczestników rajdu obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Rajd ma charakter turystyki kwalifikowanej. 

7.1 Na rajd prosimy zabrać co najmniej:
Minimum 1 litr napojów chłodzących dziennie oraz „batoniki energetyzujące” (obowiązuje zakaz spożywania alkoholu), kask rowerowy lub inne nakrycie głowy, płaszcz przeciw deszczowy
i przede wszystkim dobry humor i sprawny rower, najlepiej górski lub trekkingowy.
Konieczny paszport przy wyjeździe na Ukrainę! Dzieci muszą posiadać kaski rowerowe! 

8. Organizatorzy zapewniają:

 • opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
 • przewodników i pilotów turystycznych,
 • pomoc medyczną, 
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • serwis techniczny,
 • posiłek regeneracyjny - 1 maja,
 • obiadokolację w dniu 2 i 3 maja, posiłek regeneracyjny dla grupy wracającej do Polski w dniu 2 maja,
 • śniadanie w dniu 3 i 4 maja,
 • degustację ryb w Jaworowskim Przyrodniczym Parku Narodowym,
 • noclegi w sanatorium Lwów w Brzuchowicach w warunkach turystycznych,
 • koszulkę z logo rajdu,
 • foldery z trasami rowerowymi Roztocza,
 • możliwość zdobycia nagród w konkursach,
 • garść wiedzy o Roztoczu, Puszczy Solskiej i historii tych regionów,
 • możliwość posłuchania i wspólnego pośpiewania piosenek turystycznych,
 • zorganizowane przekroczenie granicy,
 • monitorowany parking dla pojazdów w  okresie 2-4 maja przy ul. Polnej 1 na placu firmy ELEWAR.  

9. Obowiązki uczestników rajdu:

 • zapisanie się na listę uczestników rajdu i dokonanie wpłaty,
 • zapoznanie się i zaakceptowanie  regulaminu rajdu,
 • podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom poszczególnych grup     w trakcie przejazdu,
 • przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
 • zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w strefie przygranicznej,
 • posiadanie dowodu osobistego i paszportu w przypadku wyjazdu na Ukrainę,
 • odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.

10. Uczestnicy zobowiązują się we własnym zakresie:

 • posiadać strój rowerowy,
 • posiadać sprawne rowery,
 • posiadać oświetlenie rowerowe oraz latarki niezbędne w przypadku wejścia do jaskini na Stradczańskiej Górze.
 • zarezerwować i opłacić nocleg z piątku na sobotę (1-2 maja),
 • dojechać do Lubyczy Królewskiej(dotyczy uczestników drugiego etapu rajdu).

11. Obsługa rajdu:

 • Kierownik rajdu –  Tadeusz Grabowski – Józefowska Kawaleria Rowerowa, na co dzień Roztoczański Park Narodowy , e-mail:tadeuszgrab@poczta.onet.pl  tel. 663 766 674
 • Sekretarz rajdu - Robert Rabiega; Urząd Miejski w Józefowie, tel. 084 6878 133 wew. 34,  e-mail: jozefow@ejozefow.pl
 • serwis Techniczny – Józefowska Kawaleria Rowerowa,
 • organizacja punktu cateringowego – Józefowska Kawaleria Rowerowa, Gmina Lubycza Królewska,
 • prowadzenie grupy rowerowej – kierownik rajdu, przewodnicy turystyki rowerowej, członkowie Józefowskiej Kawalerii Rowerowej
 • biuro Rajdu – Józefowska Kawaleria Rowerowa i Gmina Lubycza Królewska,
 • opieka medyczna – SPZOZ w Józefowie.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego,  Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Patronat medialny: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Tygodnik Zamojski, Katolickie Radio Zamość, Kronika Zamojska,, Kurier Lubelski.


Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

Organizatorzy

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Cena może ulec zmianie w przypadku drastycznej zmiany kursu hrywny.

 

Pobierz:

Kartę zgłoszenia.

Regulamin rajdu.

Opłaty za udział w rajdzie.

Słownik krajoznawczy.

Mapa rajdu.

 


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - ejozefow.pl

 

%PM, %30 %619 %2009 %15:%Lip Dodane przez -
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ,,ROZTOCZE’’
ul. Królewska 1, 22-400 Tomaszów Lubelski, tel. 84/665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com, it@lot.roztocze.com NIP 921 197 55 65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty list protestacyjny

 

      Z ogromnym rozczarowaniem i smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że przewoźnik kolejowy PKP Inter City od 1 września zamierza zlikwidować wszystkie pociągu dalekobieżne kursujące przez Roztocze. Jest to ogromny cios w rozwój turystyki i gospodarki naszego regionu. Odebranie turystom możliwości dotarcia koleją do takich miejscowości jak Zamość, Zwierzyniec, Susiec, Bełżec i Horyniec-Zdrój spowoduje spadek zainteresowania tą przepiękna częścią Polski. Straci na tym cała gospodarka regionu, który nie ma innej większej alternatywy jak tylko rozwój turystyki przyjazdowej.

      Od wielu lat połączenia kolejowe m.in. z Warszawą, Krakowem i Wrocławiem stanowiły znakomitą alternatywę dla zatłoczonych dróg, które i tak nie w naszym regionie pozostawiają wiele do życzenia. Koleją mogły podróżować osoby wraz z rowerami, dzięki specjalnie przystosowanym do tego rodzaju transportu wagonom. Również grupy zorganizowane: obozy, kolonie i wycieczki w wygodny sposób mogły dotrzeć na Roztocze wprost z centrów wielkich miast. Z likwidowanych połączeń korzystały także osoby niepełnosprawne dla których komfort podróży koleją jest nieporównywalnie większy niż komunikacją samochodową. Proponowane zastąpienie połączeń kolejowych autobusami według nas nie rozwiąże problemu i nie będzie stanowić znaczącej alternatywy. Uważamy, że przy odpowiednim dostosowaniu rozkładów jazdy, przygotowaniu odpowiedniego taboru, promocji połączeń na Roztoczu i wsparciu samorządów wszystkich szczebli przewozy kolejowe mogą być finansowo opłacalne.

      Transport kolejowy nie może być traktowany jako czysto komercyjne przedsięwzięcie. Kolej pełniła i pełni ważna rolę społeczną, pobudzającą gospodarkę regionów i jej obecność przyczynia się do wyrównywania dysproporcji w rozwoju naszego kraju. Odebranie transportu kolejowego tej najpiękniejszej części województwa lubelskiego to naszym zdaniem ogromny krok wstecz, na który nasz biedny region nie może sobie pozwolić.

      Zwracamy się z apelem do wszystkich, którym na sercu leży rozwój naszego regionu do poparcia i przyłączenie się do protestu. Wspólny, głośny sprzeciw samorządów, przedsiębiorców, mediów i zwykłych mieszkańców niech będzie sygnałem, że nie pozwalamy skazywać naszego Roztocza na zacofanie i zapomnienie.

 

W imieniu Zarządu i Członków
Michał Basiński
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej ROZTOCZE

%PM, %02 %939 %2011 %22:%Gru Dodane przez -

W czwartek 1 grudnia na dziedzińcu Zamku w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród konkursu Kryształowa Elka. W ścisłym finale znalazło się 6 nominacji z regionu Roztocza i Zamościa.

Celem konkursu Kryształowa Elka było wyłonienie najlepszych projektów służących promocji regionalnych produktów markowych, które miały miejsce w 2011 roku. Nagrody przyznano w 5 kategoriach: komunikacja marketingowa, produkt markowy, wydarzenie, strona internetowa i wydawnictwo.

Pierwsze miejsce w kategorii wydawnictwo zajęła agencja Don Brando z Lublina za serię wydawniczą (album, kalendarz i przewodnik) pod tytułem Bramy Roztocza. Wydawnictwa były efektem wspólnego projektu Zwierzyńca i Narola. Drugie miejsce w kategorii strona internetowa otrzymał Urząd Miasta w Zamościu za portal www.turystyka.zamosc.pl.

Nominacje i wyróżnienia w kategorii produkt markowy otrzymali: gmina Józefów za Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego oraz Szkoła 69 Club & Restaurant w Starej Hucie. Dwie nominacje dla wydawnictw również przypadły dla reprezentantów naszego regionu. Zdaniem kapituły konkursowej na wyróżnienie zasłużył album „Roztocze” Wiesława Lipca oraz „Informator turystyczny Roztocze 2011” wydany przez Lokalną Grupę Działania Roztocze Tomaszowskie. Wszystkim laureatom gratulujemy !


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %23 %791 %2013 %20:%Kwi Dodane przez -

23 kwietnia 2013 r. -- O tym możemy zadecydować my, mieszkańcy. Pod hasłem „Milka. Moje miasto się przytula” 22 kwietnia br. wystartowała ogólnopolska akcja, w której Polacy wybiorą najmilsze miasto w Polsce. Wyróżnienie będzie szczególne, ponieważ o wygranej zdecyduje postawa samych mieszkańców miast, a nie instytucje czy eksperci. Poza zaszczytnym tytułem, do wygrania są także imprezy plenerowe zorganizowane w trzech miastach-finalistach, a najmilsze miasto w Polsce otrzyma ogólnopolską promocję o wartości pół miliona złotych!
Akcja jest skierowana do wszystkich Polaków, którzy swoje głosy mogą oddawać za pomocą wirtualnych przytuleń wysyłanych przez www.fioletowastrona.pl oraz aplikację Facebooku (Facebook.com/Milka). Im więcej wysłanych przytuleń z danego miasta, tym większe jego szanse na wygraną.
Pierwsza faza zakończy się 18 maja br. i wyłonione w jej trakcie zostaną trzy miasta, które przejdą do finału akcji. To one będą konkurować w kolejnych etapach o miano pierwszego w historii najmilszego miasta w Polsce. – „W drodze do finału mieszkańcy tych trzech miast będą mieli okazję wykazać się i udowodnić, że to właśnie w ich mieście panuje najmilsza atmosfera, biorąc udział w weekendowych wydarzeniach specjalnych i zabawnych prowokacjach” – powiedziała Beata Kucejko, Brand Manager marki Milka, organizatora akcji. – „O tym, które miasto w Polsce zdobędzie tytuł najmilszego, dowiemy się 30 czerwca br. podczas imprez plenerowych z licznymi atrakcjami, grami i zabawami dla mieszkańców, zorganizowanych w trzech miastach-finalistach jednocześnie” – wyjaśniła Beata Kucejko.
Emocje związane z wyborem najmilszego miasta będą towarzyszyć uczestnikom do ostatniego dnia akcji, czyli 30 czerwca br. – biorący udział w imprezach na żywo będą mogli zdobywać dodatkowe punkty dla swoich miast. Na ostateczny wynik będą więc miały wpływ nie tylko wirtualne przytulenia wysyłane z całej Polski, ale również to, jak mieszkańcy miast zaangażują się w zaplanowane na ten dzień konkurencje.
Najmilsze miasto w Polsce otrzyma od Milki nagrodę główną w postaci działań promocyjnych w telewizji, radiu, prasie oraz Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej, która zostanie zrealizowana tuż po zakończeniu projektu akcji „Milka. Moje miasto się przytula”.
Co to znaczy miłe miasto?
Miłe miasto to takie miejsce, w którym mieszkają mili, życzliwi, serdeczni i otwarci ludzie. „Wybierając najmilsze miasto, myślimy o jego mieszkańcach. W każdym mieście ważne są sprawna komunikacja miejska, dobrze funkcjonujące samorządy czy ciekawa oferta kulturalna, ale w naszej akcji najważniejsi są ludzie i relacje między nimi” – wyjaśniła ideę akcji Beata Kucejko. – „Wraz z Milką chcemy uzmysłowić Polakom, że to, czy miejsce, w którym mieszkają można uznać za miłe i przyjazne, czy chce się w nim przebywać, być jego częścią, zależy od nich samych i od ich codziennych zachowań wobec siebie” – dodała Kucejko.
Po więcej informacji zapraszamy do Wirtualnego Biura Prasowego na stronie akcji „Milka. Moje miasto się przytula” www.fioletowastrona.pl – zakładka „O akcji”.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - alertmedia.pl - Biuro Prasowe "Milka. Moje miasto się przytula"

%PM, %24 %553 %2013 %14:%Kwi Dodane przez -

Szczegóły konkursu pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %16 %286 %2012 %06:%Lut Dodane przez -

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie ogłosiła konkurs fotograficzny w którym do wygrania są 3 markowe aparaty fotograficzne.

Tematyka konkursu ograniczona jest jedynie granicami LGD Roztocze Tomaszowskie. Fotografować można miejsca, pejzaże, wydarzenia i ludzi związanych z terenem działania stowarzyszenia. W konkursie mogą wziąć udział bez względu na wiek mieszkańcy gmin członkowskich LGD Roztocze Tomaszowskie: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski oraz miasta Tomaszowa Lubelskiego. Poza głównymi nagrodami w postaci aparatów fotograficznych, najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w albumie promującym obszar LGD Roztocze Tomaszowskie.

Prace może nadsyłać od 21 lutego do 31 sierpnia 2012 roku. Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.roztoczetomaszowskie.pl.

Informacji o konkursie udziela biuro LGD Roztocze Tomaszowskie, które mieści się w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój 104, telefon 84 664 63 86.

Regulamin konkursu znajduje się pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - roztoczetomaszowskie.pl  - LGD Roztocze Tomaszowskie

%AM, %13 %247 %2011 %06:%Maj Dodane przez -

Roztocze ponad granicami

Konferencja LGDW piątek 13 maja w Narolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy lokalnych grup działania „Roztocze Tomaszowskie” i „Serce Roztocza” zatytułowany „Zapraszamy na Roztocze”. Celem projektu była promocja regionu oraz integracja pomiędzy grupami działania i branżą turystyczną.

Na konferencję przybyli przedstawiciele lokalnych grup działania oraz wójtowie i burmistrzowie gmin partnerskich. Uczestników powitał gospodarz miasta i gminy Narol, burmistrz Stanisław Woś, który podkreślił wyjątkowość projektu łączącego samorządy 9 samorządów gminnych z dwóch sąsiadujących województw, lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki takiej współpracy ponad granicami, powiedział burmistrz, Roztocze ma ogromną szansę na rozwój turystyki i gospodarki. Michał Basiński, koordynator projektu przedstawił zebranym efekty trwających od początku roku działań projektowych. Dzięki projektowi wydany został informatora turystyczny Roztocze 2011. Informator prezentuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu oraz zawiera praktyczne i aktualne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej. Kolejne działanie polegało na opracowaniu i instalacji 18 zestawów tablic informacyjnych, zawierających opisy i mapy atrakcji turystycznych partnerskich grup działania. Zestawy znajdą się w każdej gminie objętej projektem w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów. W kwietniu partnerzy wzięli udział w Krakowskim Salonie Turystycznym, targach na których we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną i lokalnymi przedsiębiorcami zaprezentowali region Roztocza mieszkańcom Małopolski. Wartość całego projektu wyniosła 175 158 złotych.

W kolejnym punkcie programu spotkania Ewa Piwko-Witkowska, prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” i Barbara Broź, prezes LGD „Serce Roztocza” przedstawiły uczestnikom działalność swoich stowarzyszeń. Kulminacyjnym momentem konferencji było podpisanie umowy o dalszej współpracy pomiędzy LGD „Roztocze Tomaszowskie” a LGD „Serce Roztocza”.

Partnerami projektu były Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie obejmująca swoją działalnością 6 gmin powiatu tomaszowskiego: Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i gm. Tomaszów Lubelski oraz Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza działająca na terenie województwa podkarpackiego w gminach Cieszanów, Horyniec-Zdrój i Narol. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %11 %475 %2011 %12:%Lip Dodane przez -

W imieniu Wojciecha Żukowskiego, burmistrza Tomaszowa Lubelskiego zapraszam na konferencję Marka Roztocza – wspólny cel rozwoju turystyki”. Konferencja odbędzie się 13 lipca 2011 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 57. Spotkanie ma na celu podjęcie zintegrowanych działań promocyjnych regionu Roztocza w oparciu o markę „Roztocze – witalność z natury”.

Program konferencji :

 1. Powitanie uczestników i prezentacja celu konferencji.
 2. „Marka Lubelskie – założenia i działania” Piotr Franaszek, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
 3. „Dotychczasowy rozwój Roztocza w ujęciu programistycznym” Ryszard Boguszewski, firma EuroCompass
 4. „Schwarzwald – modelowe rozwiązanie marki regionu turystycznego” Michał Basiński, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze
 5. Prezentacja założeń, celów i sposobu budowania wspólnej marki regonu Roztocza -Piotr Lutek, Kancelaria Doradcza Synergia
 6. Dyskusje i konsultacje.
 7. Ustalenie kolejnych działań i propozycja porozumienia.

Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %15 %263 %2009 %07:%Sie Dodane przez -

Niemal w samo południe 12 sierpnia 2009 r. Grupa Obrony Kolei na Roztoczu, przy wsparciu miejscowego samorządu, aktywnie działającej młodzieży, a także Roztoczańskiego Parku Narodowego, zorganizowała na stacji kolejowej w Zwierzyńcu happening pt. „Ratujmy kolej na Roztoczu!”. Impreza miała związek z planami likwidacji ostatnich pociągów pasażerskich na Zamojszczyźnie przez spółkę PKP Intercity. Na zaproszenie GOKnR przyjechało do Zwierzyńca wielu lokalnych samorządowców, ludzi mediów, społeczników, a także zwykłych mieszkańców, żywo zainteresowanych ocaleniem kolei pasażerskich w naszym regionie. Na samym początku Michał Basiński, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej i członek GOKnR, odczytał treść apelu przygotowanego przez Grupę, pod którym zebrano ponad 100 podpisów. Następnie głos zabrał Arkadiusz Bratkowski, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Zapewnił, że zarząd województwa jest przeciwny planom PKP Intercity i dołoży wszelkich starań, by po naszym regionie nadal kursowały pociągi pasażerskie. Kulminacją happeningu był przyjazd pociągu „Solina” relacji Warszawa Zachodnia – Bełżec. Młodzież biorąca udział w wydarzeniu natychmiast obwiesiła drzwi wagonów czarnymi wstążkami, a na lokomotywę założono wieniec żałobny. Przez cały czas na szosie obok stacji stała furmanka z zaprzężonymi końmi, do której przymocowano kolejowe tablice kierunkowe. Obok furmanki zaś stali „sokiści przyszłości”, bo tak też, wedle zamierzeń PKP IC ma w następnych latach wyglądać kolej na Zamojszczyźnie. Liczni podróżni, często z rowerami i dużym bagażem, którzy akurat przybyli do Zwierzyńca, byli w ten sposób informowani, że najprawdopodobniej mieli ostatnią okazję, by tu przyjechać pociągiem. Wielu z nich przyjmowało tę informację z zaskoczeniem i oburzeniem. Impreza zakończyła się mocnym postanowieniem wszystkich zebranych stron, że o kolej na Roztoczu będziemy wszyscy walczyć aż do szczęśliwego końca. Organizatorzy dziekują wszystkim za przybycie i wsparcie akcji protestacyjnej.

Lista niektórych osób przybyłych na to spotkanie:

Samorządowcy :

Arkadiusz Bratkowski - członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Jan Kowalczyk - Starosta Tomaszowski

Andrzej Adamek - Wójt Bełżca

Jerzy Głąb - Wójt Lubyczy Królewskiej

Tomasz Kossowski - Wiceprezydent Zamościa

Konrad Dziuba - Zastępca Wójta Gminy Zamość

Edyta Wolanin - Sekretarz Urzędu Miasta Zwierzyniec

Lech Żołądek - Przewodniczący Rady Gminy Lubycza Królewska

Wiesław Wielgosz - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Bełżec

 

Organizacje pozarządowe :

Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiego

Drużyna Wojów Algiz działająca przy Stowarzyszeniu "Czajnia" w Tomaszowie Lubelskim

Stowarzyszenie Art Avanti

Stowarzyszenie Padwa Północy

 

Przedstawiciele kolejarzy :

Naczelnicy sekcji PLK, Naczelnicy sekcji Cargo oraz wielu innych kolejarzy, którym leży na sercu byt kolei na Roztoczu

Centrale związkowe reprezentujace PKP:

Marian Kuropaś – wiceprzewodniczący MZZ Rewidentów Taboru przy Zakładzie Centralnym PKP Intercity

Bogdan Jaworski – ZZ „Solidarność”

Jacek Droździel – ZZ Drużyn Konduktorskich

Jan Staszczuk – ZZ Maszynistów


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %27 %357 %2009 %08:%Lis Dodane przez -

Zamość 13 listopada 2009

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia nowego rozkładu jazdy PKP IC Grupa Obrony Kolei na Roztoczu apeluje po raz kolejny do wszystkich odpowiedzialnych o przywrócenie połączeń kolejowych w regionie zamojskim.

W czwartek 12 listopada odbyło się spotkanie GOKnR z Panem Posłem Sławomirem Zawiślakiem. Zadeklarował on swoją pomoc i zaangażowanie w ratowanie kolei na Zamojszczyźnie. Wspólnie z nim zaplanowane zostały działania, które naszym zdaniem przyczynią się do ponownej dyskusji nad celowością działań spółki PKP IC w stosunku do regionu Roztocza ale również i innych części kraju. W najbliższym czasie wspólnie z posłem Sławomirem Zawiślakiem i jego biurem poselskim zamierzamy przygotować raport w którym chcemy wykazać jakie zostały popełnione w tej sprawie błędy i celowe działania uderzającej w kolej w naszym regionie.

Z zebranych do tej pory przez nas informacji przygotowane zostaną również pisma do instytucji krajowych alarmujące o zaistniałych według nas nieprawidłowościach. Do Najwyższej Izby Kontroli zgłosimy wątpliwości dotyczące brak systemu naliczania kosztów dla połączeń (grup połączeń) pozwalających na ocenę skutków finansowych i społecznych likwidowania połączeń. Według nas taki system powinien zostać wprowadzony ustawowo i być w kompetencjach Ministerstwa Infrastruktury. Zaniepokojenie budzi również zapis w Ustawy o transporcie kolejowym o dotowaniu połączeń. Na podstawie art. 40 w/w ustawy wydawane jest z budżetu państwa 240 milionów w sposób niepodlegający jakiejkolwiek kontroli. Skandaliczną sytuacją jest także brak nowego rozkładu jazdy, na miesiąc przed jego wejściem w życie. Jest on jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic. Podejrzewamy, że nawet Ministerstwo Infrastruktury nie wie jak będą jeździć pociągi mimo, że ma je finansować.

Swoimi obawami podzielić się chcemy również z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Według nas naruszone zostały przepisy Konstytucji RP art. 5, 20 i 30. Ponad półmilionowemu regionowi zostaje odebrana szansa na zrównoważony w stosunku do reszty kraju rozwój.

Ostateczną instancją do której chcemy się odwołać będzie Komisja Europejska. Według nas uzasadnione są przesłanki do powiadomienia KE o podejrzeniu pozyskania niedozwolonej pomocy publicznej spółki PKP IC, przygotowywanej do wejścia na giełdę. Argumentami za tym przemawiającymi jest m. in. alokacja segmentu przewozów (nieproporcjonalna do np. zalokowanego zatrudnienia) oraz blokowanie konkurencyjności w dotowanych przewozach międzywojewódzkich -sprawa PKP Przewozy Regionalne.

Naszym zdaniem wokół obecnej działalności spółki PKP IC narosło zbyt wiele niejasności i zagadek. Stoimy na stanowisku, że tylko szybka i zdecydowana interwencja jej właściciela, czy Skarbu Państwa a co za tym idzie Rządu RP doprowadzi do uzdrowienia „opanowanego nieznaną epidemią przewlekłej choroby” systemu pasażerskich przewozów kolejowych w naszym kraju.

Grupa Obrony Kolei na Roztoczu

Osoba kontaktowa ws. komunikatu GOKnR

Sławomir Zimosz tel. 607 405 830


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %27 %828 %2010 %19:%Mar Dodane przez -

Kolejowy przetarg u(fff)nieważniony

Sławomir Zimosz, Robert Marchwiany

Piękne lato mieliśmy ubiegłego roku na Roztoczu. Niestety później przyszła jesień i zamojskie pociągi odjechały do bogatszych części kraju. Jeszcze później okazało się, że nie tylko na zimę.

Wzajemne dawanie sobie alibi do „nicnierobienia” w kwestii zamojskiej przez Ministerstwo Infrastruktury i PKP Intercity jest nudne i przewidywalne jak kalendarz. Jednak włączanie się do tej gry wojewódzkiego samorządu jest po prostu nieodpowiedzialne. Jeżeli Szanowny Samorząd gazet nie czyta, to uprzejmie donosimy, że wolą i wizją Ministerstwa jest dbanie o pasażerów na trasach noszących znamiona opłacalności. Tam gdzie nowe, szybkie oraz przede wszystkim elektryczne składy będą w stanie zaspokoić komunikacyjne potrzeby mniej zamożnej części mieszkańców bardziej zamożnych regionów Polski. Jeżeli Szanowny Samorząd nie potrafi wyciągać wniosków, to donosimy jeszcze uprzejmiej, że problem komunikacyjnej dostępności południowej części województwa będzie musiał samorząd rozwiązać we własnym zakresie.

O tym, że potencjałem tego przepięknego kawałka Polski (tak, tak, granica województwa i kraju przebiega kawałek za Hrubieszowem i Tomaszowem, a nie tuż za Świdnikiem) jest indywidualna, obładowana tobołami, niemieszcząca się do busa turystyka pisać nie będziemy. To Szanowny Samorząd sam był uprzejmy uchwalić w wojewódzkich planach i strategiach.

Pamięta Szanowny Samorząd jak to w lipcu, sierpniu i wrześniu było ?

Jeszcze w czasie wakacji, gdy były już znane plany PKP Intercity w zakresie likwidacji połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie, śląski samorząd wystosował do innych samorządów wojewódzkich propozycję nabycia szynobusu SA 109. Dokładnie takiego jakie posiada już województwo podkarpackie.  W sam raz na zmodyfikowanie obiegów „horynieckich” i „kolbuszowskich”, zapewniających Zamościowi co najmniej dwie pary połączeń z Rzeszowem – jedną przez Bełżec, drugą przez Biłgoraj. Ten szynobus można cały czas pozyskać. Stoi nieużywany w Częstochowie. Ten szynobus jest też za co pozyskać. Przetarg na 5 nowych wyszedł wszak dość tanio, a i Fundusz Kolejowy, w części przypadającej na województwo lubelskie, nie został zbytnio nadwyrężony.

Dyrektor Mądry i dyrektor Tyburek zakrzykną zapewne zgodnym chórem, że to się tak nie da, żeby lubelski tabor w Rzeszowie stacjonował i w tym mieście był utrzymywany. Odpowiadamy z wyprzedzeniem: Drodzy Państwo – zadaniem samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania formalno-prawnego dla ćwierci województwa pozostającej obecnie bez kolei pasażerskiej będzie jednym z lepszych sposobów na znalezienie pożytecznego zajęcia dla kolejowej biurokracji, której jest podobno za dużo.

Tabor na kierunek „lubelski” też był dostępny. Miał on postać szynobusów SN 81 stacjonujących w Czeremsze. Po wzmocnieniu o te – przyznajmy – dość leciwe maszyny zasobów operujących z Lublina już od września (i to już od pierwszego września!) trzy razy dziennie można byłoby jeździć koleją z Zamościa do Lublina i z powrotem. Dodajmy, że za 10 złotych od osoby, bo taki wariant taryfowy był rozpatrywany. Niestety oferta skonstruowana została według stawek jak dla dotychczas wykonywanych połączeń. Niestety urzędnicy oraz doradcy nie chcieli, bądź nie mogli zauważyć, że w cenie tej istotną część stanowią koszty, które nie zależą proporcjonalnie i wprost od liczby kilometrów, jakie pokonuje tabor.

Było – minęło. Wysłużone szynobusy pojechały do Szczecina, by tam realizować publiczną misję przewozów pasażerskich. W dodatku za niecałe 15 złotych dopłaty do pociągokilometra. Może wręcz przeciwna (geograficznie i cenowo) część Przewozów Regionalnych zajmuje się po prostu wożeniem pasażerów? Może tamtejszych samorządowców i kolejarzy brak komfortu i awaryjność „kolzłomów” nie paraliżuje i decyzyjnie nie poraża ?

O futurystycznych wizjach podniesienia frekwencji „dolnych” połączeń przy pomocy wahadła Rawa Ruska – Hrebenne, z odprawą poza składem (w celu uniknięcia demolowania taboru) aż żal wspominać. A nuż by wyszło, że do obiecanego przez samorząd województwa lubelskiego jeszcze w czerwcu 2009 roku, a więc przed „zamojskim wrześniem”, przedłużenia kursów horynieckich szynobusów wcale nie trzeba by było dużo dopłacać… Niewykorzystane pieniądze na mały ruch graniczny były. Jak

pokazuje casus Zagórza – nie tylko w ubiegłym roku. Wyremontowane niedawno budynki z modnym i ekologicznym geotermalnym ogrzewaniem(!) przeznaczone na odprawę podróżnych oraz pomieszczenia dla służb granicznych i celnych cały czas stoją i czekają na wykorzystanie.

Wydawać się zatem mogło, że plan znacznego zwiększenia samorządowej dotacji na rok bieżący będzie okazją do zrealizowania choć części możliwości, jakie udało wykazać samorządowi, jego doradcom i przewoźnikowi. Można było liczyć, że samorząd, jego doradcy i przewoźnik jeszcze inne i lepsze rozwiązanie znajdą. O naiwności…

W roku 2008 stopień pokrycia kosztów przychodami z biletów i wojewódzką dotacją wyniósł 81,1%. Był to piąty wynik spośród 15 obsługiwanych przez PKP Przewozy Regionalne województw. Przekładając na wartości bezwzględne, brakowało niecałych 7 milionów złotych. Budżet na dopłaty na 2009 r. został zwiększony o około 3 miliony. Powiedzmy, że chodziło o ostrożność samorządu w roku zmian związanych z planowanym objęciem udziałów w przewozowej spółce. W spółce, której sytuacja – jak zapewniali przedstawiciele grupy PKP – z roku na rok się poprawiała, a w kolejnych latach miała być jeszcze lepsza.

Na rok 2010 wojewódzki samorząd zaplanował jeden z największych w skali kraju wzrostów dofinansowania kolejowego ruchu regionalnego – ponad 30%. Następnie ogłosił przetarg na 6-letnią umowę ramową, której szacunkowa wartość wynosiła 321 milionów i nie zawierała najmniejszego śladu Bełżca, Biłgoraja, Zamościa czy Zwierzyńca! Po otworzeniu i przeliczeniu oferty okazało się, że Przewozy Regionalne chciałyby za świadczenie usług w tym okresie milionów aż 400. Składając procenty okazuje się, że realizowanie niezmienionej pracy eksploatacyjnej opłaci się lubelskiemu ZPR (Zakładowi Przewozów Regionalnych) dopiero przy zwiększeniu dotacji o – uwaga – 62,5%!

I to pomimo rozstrzygniętego przetargu na spalinowe szynobusy oraz zapowiedzi modernizacji składów elektrycznych, które miały zmniejszyć koszty przewoźnika…

Trudno w takiej sytuacji nie zadać pytania: kto, kiedy i kogo okłamywał wprowadzał w błąd? Kolejowe spółki rząd, spółki samorządy, rząd samorządy? A może po prostu wszyscy wszystkich?  I czy przez przypadek ktoś dalej kogoś nie okłamuje w błąd nie wprowadza? Oferta złożona przez lubelski ZPR pokazuje, że zmiana właściciela w praktyce niewiele zmieniła. A jeszcze mniej na dobre. Plan przejęcia całej odpowiedzialności za samorządowego przewoźnika wykonał się prawie półtora roku temu. O tym, że się wykona wiadomo było jeszcze wcześniej. Niestety okres ten został zmarnowany. Przez rząd, przez samorządy, przez kolej.

Niestety bez odpowiedzi zostaje pytanie czy taka, a nie inna konstrukcja przetargu na 6-letnie umowy ramowe wynikała ze świadomego wyboru i decyzji politycznych, czy też z klasycznego bezwładu organizacyjnego aparatu urzędniczego podległego samorządowi województwa i samorządowemu przewoźnikowi. Na szczęście na razie nie trzeba na to pytanie odpowiadać. Brak – nie bójmy się tego słowa – wyobraźni oraz – nie bójmy się tego słowa – pazerność lubelskiego ZPR-u doprowadziły do unieważnienia przetargu. Na szczęście nadciąga samorządowa elekcja, a co za tym idzie dobry pretekst do wycofania się z pomysłu, który – nie bójmy się tego słowa – zabetonuje kolejowo-samorządowy rozkład i układ.

Brak decyzji w sprawie przyszłości kolei (kawałka kolei) okazuje się najlepszą decyzją. Normalnie szok.

W zaistniałej sytuacji wszystkie możliwe względy uzasadniają wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na bezprzetargowe podpisanie umowy na dofinansowanie przewozów pasażerskich – do końca bieżącego roku. To jest po prostu potrzebne przewoźnikowi, którego województwo lubelskie jest współwłaścicielem, przewoźnikowi kąsanemu przez wszystko i wszystkich. Ostatnio nawet – niestety – przez samorządy. Abstrakcyjne, nierozstrzygalne przetargi destabilizują spółkę. O ile o koszty obsługi nieoddłużenia z roku 2008 można się poboksować z rządem, o tyle koszty obsługi bieżącego zadłużania się poniosą samorządy. Jeżeli upór z jakim Ministerstwo Infrastruktury forsuje rozwiązania korzystne dla PKP S.A. odniesie skutek – szybciej niż się spodziewają.

Uzyskany czas – tak do środka wakacji – należy wykorzystać na rzetelną analizę kosztów ponoszonych przez zakłady. Ze szczególnym uwzględnieniem tych ulotnych i dziwnych. Na przykład związanych z czystością. W przetargach na sprzątanie taboru ogłaszanych przez kolejową spółkę z przerostem zatrudnienia lista podmiotu (no dobrze, podmiotów, w niektórych przetargach startuje dwóch, a nawet trzech oferentów) mogących wziąć w nich udział wyznaczana jest wymaganiem dysponowania pracownikami z kolejowymi uprawnieniami. To jest Mrożek, Kawka i Monty Phyton w jednym. Zwłaszcza, że „czarną robotę” i tak odwalają studenci oraz renciści…

Analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem zakładów powinna bezwzględnie objąć przypadki takie jak hrubieszowski. Oto samorządy w ogólności, a lubelski w szczególności wywianowane zostały nikomu – jak się szybko okazało – niepotrzebnym zakładem naprawy taboru. Zapytamy, na razie retorycznie, i na razie nie RIO, czy koszty początkowego utrzymania i późniejszej likwidacji takich właśnie zakładów mogą być rozpatrywane w kontekście usług świadczonych na rzecz konkretnego samorządu, czy jednak obciążać całą spółkę, a więc wszystkich właścicieli proporcjonalnie do udziałów? Tutejsze samorządy po raz pierwszy zapłaciły za likwidację utratą miejsc pracy na swoim terenie. Po raz drugi płacą zmniejszonym odpisem w przychodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Płacenie po raz trzeci będzie niegodziwością, nieprzyzwoitością i skandalem.

Samorządy powinny się również zainteresować – i to szybko – możliwościami jakie dają obecne uregulowania dotyczące rekompensowania nakładów ponoszonych na infrastrukturę w stawkach dostępu. Jeżeli uregulowań jest za mało, bądź są mało jasne można je doprecyzować podczas prac nad nowelizacjami kolejowych ustaw, które już są, bądź za chwilę znajdą się w Sejmie. Prace te będą dodatkową okazją, do odebrania od przedstawicieli rządu bardziej konkretnych niż dotychczasowe informacji o miliardach przeznaczonych na samorządowy tabor. Ten aspekt też ma wpływ na przyszłe, i to nieodlegle przyszłe, koszty jakie będzie zmuszony ponosić wyłoniony w przetargach przewoźnik.

A wszystko – samorządzie drogi – do środka wakacji. Tak, by podczas kampanii wyborczej móc operować konkretem, rozmawiać o rozkładzie, polityce transportowej, kształtowaniu postaw konsumenta komunikacyjnych usług.

Pół roku obietnic, na których pokrycie nie było szans najmniejszych, wystarczy.


Autorzy - Sławomir Zimosz i Robert Marchwiany

Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %06 %914 %2009 %22:%Lip Dodane przez -

- Nadejszła wiekopomna chwila - takim słowami rozpoczął uroczystość odłsonięcia pomnika Kargula i Pawlaka przebrany za jednego z bohaterów filmu, wójt gminy Susiec Franciszek Kawa. Obie postaci figurują również na dukacie lokalny 7 szypotów, który wydała Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE.
Uroczystość odbyła się w samo południe w niedzielę 5 lipca. Figury Kargula i Pawlaka wyszły spod ręki artysty ludowego Jana Wiatrzyka i witają gości roztoczańskiego letniska przy wjeździe od strony Tomaszowa. W susieckim parku miały miejsce kolejne atrakcje. Na scenie królowała muzyka w różnym wydaniu a w alejkach parkowych rozstawili się twórcy ludowi i nie tylko prezentujący swój dorobek. Dużym wzięciem cieszyły się specjały roztoczańskiej kuchni przygotowane przez Stowarzyszenie Agroturystyczne.Centralnym miejscem był jednak namiot Mennicy Polskiej gdzie zakupić było można susiecką monetę 7 szypotów. Dostępne były również wyjątkowo okazałe monety srebrne w cenie 130 zł. „Siódemkami” będzie można przez okres wakacji płacić w wybranych punktach handlowych na terenie Suśca i gminy. Wszystkich, którzy chcieliby nabyć jeszczę dukaty lokalne wydane przez LOT Roztocze zapraszamy do punktu informacji turystycznej w Tomaszowie Lubelskim lub na stronę organizacji – www.lot.roztocze.com.


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %26 %592 %2006 %15:%Kwi Dodane przez -
%AM, %19 %041 %2011 %02:%Wrz Dodane przez -

Jesień na Roztoczu – grzybobranie i nie tylkoWakacje już minęły a lato odejdzie 23 września. Na Roztoczu to czas odpoczynku po skąpanych w słońcu, upalnych dni. Przyroda powoli szykuje się do zimowego snu obdarzając nas paletą kolorów roztoczańskich lasów, łąk i pól. To czas dla tych, którzy cenią sobie melancholijne spacery, rowerowe wycieczki pachnące jesiennym lasem i pieczone w ognisku ziemniaki. Jesień na Roztoczu – grzybobranie i nie tylkoPrzebojem jesiennego Roztocza jest jednak grzybobranie. Bory sosnowe i jodłowe pełne są borowików, podgrzybków ale i popularnych kurek czy opieniek.

Jesień to także pora roku, którą upodobali sobie fotograficy. Klimatycznie zamglone poranki, pasy roztoczańskich pól i złociste zachody słońca od dawna są wdzięcznym tematem zdjęć. Na tle Jesień na Roztoczu – grzybobranie i nie tylkojesiennej przyrody znakomicie prezentują się również drewniane zabytki regionu, stare domy, cerkiewki i kościoły. Górecko Kościelne we wrześniowym słońcu prezentuje się najpiękniej.

Jesień na Roztoczu – grzybobranie i nie tylkoZapraszamy do odkrywania Roztocza jesienią. Oprócz popularnych miejscowości Roztocza Środkowego takich jak Zwierzyniec, Krasnobród czy Susiec, warto odkryć Roztocze Wschodnie. Okolice Narola i Horyńca-Zdroju z najwyższymi wzniesieniami regionu przypominają często Bieszczady i cenione są przez ludzi pragnących prawdziwego oderwania od miejskiego zgiełku.

Jesień na Roztoczu – grzybobranie i nie tylkoPo wakacyjnym sezonie nie ma problemów ze znalezieniem odpowiedniej oferty noclegowej. Kwatery agroturystyczne i pensjonaty przygotowane są na jesiennych gości. Gospodarze oferują wypożyczenie rowerów i kijów nordic walking, ognisko z pieczeniem ziemniaków a często i leśne przejażdżki bryczkami. Spędzając wrześniowy czy październikowy urlop na Roztoczu warto także odwiedzić renesansowy Zamość i historyczny Lwów.

 


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

 
%AM, %18 %264 %2011 %07:%Maj Dodane przez -

Z nieukrywaną satysfakcją mamy przyjemność poinformować, że już po raz czwarty organizowany jest Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych – KRESY 2011.

Rajd Nocny zaplanowany na 1-3 lipca 2011 na trasie Zamość – Majdan Sopocki – Narol.

Organizatorami Rajdu są Roztoczańska Grupa Weterańska, Urząd Miasta i Gminy Narol i GOK Narol. Honorowy patronat nad Rajdem obejmuje pan Marcin Zamoyski - prezydent miasta Zamość.

Rajd Nocny to impreza dla motocyklistów-weteranów, okazja do sprawdzenia wiedzy, umiejętności, sprawności, poznaniaIV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych Kresy 2011 walorów Roztocza i spotkania w gronie pasjonatów motocykli zabytkowych. Jego celem jest także wzbudzenie zainteresowania mieszkańców Regionu tą szczególną dziedziną motoryzacji, promocja kultury technicznej, dbałości o zabytki techniki, zapoznanie z historią motocyklizmu.

IV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych to impreza adresowana do motocyklistów-weteranów oraz osób nie związanych z motocyklizmem, a chcących poznać tę wyjątkową dziedzinę motoryzacji. Z myślą o nich przygotowaliśmy bogaty program. Motocykliści będą zapraszać widzów do wspólnej zabawy. Podczas rajdu rozegrane zostaną konkursy z nagrodami, Uczestnicy i widzowie wybiorą najpiękniejszy motocykl Rajdu i najbardziej „stylowo” ubranego motocyklistę.

Na trasie Rajdu przewidziane są liczne konkurencje. Motocykliści będą musieli poprawnie rozpoznać modele motocykli, nazwać części silnika, wykazać się zręcznością i opanowaniem maszyny. Miejsca sprawdzianów, punktów pomiaru czasu nie są znane uczestnikom. Dotrą do nich na podstawie tzw. Itinerera, schematycznego przewodnika opisującego punkty orientacyjne i odległości między nimi.

IV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych Kresy 2011IV Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych to impreza dla prawdziwych twardzieli. Ponad 150 km nie tylko utwardzonymi drogami, na maszynach pamiętających młodość naszych dziadków i w części pod gwiazdami nakłada na startujących wyjątkowe rygory sprawności i koncentracji.

W Rajdzie udział wezmą jedynie maszyny oryginalne, odrestaurowane, mające co najmniej 25 lat. Niektóre z nich to bezcenne zabytki światowej motoryzacji, jak na przykład Sokół 600, NSU OSL 251, Harley Davidson WLA, Zundapp KS600, Indian.

Więcej informacji o Rajdzie na www.nocnyrajdweteranow.pl lub telefonicznie :


1. Rysiek Krawczyk, r_krawczyk@interia.pl tel. 502 635 917

2. Daniel Żuk, soviet_emka@poczta.fm tel. 500 333 684

3. Waldemar Klimaszewski waldekklimaszewski@wp.pl tel. 502274757


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %04 %495 %2007 %12:%Kwi Dodane przez -

IV Ogólnopolski Józefowski Rajd Rowerowy (integracyjny)

 

29.04. (niedziela)

9 00 – 10 00 – zbiórka na boisku szkolnym, przy ul. Broniewskiego. Zapisy
i potwierdzenie zgłoszeń uczestników, rozdanie materiałów informacyjnych.

10 00 – powitanie uczestników rajdu.

10 15 – wyjazd na trasę: Józefów – Osuchy – Łukowa – Olchowiec – Borowiec – Borowe Młyny – Fryszarka – Józefów. Długość trasy wynosi 49 km.

 

W Osuchach (12 km od Józefowa) zwiedzanie muzeum poświęconego jednej największych bitew partyzanckich II wojny światowej nazwanej „Bitwą pod Osuchami”.

W Borowych Młynach nad Tanwią (30 km od Józefowa) – konsumpcja rarytasów kuchni Józefowskiej.

 

16 00 - Powrót z trasy, posiłek dla uczestników rajdu.

1600 – 2100 – Konkurs Piosenki Turystycznej organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie (więcej w dziale - Kultura).

 

Zgłoszenia:

zgłoszenia grupowe i indywidualne należy przesłać do 26 kwietnia na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, 23-460 Józefów, ul. Krótka 9,

tel. 084-68 79 697, 509 749 994,

lub Urząd Miejski w Józefowie, 23-460 Józefów, ul. Kościuszki 37,

tel. 084-68 78 133 wew. 34, e-mail – jozefow@ejozefow.pl

Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych (1 opiekun na 10 uczestników).

Wpisowe wynosi 10 zł (płacą tylko osoby dorosłe).

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

znaczek, materiały informacyjne, ubezpieczenie na czas trwania rajdu, opiekę medyczną, posiłek na trasie rajdu i po zakończeniu.

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa,
Urząd Miejski w Józefowie,
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

Większa część kosztów rajdu (55%) zostanie pokryta ze środków, które zostały pozyskane na rajd w ramach oferty organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Województwa Lubelskiego (48%) i Zarząd Powiatu w Biłgoraju (7%).


źródło - ejozefow.pl

 
%AM, %12 %199 %2011 %05:%Kwi Dodane przez -

Informujemy, że dostępny jest już bezpłatny Informator turystyczny "Roztocze 2011", który przygotowany i wydany został w ramach projektu współpracy "Zapraszamy na Roztocze !".

W informatorze można znaleźć informacje o atrakcjach turystycznych Roztocza oraz praktyczne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej. Został on wydany w nakładzie 30 tysięcy sztuk. Informator będzie dostępny w biurach partnerskich Lokalnych Grup Działania, punktach informacji turystycznej (m. in. w Zamościu, Lublinie i Tomaszowie Lubelskim), oraz w wybranych hotelach, pensjonatach i restauracjach. Publikacja będzie także dostępna na ogólnopolskich targach turystycznych i imprezach kulturalnych w regionie. Informator można również pobrać ze strony internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl w formacie PDF.

Projekt "Zapraszamy na Roztocze !" jest realizowany przez Lokalne Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” i „Serce Roztocza”.
Kolejnym działaniem objętym projektem będzie instalacja 18 zestawów turystycznych tablic informacyjnych w szczególnie
atrakcyjnych miejscach gmin członkowskich partnerskich LGD.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %31 %041 %2010 %02:%Maj Dodane przez -

Informacje o projektach LOT Roztocze - logo RoztoczeRoztocze - Witalność z natury

Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze we współpracy z Kancelarią Doradczą Synergia z Lublina pracuje nad strategią nowej marki regionu Roztocza. Od początku tego roku przeprowadzone zostały liczne konsultacje eksperckie oraz pogłębione wywiady indywidualne, w których uczestniczyły osoby zaangażowane w rozwój regionu. Dzięki temu powstała strategiczny kierunek dla marki Roztocze, który najpełniej przekazywałby unikalną wartość regionu oraz emocjonalne wrażenia związane z miejscem: WITALNOŚĆ Z NATURY.

Marketing i promocja Roztocza opierać się będzie o szeroko pojęte kompetencje zdrowotne. Komunikacja marketingowa przekazywać ma dobroczynny wpływ walorów przyrodniczych regionu, które umożliwiają dbanie o kondycję fizyczną i regenerację psychiczną przy jednoczesnym przeżywaniu piękna krajobrazu. Wizerunek wzmocniony ma być dzięki wykorzystaniu obecności uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych w obrębie regionu Roztocza. Przyszłe działania wyznaczone poprzez tak rozumiany kierunek zakładają rozszerzenie oferty turystycznej regionu o elementy wzmacniające pozycję Roztocza jako miejsca jednoznacznie kojarzącego się z ciekawymi formami aktywnego spędzania czasu oraz bliskością natury, turystyką kwalifikowaną, „psychicznym orzeźwieniem”, ekologią, zdrową żywnością itp.

Pierwszym widocznym efektem projektu marki Roztocza jest opracowany logotyp oraz wydanie pierwszego informatora turystycznego zgodnego z nową koncepcją. Zarówno logotyp jak i strategia marki wykorzystywane będą przez LOT Roztocze ale co najważniejsze przez samorządy i przedsiębiorców należących do stowarzyszenia.

Kolejnym etapem rozwoju marki Roztocza będzie opracowywany przez trzy Lokalne Grupy Działania leżące w regionie projekt współpracy. Projekt ten polegał będzie na przygotowaniu planu promocji regionu na lata 2011 i 2012. W tym też czasie planowane jest postawienie kilkunastu turystycznych tablic informacyjnych z mapami regionu i okolic w których się one znajdą. Projekt obejmować będzie 14 roztoczańskich gmin od Horyńca-Zdroju na południu po Zwierzyniec.

W tym roku planowane jest również przygotowanie projektu realizacji telewizyjnego serialu o Roztoczu. Projekt będzie realizowany w oparciu o wybrane gminy z obszaru marki Roztocze. W 20-minutowych dokumentach fabularyzowanych zaprezentowane zostaną wybrane gminy, z których każda przedstawiać będzie jeden aspekt pojęcia „witalność”. Dokument przedstawiał będzie sylwetkę jednego lub kilku bohaterów, opowieść/legendę, historię jakiegoś miejsca etc w sposób budujący wyjątkowy i unikalny klimat oraz przekonujący odbiorcę o szeroko pojętych kompetencjach zdrowotnych regionu. W chwili obecnej trwają rozmowy z samorządami o przystąpieniu do projektu. Będzie on realizowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Realizacją serialu zajmie się Telewizja Polska oddział w Lublinie.

Nowy informator Roztocze 2010 do pobrania w formacie PDF www.roztoczetomaszowskie.pl/rozne/1-32.pdf.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

 

%PM, %11 %765 %2012 %18:%Gru Dodane przez -

Inauguracja sezonu narciarstwa biegowego na Lubelszczyźnie.
Niedziela 16 grudnia 2012 roku godz. 11:00.

W niedzielę 16 grudnia o godzinie 11:00 nastąpi inauguracja sezonu narciarstwa biegowe na Lubelszyźnie - Zawody Narciarskie Pierwszy śnieg technika dowolną. Serdecznie zapraszamy narciarzy biegowych do rywalizacji na trasach biegowych Siwej Doliny w Tomaszowie Lubelskim. Miłośnicy narciarstwa biegowe będa mieli możliwość rywalizacji we wszystkich kategoriach wiekowych od najmłodszych dzieci 7-latków, które pobiegną dystans 500 metrów, aż do seniorów biegnących na dystansie 10 km. Szczegóły w regulaminie.

Więcej informacji wyniki, galerie szukaj www.lozn.org.pl

Osoba kontaktowa ws. zawodów - Waldemar Kołcun 604 204 595

 


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

 
%AM, %24 %301 %2010 %08:%Cze Dodane przez -

 

Zapraszamy

na

III Wojewódzki Rajd Rowerowy po Grzędzie Sokalskiej,

który odbędzie się w dniach 26 i 27 czerwca 2010 r.

 

III Wojewódzki Rajd Rowerowy po Grzędzie SokalskiejTrasa rajdu - 33 km: Wierszczyca – Gródek – Wola Gródecka – Hopkie – Bukowiec – Rezerwat Lipowy – Typin – Podhorce – Nowa Wieś – Nedeżów – Wierszczyca

1. Miejsce startu i mety – zbiórka uczestników w dniu 26 czerwca o godz.11.00 przy Szkole Podstawowej w Wierszczycy.
2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 25.06.2010 r. na adres;

e-mail : usmiech.zycia@wp.pl, listownie, telefonicznie lub osobiście w biurze rajdu.

 

 

PROGRAM RAJDU w dniu 26.06.2010 r. III Wojewódzki Rajd Rowerowy po Grzędzie Sokalskiej

11.00 – 11.30 - odprawa przed startem,
11.35 - zamknięcie listy zgłoszeń do rajdu,
11.45 - otwarcie rajdu,
12.00 - start Rajdu,
17.00 - zamknięcie trasy,
17.30 - spotkanie integracyjne, ognisko

 

 

W dniu 27.VI.2010 r. Zapraszamy na III Gminne Święto Sportu w Wierszczycy

 

W programie wiele atrakcji sportowo-kulturalnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych z udziałem uczestników III Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego po Grzędzie Sokalskiej.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”  = tel. 785809662, e-mail : usmiech.zycia@wp.pl


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lot.roztocze.com  - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%AM, %05 %294 %2009 %08:%Wrz Dodane przez -

Źródło informacji i wykorzystane materiały - www.roztoczezachodnie.pl - Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz

 

 

 

 

 

%PM, %13 %679 %2009 %17:%Cze Dodane przez -

II Wojewódzki Rajd Rowerowy

po Grzędzie Sokalskiej

20 i 21 czerwca 2009 r.
Honorowy Komandor Rajdu: Pan Michał Basiński – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej ROZTOCZE   

 

Patronat medialny : Radio Lublin, Tygodnik Tomaszowski

 

 

 

 

I trasa rajdu w dniu 20.06.2009 r. (25 km) :  Jarczów – Jarczów Kolonia Druga - Korhynie – Leliszka – Żyłka – Bełżec – Szalenik –Żurawce – Korhynie – Jarczów Kolonia Druga – Jarczów

 

II trasa rajdu w dniu 21.06.2009 r. (30 km) : Wierszczyca – Gródek – Wola Gródecka – Hopkie – Bukowiec-Rezerwat Lipowy – Typin – Podhorce – Nowa Wieś – Nedeżów – Sowiniec - Wierszczyca

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

 1. Miejsce startu i mety – zbiórka uczestników w dniu 20.06 2009r. o godz.11.00 plac przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, 22-664 Jarczów, ul. 3 Maja 24,
 1. Miejsce startu i mety – zbiórka uczestników w dniu 21.06 2009r. o godz.12.00 przy Szkole Podstawowej w Wierszczycy.


Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 18.06.2009r. na adres e-mail : usmiech.zycia@wp.pl, telefonicznie tel. 785809662

 

Organizatorzy :

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”

 

22-664 Jarczów, ul. 3 Maja 24,
tel. 785809662, e-mail: usmiech.zycia@wp.pl

 

„Zadanie realizowane ze środków finansowych Województwa Lubelskiego”

 


 

Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

 

 

%AM, %30 %384 %2006 %10:%Sie Dodane przez -
 1-Gwiaździsty-Rajd-Rowerowy-Wzgórze-Polak

 1-Gwiaździsty-Rajd-Rowerowy-Wzgórze-Polak

 1-Gwiaździsty-Rajd-Rowerowy-Wzgórze-Polak

Źródło - ejozefow.pl

%AM, %23 %268 %2011 %07:%Sie Dodane przez -

Dom, praca, dom, praca... To ten właśnie schemat powtarza się najczęściej w Waszym życiu? Może warto się oderwać o tej szarej rzeczywistości i chociaż na chwilę z samochodu wskoczyć na rower? Jest to na pewno zdrowsze i przyjemniejsze rozwiązanie spędzania wolnego czasu, oryginalny wypoczynek na łonie natury i okazja do zacieśnia więzów ze znajomymi czy rodziną.

Roztocze jest krainą, która leży we wschodniej Polsce, położona jest między Wyżyna Lubelską a Kotliną Sandomierską.  Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredowych skałach wapiennych. Występują tu liczne, długie i głębokie na 20 metrów wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami. Dla Roztocza Zachodniego charakterystyczne są również faliste krajobrazy pól uprawnych, tworzące tzw. „szachownice pól" z wyraźnymi progami miedz, zapobiegających erozji. Różnorodność i bogactwo przyrodnicze tych ziem spowodowały utworzenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza prowadzi przez najciekawsze miejsca tego regionu. Szlak ten nie jest zaliczany do bardzo trudnych, więc każdy może rozkoszować się nieskazitelnie czystym  powietrzem oraz znakomitymi widokami.
I etap tej rowerowej wycieczki rozpoczyna się w Kraśniku, a kończy na Zwierzyńcu. Po drodze znajduje się masa ciekawych miejsc m.in. miasto Szczebrzeszyn, wieś Stróża, wieś Batorz, wieś Zdziłowice, wieś Goraj, wieś Radecznica. Do tego dochodzi Dolina Poru, Dolina Białej Łady, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Trasa ta wynosi dokładnie 100,6 km. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Szlak bierze początek na wys. 248 m n.p.m. a kończy na 230 m n. p. m.

Jeżeli chodzi o noclegi, w całym tym regionie bez problemu można znaleźć gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, a w miastach Hotele i pensjonaty.
Warto wybrać się wraz z rowerem właśnie tam, by poznać to miejsce z nieco innej strony. Każdy entuzjasta turystyki rowerowej powinien przyjechać tu i zwiedzić najciekawsze miejsca tego regionu. Umożliwia to nam „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza” . Dla tych, którzy narzekają na niewielką ilość kilometrów pokonaną w tym szlaku, specjalnie przygotowano dalsze etapy tego rajdu: etap drugi Zwierzyniec – Hrebenne i etap trzeci Hrebenne – Lwów.

Autor - Anita Zakrzewska


Źródło informacji i wykorzystane materiałyttg.com.pl  - TTG Polska Dziennik Turystyczny

%PM, %06 %908 %2009 %22:%Lip Dodane przez -

Muzeum skamieniałych drzew w Siedliskach, Szlak Szumów, inscenizacje tomaszowskich bitew i festiwal folkloru Roztocze mogą zdobyć tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Woj. Lubelskiego 2009. Trzech zwycięzców pomoga wybrać internauci w głosowaniu na stronie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - www.lrot.pl.
Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych naszego województwa. Regionalni zwycięzcy ubiegać się będą o ogólnopolski certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i będą promowani w kraju i za granicą. Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze wytypowała czterech lokalnych kandydatów do startu w konkursie. We współpracy z gminą Lubycza Królewska zgłoszono Kamienny Las na Roztoczu - Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach Tomaszowskich. Wspólnie z gminą Susiec zgłoszony do konkursu został Szlak Szumów w rezerwacie nad Tanwią. Zdecydowano również o zgłoszeniu dwóch wydarzeń kulturalnych z naszego regionu. Pierwszym z nich jest Inscenizacja Bitew pod Tomaszowem z września 1939, której organizatorem jest Urząd Miasta w Tomaszowie. Drugim jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru ,,Roztocze", który organizuje Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze" i Tomaszowski Dom Kultury. Z naszego regionu są jeszcze trzy zgłoszenia konkursowe. Biuro Turystyczne Quand zgłosiło "Weekend na szlaku UNESCO" oraz "Atrakcje na każdy dzień tygodnia na Roztoczu". Można głosować również na Międzynarodowy Rajd Rowerowy Centralnym Szlakiem Roztocza. Serdecznie zapraszamy wszystkich do głosowania na jedną z naszych kandydatur. Głosować można na stronie www.lrot.pl.


Źródło informacji oraz wykorzystane materiały - Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze"

%PM, %30 %916 %2008 %23:%Wrz Dodane przez -
Wreszcie ... po 2 dwóch miesiącach przygotowań, licznych szkoleń i ćwiczeń nastąpiła oficjalna prezentacja projektu "Życie w krainie Gotów" W niedziele 28 września pod "gocką chatą" wystąpiła, licząca niemal 30 osób, grupa składająca się z mieszkańców Masłomęcza, odtwarzająca życie codzienne w Kotlinie Hrubieszowskiej z II-IV wieku n.e. Stanowi ona solidne zaplecze dla dalekosiężnych planów budowy w tym miejscu swoistego ośrodka turystyczno-muzealnego. Na inauguracji prezentowano m.in. proces wytwarzania naczyń glinianych, produkcji ozdób, elementów odzieży oraz skórzanego obuwia. Możliwość wzięcia czynnego udziału w warszatach została szczególnie doceniona przez dzieci pragnące poszerzyć swoją wiedzę.  Na  uroczystości nie zabrakło oczywiście mentora masłomęckiej i hrubieszowskiej archeologii, prof. Andrzeja Kokowskiego, który w niezwykle ciepłych słowach, przemawiając z "gockiej mównicy", pogratulował i podziękował mieszkańcom Masłomęcza za wysiłek jaki włożyli w całe przedsięwzięcie. Swoimi wrażeniami podzielili się również: Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki oraz Prezes Stowarzyszenia odpowiedzialnego za realizację projektu - Tomasz Zając. O dużym zainteresowaniu przedsięwzięciem świadczy liczna reprezentacja mediów ogólnopolskich. Nim niedzielna prezentacja przed gocką chatą dobiegła końca, wieści o niej powędrowały już w całą Polskę !! Dzięki udanej pogodzie oraz pysznej kuchni polowej biesiada minęła w dobrej atmosferze. Teraz pozostaje oczekiwać realizacji kolejnych projektów prowadzących do udoskonalenia i rozbudowy wioski. Projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008.

Zdjęcia ze szkolenia można pooglądać pod adresem - 
www.gminahrub.vel.pl/galerie/zycie/galeria.php


Źródło informacji i wykorzystane materiały - lgdhrubieszow.pl
Strona 10 z 29

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

Our website is protected by DMC Firewall!